Obecné vyhledávání

Vyhledávání

Některé dokumenty nejsou k dispozici ve vašem jazyce. Jsou vám automaticky nabízeny v jiném jazyce. Na začátku je uvedena ikona symbolizující náhradní jazyk (např. ).

  PROJET D'ORDRE DU JOUR - Mercredi 9 novembre 2016 - Jeudi 10 novembre 2016

09-11-2016 PECH_OJ(2016)11-09_1 PE 592.290v04-00
PECH

NÁVRH POŘADU JEDNÁNÍ - Čtvrtek, 20. října 2016 - Čtvrtek, 20. října 2016

20-10-2016 AFET_OJ(2016)10-20_1 PE 592.193v02-00
AFET

  DOCUMENTO DI LAVORO Verso un nuovo quadro commerciale tra l'Unione europea e la Turchia e la modernizzazione dell'unione doganale

20-10-2016 INTA_DT(2016)592291 PE 592.291v01-00
INTA

David BORRELLI

  REPORT on the request for defence of the privileges and immunities of Mario Borghezio

20-10-2016 A8-0312/2016 PE 584.083v02-00
JURI

Angel DZHAMBAZKI

  MINUTES - Wednesday 16 March 2016

20-10-2016 LIBE_PV(2016)03-16-1 PE 578.744v01-00
LIBE

Dokumenty v téže složce LIBE/8/04755

NÁVRH POŘADU JEDNÁNÍ - Čtvrtek, 20. října 2016 - Čtvrtek, 20. října 2016

20-10-2016 AFCO_OJ(2016)10-20_1 PE 592.246v01-00
AFCO

  DRAFT AGENDA - Monday 24 October 2016 - Monday 24 October 2016

19-10-2016 AFET_OJ(2016)10-24_1 PE 592.318v01-00
AFET

  DRAFT OPINION on an integrated European Union policy for the Arctic

19-10-2016 INTA_PA(2016)592099 PE 592.099v02-00
INTA

David MARTIN

Dokumenty k postupu 2016/2228(INI)

  DRAFT AGENDA - Monday 7 November 2016 - Monday 7 November 2016

19-10-2016 CJ25_OJ(2016)11-07_1 PE 592.313v01-00
FEMM AGRI