Návrhy pořadu jednání


Návrhy pořadů jednání jsou zveřejněné pořady jednání schůzí výborů, které se konají nejméně jednou za měsíc. Na těchto schůzích výbory jednají, vyměňují si názory a hlasují o návrzích legislativních dokumentů a pozměňovacích návrzích a často vedou diskuse s odborníky. Změny v pořadu jednání schůze výboru, které byly provedeny na poslední chvíli, nemusí být vždy v návrhu pořadu jednání obsaženy.

Přístup ke všem návrhům pořadů jednání lze získat pomocí našeho vyhledávače.
Další informace naleznete v dokumentech ke schůzím.

NÁVRH POŘADU JEDNÁNÍ - Středa, 4. září 2019 - Čtvrtek, 5. září 2019

31-07-2019 LIBE_OJ(2019)09-04_1 PE639.962v01-00
LIBE

 

NÁVRH POŘADU JEDNÁNÍ - Středa, 24. července 2019 - Čtvrtek, 25. července 2019

24-07-2019 LIBE_OJ(2019)07-24_1 PE639.802v02-00
LIBE

 

NÁVRH POŘADU JEDNÁNÍ - Středa, 10. července 2019

05-07-2019 LIBE_OJ(2019)07-10_1 PE639.685v01-00
LIBE