Úvodní stránka

 
Nejnovější události
 
Next meeting of the Committee on Fisheries (PECH)

The next meeting will take place on:
 
  • Thursday 16 October 2014
  • from 9:00 to 12.30 and 15.00 to 18.30
  • in room Altiero Spinelli (ASP) 5G2

 
Další informace
 
 
Nenechte si ujít
Všechna sdělení  
Hearing of Commissioner-designate Vella

On Monday 29 September, the PECH and the ENVI committee jointly heard Karmenu Vella, the Commissioner-designate for Environment, Maritime Affairs and Fisheries.
 
The hearing began with a short speech of the Commissioner-designate outlining the main priorities in his prospective portfolio and the initiatives he considered putting forward during his mandate. Following his introductory remarks, Mr Vella replied to questions from Members of both PECH and ENVI Committees. The Transport committee Members also posed some questions. Following the hearing the committee coordinators met to evaluate the Commissioner-designate and sent their evaluation to the Conference of Committee Chairs. More details on the outcome of this hearing will be available later.
 

   
Hearing on the fight against illegal fishing (IUU)

Illegal, unreported and unregulated fishing (IUU) is one of the most serious threats to the conservation of fish stocks and the economy and employment within the European fisheries sector. On 22 September the PECH Committee held a hearing with various experts on the subject, in order to discuss the situation with regard to illegal fishing and ways to deter it in the future.

   
Allocation of reports

On 4 September the PECH Committee decided to start work on the following files:
 
  • Access for fishing vessels flying the flag of the Seychelles to waters and marine biological resources of Mayotte was allocated to the Chairman (EPP group);
  • The FPA between the EU and the Democratic Republic of São Tomé and Príncipe (GUE);
  • Fishing in the GFCM Agreement area (EPP);
  • Prohibition on driftnets (S&D) and
  • The proposal on seafarers (GUE).
 
The respective Groups will appoint Rapporteurs.

   
The conflict between static gear and mobile gear in inshore fisheries

On the 4th of September, the PECH Committee heard an interesting presentation on the issues that arise between fixed and mobile gear in costal fisheries by Mr Michael Kaiser of Bangor University, focusing on a conservation perspective.

 
Další informace
 
 
Poslední tisková komuniké
Všechny záznamy  
AFET DEVE INTA ECON JURI CULT AFCO LIBE FEMM ENVI EMPL IMCO ITRE REGI TRAN PECH AGRI 25-09-2014 - 10:51  

"The priorities of the Italian Council Presidency were outlined to the various parliamentary committees by Italian ministers in a series of meetings held in July and September."

Tento výbor je příslušný pro záležitosti týkající se:
 
 
1. fungování a rozvoje společné politiky rybolovu a jejího řízení;
2. zachovávání rybolovných zdrojů, řízení rybolovu a loďstev, která tyto zdroje využívají, mořského výzkumu a aplikovaného výzkumu v oblasti rybolovu;
3. společné organizace trhu s produkty rybolovu a akvakultury a jejich zpracovávání a dodávání na trh;
4. strukturální politiky v odvětví rybolovu a akvakultury, včetně finančních nástrojů a fondů pro orientaci rybolovu, které mají tato odvětví podporovat;
5. integrované námořní politiky, pokud jde o rybolovné činnosti;
6. dohod o partnerství v oblasti udržitelného rybolovu, regionálních organizací pro rybolov a plnění mezinárodních závazků v oblasti rybolovu.
 
Dnešní vysílání
 
Dnes není žádné vysílání  
Multimediální Kknihovna
 
Uvítání
 
 

Vítám Vás na našich stránkách.
 
Naleznete zde mnoho různých dokumentů a informací týkajících se činnosti našeho výboru, mj. pořady jednání a další dokumenty ze schůzí, náš měsíční informační bulletin (nazvaný Trawler, neboli „rybářská loď“) a různé příspěvky a informace týkající se veřejných slyšení pořádaných Výborem pro rybolov. Uvítací stránka našich webových stránek také představuje klíčové body naší činnosti, které pravidelně aktualizujeme.
 
Otázkou, která bude představovat jádro činnosti našeho výboru v průběhu osmého volebního období, bude nepochybně pokračování reformy společné rybářské politiky, na níž se Evropský parlament plnohodnotně podílel v průběhu předcházejících měsíců. Aby zajistila dlouhodobou udržitelnost mořského prostředí, rybích populací a samotných rybářů, průmyslových odvětví spojených s rybolovem a pobřežních komunit, musí být rybářská politika schopna skloubit rozmanité zájmy. Tato nová, ctižádostivá politika s sebou nese mnoho problémů a výzev, jež jsou evropské instituce odhodlány úspěšně vyřešit.
 
Řádně informovat občany o tom, jakým způsobem jsou připravována politická rozhodnutí, může pro politické rozhodování představovat jen přínos. Jsem přesvědčen, že tyto webové stránky budou hrát užitečnou úlohu a učiní naši každodenní činnost pro občany srozumitelnější.
 
Alain Cadec
Předseda