Úvodní stránka

 
Nejnovější události
 
Next meeting of the Committee on Fisheries (PECH)

The next PECH committee meeting will be held in Brussels on:
- Monday 22 September 2014, from 15:00 to 18:30 and,
- Tuesday 23 September 2014, from 9:00 to 12:30 and from 15:00 to 18:30.
 
Meeting Room : Altiero Spinelli ASP 1 G3

 
Další informace
 
 
Nenechte si ujít
 
Hearing on the fight against illegal fishing (IUU)

Illegal, unreported and unregulated fishing (IUU) is one of the most serious threats to the conservation of fish stocks and the economy and employment within the European fisheries sector. On 22 September, the PECH Committee will hold a hearing with various experts on the subject, in order to discuss the situation with regard to illegal fishing and ways to deter it in the future.

   
Allocation of reports

On 4 September the PECH Committee decided to start work on the following files:
 
  • Access for fishing vessels flying the flag of the Seychelles to waters and marine biological resources of Mayotte was allocated to the Chairman (EPP group);
  • The FPA between the EU and the Democratic Republic of São Tomé and Príncipe (GUE);
  • Fishing in the GFCM Agreement area (EPP);
  • Prohibition on driftnets (S&D) and
  • The proposal on seafarers (GUE).
 
The respective Groups will appoint Rapporteurs.

   
The conflict between static gear and mobile gear in inshore fisheries

On the 4th of September, the PECH Committee heard an interesting presentation on the issues that arise between fixed and mobile gear in costal fisheries by Mr Michael Kaiser of Bangor University, focusing on a conservation perspective.

 
Další informace
 
Exchange of views with Minister Martina

On the 3rd of September the PECH Committee held an exchange of views with Mr Maurizio Martina. As minister responsible for fisheries, Mr Martina will chair the Fisheries Council during the Italian Presidency. He agreed with members of the PECH Committee that the number one priority for the autumn is to put in place the rules implementing the new CFP and with particular focus on the discard ban.

   
 
Poslední tisková komuniké
Všechny záznamy  
AFET DEVE INTA ECON JURI CULT AFCO LIBE FEMM ENVI EMPL ITRE REGI TRAN PECH AGRI 23-09-2014 - 11:09  

The priorities of the Italian Council Presidency were outlined to the various parliamentary committees by Italian ministers on 2, 3 and 22 September, following a first series of meetings held on 22 and 23 July.

Tento výbor je příslušný pro záležitosti týkající se:
 
 
1. fungování a rozvoje společné politiky rybolovu a jejího řízení;
2. zachovávání rybolovných zdrojů, řízení rybolovu a loďstev, která tyto zdroje využívají, mořského výzkumu a aplikovaného výzkumu v oblasti rybolovu;
3. společné organizace trhu s produkty rybolovu a akvakultury a jejich zpracovávání a dodávání na trh;
4. strukturální politiky v odvětví rybolovu a akvakultury, včetně finančních nástrojů a fondů pro orientaci rybolovu, které mají tato odvětví podporovat;
5. integrované námořní politiky, pokud jde o rybolovné činnosti;
6. dohod o partnerství v oblasti udržitelného rybolovu, regionálních organizací pro rybolov a plnění mezinárodních závazků v oblasti rybolovu.
 
Dnešní vysílání
 
Multimediální Kknihovna
 
Uvítání
 
 

Vítám Vás na našich stránkách.
 
Naleznete zde mnoho různých dokumentů a informací týkajících se činnosti našeho výboru, mj. pořady jednání a další dokumenty ze schůzí, náš měsíční informační bulletin (nazvaný Trawler, neboli „rybářská loď“) a různé příspěvky a informace týkající se veřejných slyšení pořádaných Výborem pro rybolov. Uvítací stránka našich webových stránek také představuje klíčové body naší činnosti, které pravidelně aktualizujeme.
 
Otázkou, která bude představovat jádro činnosti našeho výboru v průběhu osmého volebního období, bude nepochybně pokračování reformy společné rybářské politiky, na níž se Evropský parlament plnohodnotně podílel v průběhu předcházejících měsíců. Aby zajistila dlouhodobou udržitelnost mořského prostředí, rybích populací a samotných rybářů, průmyslových odvětví spojených s rybolovem a pobřežních komunit, musí být rybářská politika schopna skloubit rozmanité zájmy. Tato nová, ctižádostivá politika s sebou nese mnoho problémů a výzev, jež jsou evropské instituce odhodlány úspěšně vyřešit.
 
Řádně informovat občany o tom, jakým způsobem jsou připravována politická rozhodnutí, může pro politické rozhodování představovat jen přínos. Jsem přesvědčen, že tyto webové stránky budou hrát užitečnou úlohu a učiní naši každodenní činnost pro občany srozumitelnější.
 
Alain Cadec
Předseda