Úvodní stránka

 
Nejnovější události
 
Next meeting of the Committee on Fisheries (PECH)

The next meeting will take place on:
 
  • Wednesday 5 November from 15:00 - 18:30 and Thursday 6 November from 9:00 - 12:30 and 15:00 - 18:30
  • in room Paul Henri Spaak  - PHS 5B001
 
Members are kindly reminded to bring their voting card for this meeting.
 
This meeting will mainly consist of exchange of views on various topics and the public hearing on The Oyster Industry in Europe: Challenges for Producers which will be the main item on the agenda of Thursday afternoon.

 
Další informace
 
 
Nenechte si ujít
 
Hearing on the Oyster Industry in Europe: Challenges for producers

On 6 November 2014, the PECH Committee will hold a hearing with representatives of the oyster industry and scientific experts in the field. The hearing will focus on revisiting the current state of the oyster sector in Europe and the challenges that the producers face, specifically issues concerning oyster health and the actions which need to be taken to ensure a better future for the oyster industry.

 
Další informace
 
Landing obligation

Landing obligation - and ban on discards of catches that it entails - is one of the key elements resulting from the reform of the Common Fisheries Policy (CFP). The Commission proposal paves way for a speedy implementation of the ban on discards. The PECH Committee presented the draft report on landing obligation at its committee meeting on 16 October. Members have until the 21 October to table amendments to the draft report which will then be voted at the committee meeting of 3 December.

   
Hearing of Commissioner-designate Vella

On Monday 29 September, the PECH and the ENVI committee jointly heard Karmenu Vella, the Commissioner-designate for Environment, Maritime Affairs and Fisheries.
 
The hearing began with a short speech of the Commissioner-designate outlining the main priorities in his prospective portfolio and the initiatives he considered putting forward during his mandate. Following his introductory remarks, Mr Vella replied to questions from Members of both PECH and ENVI Committees. The Transport committee Members also posed some questions. Following the hearing the committee coordinators met to evaluate the Commissioner-designate and sent their evaluation to the Conference of Committee Chairs. More details on the outcome of this hearing will be available later.
 

   
 
Poslední tisková komuniké
Všechny záznamy  
AFET DEVE INTA ECON JURI CULT AFCO LIBE FEMM ENVI EMPL IMCO ITRE REGI TRAN PECH AGRI 25-09-2014 - 10:51  

"The priorities of the Italian Council Presidency were outlined to the various parliamentary committees by Italian ministers in a series of meetings held in July and September."

Tento výbor je příslušný pro záležitosti týkající se:
 
 
1. fungování a rozvoje společné politiky rybolovu a jejího řízení;
2. zachovávání rybolovných zdrojů, řízení rybolovu a loďstev, která tyto zdroje využívají, mořského výzkumu a aplikovaného výzkumu v oblasti rybolovu;
3. společné organizace trhu s produkty rybolovu a akvakultury a jejich zpracovávání a dodávání na trh;
4. strukturální politiky v odvětví rybolovu a akvakultury, včetně finančních nástrojů a fondů pro orientaci rybolovu, které mají tato odvětví podporovat;
5. integrované námořní politiky, pokud jde o rybolovné činnosti;
6. dohod o partnerství v oblasti udržitelného rybolovu, regionálních organizací pro rybolov a plnění mezinárodních závazků v oblasti rybolovu.
 
Dnešní vysílání
 
Dnes není žádné vysílání  
Multimediální Kknihovna
 
Uvítání
 
 

Vítám Vás na našich stránkách.
 
Naleznete zde mnoho různých dokumentů a informací týkajících se činnosti našeho výboru, mj. pořady jednání a další dokumenty ze schůzí, náš měsíční informační bulletin (nazvaný Trawler, neboli „rybářská loď“) a různé příspěvky a informace týkající se veřejných slyšení pořádaných Výborem pro rybolov. Uvítací stránka našich webových stránek také představuje klíčové body naší činnosti, které pravidelně aktualizujeme.
 
Otázkou, která bude představovat jádro činnosti našeho výboru v průběhu osmého volebního období, bude nepochybně pokračování reformy společné rybářské politiky, na níž se Evropský parlament plnohodnotně podílel v průběhu předcházejících měsíců. Aby zajistila dlouhodobou udržitelnost mořského prostředí, rybích populací a samotných rybářů, průmyslových odvětví spojených s rybolovem a pobřežních komunit, musí být rybářská politika schopna skloubit rozmanité zájmy. Tato nová, ctižádostivá politika s sebou nese mnoho problémů a výzev, jež jsou evropské instituce odhodlány úspěšně vyřešit.
 
Řádně informovat občany o tom, jakým způsobem jsou připravována politická rozhodnutí, může pro politické rozhodování představovat jen přínos. Jsem přesvědčen, že tyto webové stránky budou hrát užitečnou úlohu a učiní naši každodenní činnost pro občany srozumitelnější.
 
Alain Cadec
Předseda