Doplňující analýzy

Dnešní vysílání

Dnes není žádné vysílání

Multimediální Kknihovna

22-06-2017 - 15:09
ITRE Schůze
22-06-2017 - 15:06
LIBE Schůze
22-06-2017 - 10:32
EMPL FEMM Schůze

Další zdroje

Semináře

Na seminářích mají poslanci možnost klást dotazy odborníkům a vyměňovat si s nimi názory na otázky související s parlamentní činností nebo s aktuálními tématy.

Fakta a čísla o EU

The Fact Sheets provide an overview of European integration and of the European Parliament’s contribution to that process.

STOA

Posouzení možností politiky Evropského parlamentu v oblasti vědy a techniky

Think Tank

The Think Tank page provides access to all the expertise sources available in the Parliament.

Kontaktní údaje

Tematická oddělení

 • Hospodářská a vědecká politika
 • Výbory: ECON-EMPL-ENVI-ITRE-IMCO
 • Strukturální politika a politika soudržnosti
 • Výbory: TRAN-REGI-AGRI-PECH-CULT
 • Občanská práva a ústavní záležitosti
 • Výbory: JURI-LIBE-AFCO-FEMM-PETI
 • Rozpočtové záležitosti
 • Výbory: BUDG-CONT
 • Vnější vztahy
 • Výbory: AFET-DROI-SEDE-DEVE-INTA

Oddělení pro podporu správy ekonomických záležitostí

Služby výzkumu Evropského parlamentu

 • Posouzení dopadu
 • Evropská přidaná hodnota
 • Vědecké poradenství (STOA)