Doplňující analýzy

Tato databáze obsahuje výzkumné práce vypracované různými výzkumnými útvary Evropského parlamentu, zejména studie, podrobné analýzy a briefingy, které vydávají tematické sekce, oddělení pro podporu správy ekonomických záležitostí a ředitelství pro posuzování dopadů a celoevropského přínosu. Smyslem těchto dokumentů je podporovat parlamentní orgány v jejich činnosti.

Více podrobností

Jak vyhledávat

Policy Departments' Monthly Highlights - September 2018
10-09-2018 Ve stručnosti

Policy Departments' Monthly Highlights - June 2018
11-06-2018 Ve stručnosti

Virtual currencies and terrorist financing: assessing the risks and evaluating responses
04-06-2018 Studie

The return of foreign fighters to EU soil: Ex-post evaluation
15-05-2018 Studie

Counter Terrorism and External Border Management in Italy
15-05-2018 Podrobná analýza

EU Civil Protection Responding to CBRN Incidents and Attacks
03-05-2018 Podrobná analýza

Member States’ Preparedness for CBRN Threats
03-05-2018 Studie

The Mechanisms of Prevention and Detection of CBRN Illegal Material Transfers Across Borders and Within the EU
03-05-2018 Studie

Research of the Policy Department for Citizens’ Rights and Constitutional Affairs and the EPRS in the Fields of Responsibilities of the Special Committee on Terrorism
06-10-2017 Podrobná analýza