Úvodní stránka

 
Nejnovější události
 
Next Meetings of the Committee on Petitions

PETI´s constitutive meeting will take place in Brussels on:
 
- Monday July 7 2014, 17h15 - 17h45
 
The meeting will take place in room 4Q1 of the building Jozsef Antall (JAN) and will be web-streamed on the European Parliament´s website.

 
Další informace
 
 
Představení a pravomoce
 
Tento výbor je příslušný pro záležitosti týkající se:
 
1.    petic;
 
2.    vztahů s evropským veřejným ochráncem práv.
 
Dnešní vysílání
 
Dnes není žádné vysílání  
Multimediální Kknihovna
 
Uvítání
 
 

Vítejte na internetových stránkách Petičního výboru, kde od roku 2009 působím ve funkci předsedkyně. Můžete zde najít informace o naší práci a jiných činnostech výboru.
 
Petiční právo zakotvené ve Smlouvě o Evropské unii je základním právem, které je  neodmyslitelně spojené s občanstvím EU. Je rovněž důležitým a často účinným způsobem, jak přímo zapojit občany do činnosti Parlamentu tím, že se členové výboru zabývají jejich konkrétními záležitostmi, návrhy nebo stížnostmi.
 
Výbor často reaguje na petice občanů Evropské unie tím, že se snaží vyřešit případná porušení občanských práv zavedených Smlouvou a že spolupracuje s národními, regionálními a místními orgány v otázkách týkajících se plnění evropského práva v oblastech životního prostředí, sociálních věcí, svobody pohybu apod.
 
Petiční výbor má funkci vyšetřovací, nikoli legislativní a snaží se občanům zajistit možnost mimosoudní nápravy v případě, že jsou jejich požadavky oprávněné. Může rovněž organizovat studijní mise a posléze předložit svou zprávu plenárnímu zasedání.
 
Výbor má tedy zásadní úlohu v navazování kontaktů s evropskými občany a v posilování demokratické legitimity a odpovědnosti rozhodovacího procesu Evropské unie. 
 
Erminia Mazzoni