Úvodní stránka

 
Nejnovější události
 
Next meeting and additional information

The next Committee meeting will take place on:
 
  • Wednesday 21 January from 15.00 to 18.30 and
  • Thursday 22 January from 9.00 to 12.30 in room Altiero Spinelli (ASP) 5 E2
 
Additional information:
 
Briefings on commitments made at the hearing of KARMENU VELLA, Commissioner for Environment, Maritime and Fisheries, are now published.
 
 

   
 
Nenechte si ujít
 
Hearing on the Fisheries in the outermost regions

The current economic and social crisis has some serious effects on the outermost regions of the EU, particularly in terms of competitiveness and employment. Urgent and appropriate actions should be taken in the next funding period and EMFF programming in order to meet the needs of economic growth and cope with the unemployment problem. On 4 December 2014 the Fisheries Committee listened to various presentations from scientific experts in the field in order to address these issues.

   
 
Tento výbor je příslušný pro záležitosti týkající se:
 
 
1. fungování a rozvoje společné politiky rybolovu a jejího řízení;
2. zachovávání rybolovných zdrojů, řízení rybolovu a loďstev, která tyto zdroje využívají, mořského výzkumu a aplikovaného výzkumu v oblasti rybolovu;
3. společné organizace trhu s produkty rybolovu a akvakultury a jejich zpracovávání a dodávání na trh;
4. strukturální politiky v odvětví rybolovu a akvakultury, včetně finančních nástrojů a fondů pro orientaci rybolovu, které mají tato odvětví podporovat;
5. integrované námořní politiky, pokud jde o rybolovné činnosti;
6. dohod o partnerství v oblasti udržitelného rybolovu, regionálních organizací pro rybolov a plnění mezinárodních závazků v oblasti rybolovu.
 
Dnešní vysílání
 
Dnes není žádné vysílání  
Multimediální Kknihovna
 
Uvítání
 
 

Vítám Vás na našich stránkách.
 
Naleznete zde mnoho různých dokumentů a informací týkajících se činnosti našeho výboru, mj. pořady jednání a další dokumenty ze schůzí, náš měsíční informační bulletin (nazvaný Trawler, neboli „rybářská loď“) a různé příspěvky a informace týkající se veřejných slyšení pořádaných Výborem pro rybolov. Uvítací stránka našich webových stránek také představuje klíčové body naší činnosti, které pravidelně aktualizujeme.
 
Otázkou, která bude představovat jádro činnosti našeho výboru v průběhu osmého volebního období, bude nepochybně pokračování reformy společné rybářské politiky, na níž se Evropský parlament plnohodnotně podílel v průběhu předcházejících měsíců. Aby zajistila dlouhodobou udržitelnost mořského prostředí, rybích populací a samotných rybářů, průmyslových odvětví spojených s rybolovem a pobřežních komunit, musí být rybářská politika schopna skloubit rozmanité zájmy. Tato nová, ctižádostivá politika s sebou nese mnoho problémů a výzev, jež jsou evropské instituce odhodlány úspěšně vyřešit.
 
Řádně informovat občany o tom, jakým způsobem jsou připravována politická rozhodnutí, může pro politické rozhodování představovat jen přínos. Jsem přesvědčen, že tyto webové stránky budou hrát užitečnou úlohu a učiní naši každodenní činnost pro občany srozumitelnější.
 
Alain Cadec
Předseda