Pozměňovací návrhy


Jakmile je návrh zprávy, stanoviska nebo návrh předložen výboru, mají jeho členové příležitost předkládat pozměňovací návrhy (včetně pozměňovacích návrhů k rozpočtu). Výbor stanoví lhůtu, do níž musí být všechny pozměňovací návrhy odevzdány. Předložené pozměňovací návrhy jsou poté projednávány a hlasuje se o nich na schůzi výboru. Všechny přijaté pozměňovací návrhy jsou poté začleněny do navrhovaného znění, než se z něho stane konečné znění. Tato stránka uvádí všechny pozměňovací návrhy navržené členy výboru, než se o nich hlasuje.
Přístup ke všem pozměňovacím návrhům lze získat pomocí našeho vyhledávače.

POZMĚŇOVACÍ NÁVRHY 1 - 62 - Návrh stanoviska Souhrnný rozpočet Evropské unie na rozpočtový rok 2020 – všechny oddíly

28-08-2019 PECH_AM(2019)639923 PE639.923v02-00
PECH

Chris DAVIES

ROZPOČTOVÉ POZMĚŇOVACÍ NÁVRHY Rozpočet na rok 2020

27-08-2019 PECH_AB(2019)640612 PE640.612v01-00
PECH

Chris DAVIES