Probíhající činnost


Probíhající činnost ukazuje legislativní postupy, které právě probíhají v každém výboru. U každého záznamu je uveden typ postupu, jméno zpravodaje, a zda je výbor v daném postupu příslušným výborem, nebo má vyjádřit své stanovisko. Záznamy také zahrnují odkaz na Legislativní přehled, který obsahuje veškeré podrobnosti o postupu, včetně všech příslušných dokumentů. Jakmile je postup ve fázi projednávání ve výboru ukončen, bude se o něm hlasovat na plenárním zasedání a poté se považuje za dokončený.

Vyhledávání

Směrnice Komise, kterou se mění přílohy I, III, V a VI směrnice Evropského parlamentu a Rady 2000/54/ES, pokud jde o úpravy čistě technického rázu

2019/2744(RPS) Regulatorní postup s kontrolou
JURI

příslušný výbor

Žádost, aby byl pan José Manuel Fernandes zbaven poslanecké imunity

2019/2005(IMM) Imunita
JURI

příslušný výbor

Pravidla a obecné zásady způsobu, jakým členské státy kontrolují Komisi při výkonu prováděcích pravomocí

2017/0035(COD) ***| Řádný legislativní postup  první čtení
JURI

příslušný výbor

Obchod s některými výrobky z oceli mezi Evropskou unií a Republikou Kazachstán (kodifikované znění)

2015/0082(COD) ***| Řádný legislativní postup  první čtení
JURI

příslušný výbor

Ukončení sezónních změn času

2018/0332(COD) ***| Řádný legislativní postup  první čtení
JURI

[PPE]

stanovisko

Evropský inovační a technologický institut (přepracované znění)

2019/0151(COD) ***| Řádný legislativní postup  první čtení
JURI

Strategický program inovací Evropského inovačního a technologického institutu (EIT) na období 2021-2027: Posílení evropského inovačního talentu a kapacity

2019/0152(COD) ***| Řádný legislativní postup  první čtení
JURI

stanovisko

Prováděcí rozhodnutí, kterým se schvaluje uzavření Dohody o spolupráci mezi Eurojustem a Srbskem ze strany Eurojustu

2019/0807(CNS) * Postup konzultace
JURI

stanovisko

Souhrnný rozpočet Evropské unie na rozpočtový rok 2020 – všechny oddíly

2019/2028(BUD) Rozpočtový proces
JURI

stanovisko

Rozpočet 2020 – mandát pro třístranná jednání

2019/2010(BUD) Rozpočtový proces
JURI

stanovisko