Členové

 

Členové

Claude MORAES Předseda Skupina progresivní aliance socialistů a demokratů v Evropském parlamentu Spojené království Labour Party
 
Kinga GÁL Místopředsedkyně Poslanecký klub Evropské lidové strany (Křesťanských demokratů) Maďarsko Fidesz-Magyar Polgári Szövetség-Keresztény Demokrata Néppárt
 
Iliana IOTOVA Místopředsedkyně Skupina progresivní aliance socialistů a demokratů v Evropském parlamentu Bulharsko Bulgarian Socialist Party
 
Jan Philipp ALBRECHT Místopředseda Skupina Zelených/Evropské svobodné aliance Německo Bündnis 90/Die Grünen
 
Barbara KUDRYCKA Místopředsedkyně Poslanecký klub Evropské lidové strany (Křesťanských demokratů) Polsko Platforma Obywatelska
 
Martina ANDERSON Členka Skupina konfederace Evropské sjednocené levice a Severské zelené levice Spojené království Sinn Fein
 
Gerard BATTEN Člen Skupina „Evropa Svobody a Přímé Demokracie“ Spojené království United Kingdom Independence Party
 
Heinz K. BECKER Člen Poslanecký klub Evropské lidové strany (Křesťanských demokratů) Rakousko Österreichische Volkspartei
 
Malin BJÖRK Členka Skupina konfederace Evropské sjednocené levice a Severské zelené levice Švédsko Vänsterpartiet
 
Michał BONI Člen Poslanecký klub Evropské lidové strany (Křesťanských demokratů) Polsko Platforma Obywatelska
 
 
Členové
 
Dnešní vysílání
 
Dnes není žádné vysílání  
Multimediální Kknihovna
 
Uvítání
 
 

Jako předseda Výboru pro občanské svobody, spravedlnost a vnitřní věci (LIBE) Vás srdečně vítám na těchto stránkách.
 
Do působnosti výboru LIBE patří naprostá většina právních předpisů a demokratický dohled v rámci politiky v oblasti spravedlnosti a vnitřních věcí. Přitom výbor LIBE dbá na důsledné dodržování Listiny základních práv v EU, Evropské úmluvy o lidských právech a posilování evropského občanství.
 
Náš výbor je při své činnosti neustále v kontaktu s Evropskou komisí (která zastupuje evropské zájmy) a Radou ministrů (která zastupuje vlády a národní zájmy 28 členských států) a úzce spolupracuje s vnitrostátními parlamenty. Mimoto probíhají pravidelné výměny se zástupci soudnictví, donucovacími orgány, akademickou obcí a občanskou společností.
 
Politika v oblasti spravedlnosti a vnitřních věcí, která plně respektuje vnitrostátní právní pořádek, je zaměřena na řešení problémů společného zájmu na evropské úrovni, a zahrnuje například: boj proti mezinárodní trestné činnosti a terorismu, ochrana základních práv, zajištění ochrany údajů a soukromí v digitálním věku, boj proti diskriminaci založené na rasovém či etnickém původu, náboženském vyznání, víře, zdravotním postižení, věku nebo sexuální orientaci.
 
Výbor LIBE bude i nadále usilovat o budování plodného dialogu se všemi zainteresovanými stranami, a zejména s občany.