Úvodní stránka

 
Nenechte si ujít
Všechna sdělení  
Latest study requested by PECH on Deep sea fishing

A new in-depth analysis note on "Deep-sea fishing" has been requested by the PECH committee, and is now available.

   
Plenary votes on EMFF, Bluefin tuna and fisheries partnership agreements – 16.04.14

The legislative text following negotiations with Council representatives on the establishment of a European Maritime and Fisheries Fund will be voted on by the European Parliament on 16.04.14 (2011/0380 (COD)), together with the legislative report on the recovery plan for Bluefin tuna in the eastern Atlantic and Mediterranean (2013/0133(COD)). The three fisheries partnership agreements of the European Union with Madagascar, the Comoros and the Seychelles will also be voted.

   

New studies and in-depth analysis have been requested by the PECH committee, and are now available :
 
Characteristics of Multispecific Fisheries in the European Union
 
Best Practice in the Use of Rights-Based Management to Reduce Discards in Mixed Fisheries
 
The Obligation to Land All Catches - Consequences for the Mediterranean

   
Hearing on implementing the discard ban - 7 April 2014 - 16:00

The banning of discards is one of the most radical changes that have been introduced in the last reform of the CFP. The Committee on Fisheries has organized this public hearing in order to analyse the difficulties that may arise in the implementation underway of the banning of discards and to find the means of overcoming them. In addition, three studies, which are closely linked to the subject of the public hearing will be presented.

   
 
Tento výbor je příslušný pro záležitosti týkající se:
 
1.    fungování a rozvoje společné politiky rybolovu a jejího řízení;
2.    zachovávání rybolovných zdrojů;
3.    společné organizace trhu s produkty rybolovu;
4.    strukturální politiky v odvětví rybolovu a akvakultury, včetně finančních nástrojů pro orientaci rybolovu;
5.    mezinárodních dohod v oblasti rybolovu.
 
Dnešní vysílání
 
Dnes není žádné vysílání  
Multimediální Kknihovna
 
Vítejte na internetových stránkách Výboru pro rybolov
 
 

Na těchto stránkách naleznete různé informace a dokumenty související s činností našeho výboru, například pořady jednání schůzí a projednávané dokumenty, náš měsíční zpravodaj a příspěvky, s nimiž zainteresované strany a odborníci vystoupili na veřejných slyšeních našeho výboru. Na naší hlavní stránce jsou rovněž pravidelně aktualizovány informace o našich nejpodstatnějších činnostech.
 
Klíčovou problematikou, kterou se náš výbor zabývá v tomto volebním období Parlamentu, je bezpochyby probíhající reforma společné rybářské politiky. Na této reformě se Evropský parlament podílí díky spolurozhodovacím pravomocem, které získal poté, co vstoupila v platnost Lisabonská smlouva. Od rybářské politiky se vyžaduje, aby skloubila celou řadu zájmů s cílem zajistit dlouhodobou udržitelnost mořského prostředí, rybolovných zdrojů, rybolovu, souvisejících průmyslových odvětví a pobřežních komunit. Současná rybářská politika trpí řadou nedostatků, k jejichž řešení jsou odhodlány všechny tři orgány zapojené do reformy.
 
Náležité informování občanů EU o utváření politických rozhodnutí, která budou v jejich zájmu přijata, může být pro tento proces jen přínosem a já se domnívám, že tyto internetové stránky mohou plnit užitečnou funkci, jelikož budou občany seznamovat s naší každodenní činností.
 
Gabriel Mato Adrover,
Předseda