Probíhající činnost


Probíhající činnost ukazuje legislativní postupy, které právě probíhají v každém výboru. U každého záznamu je uveden typ postupu, jméno zpravodaje, a zda je výbor v daném postupu příslušným výborem, nebo má vyjádřit své stanovisko. Záznamy také zahrnují odkaz na Legislativní přehled, který obsahuje veškeré podrobnosti o postupu, včetně všech příslušných dokumentů. Jakmile je postup ve fázi projednávání ve výboru ukončen, bude se o něm hlasovat na plenárním zasedání a poté se považuje za dokončený.

Vyhledávání

Uvádění prekurzorů výbušnin na trh a jejich používání

2018/0103(COD) ***| Řádný legislativní postup  první čtení
LIBE

[S&D]

příslušný výbor

Uzavření dohody mezi Evropskou unií a Běloruskou republikou o zpětném přebírání osob s neoprávněným pobytem

2019/0181(NLE) Nelegislativní postupy
LIBE

příslušný výbor

Uzavření Dohody mezi Evropskou unií a Běloruskou republikou o zjednodušení vízového režimu

2019/0182(NLE) Nelegislativní postupy
LIBE

příslušný výbor

Pátrací a záchranné činnosti (SAR) ve Středomoří

2019/2755(RSP) Usnesení k aktuálním tématům podle článků 78, 81, 103, 108, 115
LIBE

Juan Fernando LÓPEZ AGUILAR [S&D]

příslušný výbor

Prováděcí rozhodnutí, kterým se schvaluje uzavření Dohody o spolupráci mezi Eurojustem a Srbskem ze strany Eurojustu

2019/0807(CNS) * Postup konzultace
LIBE

Juan Fernando LÓPEZ AGUILAR [S&D]

příslušný výbor

Evropská pohraniční a pobřežní stráž: systém falešných a pravých dokladů online (FADO) a zrušení společné akce Rady 98/700/SVV

2018/0330B(COD) ***| Řádný legislativní postup  první čtení
LIBE

Roberta METSOLA [PPE]

příslušný výbor

Dohoda mezi Evropskou unií a Bosnou a Hercegovinou o činnostech prováděných Evropskou agenturou pro pohraniční a pobřežní stráž v Bosně a Hercegovině

2019/0060(NLE) Nelegislativní postupy
LIBE

Bettina VOLLATH [S&D]

příslušný výbor

Uzavření Dohody mezi Evropskou unií a Černou Horou o postavení jednotek při činnostech prováděných Evropskou agenturou pro pohraniční a pobřežní stráž v Černé Hoře

2019/0043(NLE) Nelegislativní postupy
LIBE

Bettina VOLLATH [S&D]

příslušný výbor

Dohoda mezi Evropskou unií a Švýcarskou konfederací o uplatňování některých ustanovení rozhodnutí Rady 2008/615/SVV o posílení přeshraniční spolupráce, zejména v boji proti terorismu a přeshraniční trestné činnosti, rozhodnutí Rady 2008/616/SVV o provádění rozhodnutí 2008/615/SVV o posílení přeshraniční spolupráce, zejména v boji proti terorismu a přeshraniční trestné činnosti, včetně jeho přílohy, a rámcového rozhodnutí Rady 2009/905/SVV o akreditaci poskytovatelů forenzních služeb provádějících laboratorní činnosti

2019/0013(NLE) Nelegislativní postupy
LIBE

Roberta METSOLA [PPE]

příslušný výbor

Dohoda mezi Evropskou unií a Lichtenštejnským knížectvím o uplatňování některých ustanovení rozhodnutí Rady 2008/615/SVV o posílení přeshraniční spolupráce, zejména v boji proti terorismu a přeshraniční trestné činnosti, rozhodnutí Rady 2008/616/SVV o provádění rozhodnutí 2008/615/SVV o posílení přeshraniční spolupráce, zejména v boji proti terorismu a přeshraniční trestné činnosti, včetně jeho přílohy, a rámcového rozhodnutí Rady 2009/905/SVV o akreditaci poskytovatelů forenzních služeb provádějících laboratorní činnosti

2019/0012(NLE) Nelegislativní postupy
LIBE

Roberta METSOLA [PPE]

příslušný výbor