Pracovní dokumenty


Pracovní dokumenty jsou dokumenty, které souvisí s vypracováním zpráv a stanovisek. Výbory často používají formu pracovního dokumentu ke zveřejňování vysvětlujících prohlášení svých zpráv.
Přístup ke všem pracovním dokumentům lze získat pomocí našeho vyhledávače.

Některé dokumenty nejsou k dispozici ve vašem jazyce. Jsou vám automaticky nabízeny v jiném jazyce. Na začátku je uvedena ikona symbolizující náhradní jazyk (např. ).

  WORKING DOCUMENT on Expedited settlement of commercial disputes in the EU

08-06-2018 JURI_DT(2018)623634 PE623.634v02-00
JURI

Tadeusz ZWIEFKA

PRACOVNÍ DOKUMENT o 3D tisku jakožto výzvě v oblasti duševního vlastnictví a občanskoprávní odpovědnosti

23-11-2017 JURI_DT(2017)612302 PE612.302v01-00
JURI

Joëlle BERGERON

PRACOVNÍ DOKUMENT o přizpůsobení řady právních aktů, které stanoví použití regulativního postupu s kontrolou, článkům 290 a 291 Smlouvy o fungování EU

16-06-2017 JURI_DT(2017)606188 PE606.188v01-00
JURI

József SZÁJER

PRACOVNÍ DOKUMENT o směrnici Evropského parlamentu a Rady o některých aspektech smluv o poskytování digitálního obsahu

23-06-2016 CJ24_DT(2016)585510 PE585.510v01-00
JURI IMCO

Evelyne GEBHARDT, Axel VOSS

PRACOVNÍ DOKUMENT návrhu směrnice Evropského parlamentu a Rady o společnostech s ručením omezeným s jediným společníkem

26-01-2016 JURI_DT(2016)575031 PE575.031v02-00
JURI

 

PRACOVNÍ DOKUMENT o vytvoření společných minimálních norem pro občanskoprávní řízení v Evropské unii – právní základ

21-12-2015 JURI_DT(2015)572853 PE572.853v01-00
JURI

Emil RADEV

PRACOVNÍ DOKUMENT o ochraně zranitelných dospělých

24-11-2015 JURI_DT(2015)571769 PE571.769v01-00
JURI

Joëlle BERGERON

PRACOVNÍ DOKUMENT k doporučením Evropské komisi ohledně jednání o transatlantickém obchodním a investičním partnerství (TTIP)

05-03-2015 JURI_DT(2015)551772 PE551.772v01-00
JURI

Dietmar KÖSTER

PRACOVNÍ DOKUMENT k návrhu směrnice Evropského parlamentu a Rady o společnostech s ručením omezeným s jediným společníkem

06-02-2015 JURI_DT(2015)549150 PE549.150v01-00
JURI

 

PRACOVNÍ DOKUMENT o možném rozšíření unijní ochrany zeměpisných označení na nezemědělské produkty

21-01-2015 JURI_DT(2015)546584 PE546.584v01-00
JURI

Virginie ROZIÈRE