Obecné vyhledávání

Vyhledávání

Některé dokumenty nejsou k dispozici ve vašem jazyce. Jsou vám automaticky nabízeny v jiném jazyce. Na začátku je uvedena ikona symbolizující náhradní jazyk (např. ).

  MINUTES - Wednesday, 10 July 2019

19-07-2019 SEDE_PV(2019)07-10-1 PE639.759v01-00
SEDE

 

NÁVRH POŘADU JEDNÁNÍ - Středa, 10. července 2019

05-07-2019 SEDE_OJ(2019)07-10_1 PE639.684v01-00
SEDE