Stanoviska


Pokud výbor usoudí, že záležitosti uvedené ve zprávě jiného výboru se dotýkají jeho oblastí působnosti, může požádat, aby byl pověřen vypracováním stanoviska (článek 53). Přijaté stanovisko je předáno příslušnému výboru k hlasování. Pozměňovací návrhy vypracované přidruženým výborem pověřeným vypracováním stanoviska (článek 54), které spadají do výlučné působnosti tohoto výboru, musí příslušný výbor přijmout bez hlasování. Veškerá stanoviska a veškeré postoje v podobě pozměňovacích návrhů, které byly přijaty výborem pověřeným vypracováním stanoviska, musí být připojeny k závěrečné zprávě jako přílohy. Na této stránce jsou uvedena stanoviska, která byla přijata ve výborech.
Pomocí vyhledávače lze získat přístup ke všem stanoviskům a postojům v podobě pozměňovacích návrhů.

Některé dokumenty nejsou k dispozici ve vašem jazyce. Jsou vám automaticky nabízeny v jiném jazyce. Na začátku je uvedena ikona symbolizující náhradní jazyk (např. ).

  OPINION on discharge in respect of the implementation of the budget of the European Union Agency For Railways for the financial year 2018

22-01-2020 TRAN_AD(2020)642920 PE642.920v02-00
TRAN

Maria GRAPINI

  OPINION on discharge in respect of the implementation of the budget of the SESAR Joint Undertaking for the financial year 2018

22-01-2020 TRAN_AD(2020)642922 PE642.922v02-00
TRAN

Maria GRAPINI

  OPINION on discharge in respect of the implementation of the budget of the Clean Sky 2 Joint Undertaking for the financial year 2018

22-01-2020 TRAN_AD(2020)642924 PE642.924v02-00
TRAN

Maria GRAPINI

  OPINION on discharge in respect of the implementation of the budget of the European Aviation Safety Agency for the financial year 2018

22-01-2020 TRAN_AD(2020)642926 PE642.926v02-00
TRAN

Maria GRAPINI

  OPINION on discharge in respect of the implementation of the budget of the Shift2Rail Joint Undertaking for the financial year 2018

22-01-2020 TRAN_AD(2020)643062 PE643.062v02-00
TRAN

Maria GRAPINI

  OPINION on discharge in respect of the implementation of the budget of the European Maritime Safety Agency (EMSA) for the financial year 2018

22-01-2020 TRAN_AD(2020)643064 PE643.064v02-00
TRAN

Maria GRAPINI

  OPINION on discharge in respect of the implementation of the general budget of the European Union for the financial year 2018, Section III – Commission and executive agencies

22-01-2020 TRAN_AD(2020)643066 PE643.066v02-00
TRAN

Cláudia MONTEIRO DE AGUIAR

Dohoda o vystoupení Spojeného království Velké Británie a Severního Irska z Evropské unie a Evropského společenství pro atomovou energii jménem Evropské unie a Evropského společenství pro atomovou energii

21-01-2020 TRAN_AL(2020)643001 PE643.001v02-00
TRAN

Karima DELLI - Předsedkyně

STANOVISKO k návrhu souhrnného rozpočtu Evropské unie na rozpočtový rok 2020

26-09-2019 TRAN_AD(2019)639932 PE639.932v02-00
TRAN

Daniel FREUND