Členové

 

Členové

Juan Fernando LÓPEZ AGUILAR Předseda Skupina progresivní aliance socialistů a demokratů v Evropském parlamentu Španělsko Partido Socialista Obrero Español
 
Kinga GÁL Místopředsedkyně Poslanecký klub Evropské lidové strany (Křesťanských demokratů) Maďarsko Fidesz-Magyar Polgári Szövetség-Keresztény Demokrata Néppárt
 
Sophia in 't VELD Místopředsedkyně Skupina Aliance liberálů a demokratů pro Evropu Nizozemsko Democraten 66
 
Salvatore IACOLINO Místopředseda Poslanecký klub Evropské lidové strany (Křesťanských demokratů) Itálie Forza Italia
 
Kinga GÖNCZ Místopředsedkyně Skupina progresivní aliance socialistů a demokratů v Evropském parlamentu Maďarsko Magyar Szocialista Párt
 
Jan Philipp ALBRECHT Člen Skupina Zelených/Evropské svobodné aliance Německo Bündnis 90/Die Grünen
 
Sonia ALFANO Členka Skupina Aliance liberálů a demokratů pro Evropu Itálie Italia dei Valori - Lista Di Pietro
 
Roberta ANGELILLI Členka Poslanecký klub Evropské lidové strany (Křesťanských demokratů) Itálie Nuovo Centrodestra
 
Gerard BATTEN Člen Evropa Svobody a Demokracie Spojené království United Kingdom Independence Party
 
Edit BAUER Členka Poslanecký klub Evropské lidové strany (Křesťanských demokratů) Slovensko Strana mad'arskej komunity- Magyar Közösség Pártja
 
 
Členové
 
Dnešní vysílání
 
Dnes není žádné vysílání  
Multimediální Kknihovna
 
Uvítání
 
 

Výbor pro občanské svobody, spravedlnost a vnitřní věci (LIBE) odpovídá za většinu právních předpisů a demokratickou kontrolu politik zaměřených na přeměnu Evropské Unie v prostor svobody, bezpečnosti a práva (čl. 3 Smlouvy o EU).  Tyto politiky jsou úzce spjaty s plněním Listiny základních práv na území EU a posilováním evropského občanství.
 
Evropská unie odpovídá za činnosti v této oblasti společně s jednotlivými členskými státy, vnitrostátními parlamenty, soudními orgány a občanskou společností. Prostor svobody, bezpečnosti a práva by se proto mohl stát po vstupu Lisabonské smlouvy v platnost základem nového právního řádu EU, přičemž by se nadále plně respektoval vnitrostátní právní řád (článek 67 SFEU).
 
S cílem realizovat tento plán byla přijata víceletá strategie (takzvaný Stockholmský program  na období 2010–2014), která stanovila několik strategických legislativních a operativních cílů zabývajících se zejména, nikoli však výhradně, záležitostmi jako jsou občanství, transparentnost, ochrana údajů, boj proti diskriminaci, zajišťování svobody pohybu, kontrola hranic, přistěhovalecká a azylová politika, soudní a policejní spolupráce.
 
Klíčem k úspěšnému dosažení cílů v těchto citlivých oblastech je vzájemná důvěra a aktivní zapojení institucí EU, členských států a evropských občanů.  Výbor LIBE vynaloží veškeré úsilí, aby mezi těmito klíčovými zúčastněnými stranami vytvořil podmínky pro plodný dialog a pomohl tak plně dosáhnout cílů stanovených ve Smlouvách a v Listině základních práv.
 
Juan Fernando LÓPEZ AGUILAR