Seznam výborůStálé výbory

Bývalé zvláštní výbory

TAXE Dokumenty ze schůze
Daňová rozhodnutí a jiná opatření podobná svojí povahou nebo účinkem
(Činnost zvláštního výboru byla ukončena dne 30. listopadu 2015)
TERR Dokumenty ze schůze
Terorismus
(Činnost zvláštního výboru byla ukončena dne 14. listopadu 2018)
PEST Dokumenty ze schůze
Postup Unie pro povolování pesticidů
(Činnost zvláštního výboru byla ukončena dne 12. prosince 2018)

Předcházející vyšetřovací výbory

EMIS Dokumenty ze schůze
Měření emisí v automobilovém průmyslu
(Vyšetřovací výbor ukončil činnost dne 4. dubna 2017)
PANA Dokumenty ze schůze
Praní peněz, vyhýbání se daňovým povinnostem a daňové úniky
(Vyšetřovací výbor ukončil činnost dne 13. prosince 2017)