Probíhající činnost


Probíhající činnost ukazuje legislativní postupy, které právě probíhají v každém výboru. U každého záznamu je uveden typ postupu, jméno zpravodaje, a zda je výbor v daném postupu příslušným výborem, nebo má vyjádřit své stanovisko. Záznamy také zahrnují odkaz na Legislativní přehled, který obsahuje veškeré podrobnosti o postupu, včetně všech příslušných dokumentů. Jakmile je postup ve fázi projednávání ve výboru ukončen, bude se o něm hlasovat na plenárním zasedání a poté se považuje za dokončený.

Vyhledávání

Uvádění prekurzorů výbušnin na trh a jejich používání

2018/0103(COD) ***| Řádný legislativní postup  první čtení
LIBE

[S&D]

příslušný výbor

Prováděcí rozhodnutí, kterým se schvaluje uzavření Dohody o spolupráci mezi Eurojustem a Srbskem ze strany Eurojustu

2019/0807(CNS) * Postup konzultace
LIBE

příslušný výbor

Prováděcí rozhodnutí Rady o zahájení automatizované výměny údajů o registraci vozidel v Irsku

2019/0806(CNS) * Postup konzultace
LIBE

Doktor Professor Juan Fernando LÓPEZ AGUILAR [S&D]

příslušný výbor

Evropská pohraniční a pobřežní stráž: systém falešných a pravých dokladů online (FADO) a zrušení společné akce Rady 98/700/SVV

2018/0330B(COD) ***| Řádný legislativní postup  první čtení
LIBE

Roberta METSOLA [PPE]

příslušný výbor

Dohoda mezi Evropskou unií a Bosnou a Hercegovinou o činnostech prováděných Evropskou agenturou pro pohraniční a pobřežní stráž v Bosně a Hercegovině

2019/0060(NLE) Nelegislativní postupy
LIBE

příslušný výbor

Uzavření Dohody mezi Evropskou unií a Černou Horou o postavení jednotek při činnostech prováděných Evropskou agenturou pro pohraniční a pobřežní stráž v Černé Hoře

2019/0043(NLE) Nelegislativní postupy
LIBE

příslušný výbor

Dohoda mezi Evropskou unií a Švýcarskou konfederací o uplatňování některých ustanovení rozhodnutí Rady 2008/615/SVV o posílení přeshraniční spolupráce, zejména v boji proti terorismu a přeshraniční trestné činnosti, rozhodnutí Rady 2008/616/SVV o provádění rozhodnutí 2008/615/SVV o posílení přeshraniční spolupráce, zejména v boji proti terorismu a přeshraniční trestné činnosti, včetně jeho přílohy, a rámcového rozhodnutí Rady 2009/905/SVV o akreditaci poskytovatelů forenzních služeb provádějících laboratorní činnosti

2019/0013(NLE) Nelegislativní postupy
LIBE

příslušný výbor

Dohoda mezi Evropskou unií a Lichtenštejnským knížectvím o uplatňování některých ustanovení rozhodnutí Rady 2008/615/SVV o posílení přeshraniční spolupráce, zejména v boji proti terorismu a přeshraniční trestné činnosti, rozhodnutí Rady 2008/616/SVV o provádění rozhodnutí 2008/615/SVV o posílení přeshraniční spolupráce, zejména v boji proti terorismu a přeshraniční trestné činnosti, včetně jeho přílohy, a rámcového rozhodnutí Rady 2009/905/SVV o akreditaci poskytovatelů forenzních služeb provádějících laboratorní činnosti

2019/0012(NLE) Nelegislativní postupy
LIBE

příslušný výbor

Stanovení podmínek pro přístup do dalších informačních systémů EU a změna nařízení (EU) 2018/1862 a nařízení (EU) 2018/xxx [ECRIS-TCN]

2019/0001(COD) ***| Řádný legislativní postup  první čtení
LIBE

příslušný výbor

Stanovení podmínek pro přístup do dalších informačních systémů EU pro účely ETIAS a změna nařízení (EU) 2018/1240, nařízení (EC) č. 767/2008 nařízení (EU), nařízení (EU) 2017/2226 a nařízení (EU) 2018/1861

2019/0002(COD) ***| Řádný legislativní postup  první čtení
LIBE

příslušný výbor