Návrhy pořadu jednání


Návrhy pořadů jednání jsou zveřejněné pořady jednání schůzí výborů, které se konají nejméně jednou za měsíc. Na těchto schůzích výbory jednají, vyměňují si názory a hlasují o návrzích legislativních dokumentů a pozměňovacích návrzích a často vedou diskuse s odborníky. Změny v pořadu jednání schůze výboru, které byly provedeny na poslední chvíli, nemusí být vždy v návrhu pořadu jednání obsaženy.

Přístup ke všem návrhům pořadů jednání lze získat pomocí našeho vyhledávače.
Další informace naleznete v dokumentech ke schůzím.

NÁVRH POŘADU JEDNÁNÍ - Čtvrtek, 19. září 2019

19-09-2019 TRAN_OJ(2019)09-19_1 PE641.124v02-00
TRAN

 

NÁVRH POŘADU JEDNÁNÍ - Úterý, 24. září 2019

19-09-2019 TRAN_OJ(2019)09-24_2 PE641.210v02-00
TRAN