Návrhy pořadu jednání


Návrhy pořadů jednání jsou zveřejněné pořady jednání schůzí výborů, které se konají nejméně jednou za měsíc. Na těchto schůzích výbory jednají, vyměňují si názory a hlasují o návrzích legislativních dokumentů a pozměňovacích návrzích a často vedou diskuse s odborníky. Změny v pořadu jednání schůze výboru, které byly provedeny na poslední chvíli, nemusí být vždy v návrhu pořadu jednání obsaženy.

Přístup ke všem návrhům pořadů jednání lze získat pomocí našeho vyhledávače.
Další informace naleznete v dokumentech ke schůzím.

NÁVRH POŘADU JEDNÁNÍ - Úterý, 3. září 2019

03-09-2019 REGI_OJ(2019)09-03_1 PE640.646v01-00
REGI

 

NÁVRH POŘADU JEDNÁNÍ - Úterý, 23. července 2019

23-07-2019 REGI_OJ(2019)07-23_1 PE639.793v01-00
REGI

 

NÁVRH POŘADU JEDNÁNÍ - Středa, 10. července 2019

10-07-2019 REGI_OJ(2019)07-10_1 PE639.706v01-00
REGI