Úvodní stránka

 
Nejnovější události
 
Next meeting and additional information

The next Committee meeting will take place on:
 
  • Wednesday 3 December from 15.00 to 18.00 and
  • Thursday 4 December from 9.00 to 12.30 and 15.00 to 18.30, in room Paul-Henri Spaak PHS 4B001, Brussels
 
Additional information:
 
Briefings on commitments made at the hearing of KARMENU VELLA, Commissioner for Environment, Maritime and Fisheries, are now published.
 
 

   
 
Nenechte si ujít
 
Hearing on the Oyster Industry in Europe: Challenges for producers

On 6 November 2014, the PECH Committee held a  hearing with representatives of the oyster industry and scientific experts in the field. The hearing focused on revisiting the current state of the oyster sector in Europe and the challenges that the producers face, specifically issues concerning oyster health and the actions which need to be taken to ensure a better future for the oyster industry.
 

   
 
Tento výbor je příslušný pro záležitosti týkající se:
 
 
1. fungování a rozvoje společné politiky rybolovu a jejího řízení;
2. zachovávání rybolovných zdrojů, řízení rybolovu a loďstev, která tyto zdroje využívají, mořského výzkumu a aplikovaného výzkumu v oblasti rybolovu;
3. společné organizace trhu s produkty rybolovu a akvakultury a jejich zpracovávání a dodávání na trh;
4. strukturální politiky v odvětví rybolovu a akvakultury, včetně finančních nástrojů a fondů pro orientaci rybolovu, které mají tato odvětví podporovat;
5. integrované námořní politiky, pokud jde o rybolovné činnosti;
6. dohod o partnerství v oblasti udržitelného rybolovu, regionálních organizací pro rybolov a plnění mezinárodních závazků v oblasti rybolovu.
 
Dnešní vysílání
 
Dnes není žádné vysílání  
Multimediální Kknihovna
 
Uvítání
 
 

Vítám Vás na našich stránkách.
 
Naleznete zde mnoho různých dokumentů a informací týkajících se činnosti našeho výboru, mj. pořady jednání a další dokumenty ze schůzí, náš měsíční informační bulletin (nazvaný Trawler, neboli „rybářská loď“) a různé příspěvky a informace týkající se veřejných slyšení pořádaných Výborem pro rybolov. Uvítací stránka našich webových stránek také představuje klíčové body naší činnosti, které pravidelně aktualizujeme.
 
Otázkou, která bude představovat jádro činnosti našeho výboru v průběhu osmého volebního období, bude nepochybně pokračování reformy společné rybářské politiky, na níž se Evropský parlament plnohodnotně podílel v průběhu předcházejících měsíců. Aby zajistila dlouhodobou udržitelnost mořského prostředí, rybích populací a samotných rybářů, průmyslových odvětví spojených s rybolovem a pobřežních komunit, musí být rybářská politika schopna skloubit rozmanité zájmy. Tato nová, ctižádostivá politika s sebou nese mnoho problémů a výzev, jež jsou evropské instituce odhodlány úspěšně vyřešit.
 
Řádně informovat občany o tom, jakým způsobem jsou připravována politická rozhodnutí, může pro politické rozhodování představovat jen přínos. Jsem přesvědčen, že tyto webové stránky budou hrát užitečnou úlohu a učiní naši každodenní činnost pro občany srozumitelnější.
 
Alain Cadec
Předseda