Probíhající činnost


Probíhající činnost ukazuje legislativní postupy, které právě probíhají v každém výboru. U každého záznamu je uveden typ postupu, jméno zpravodaje, a zda je výbor v daném postupu příslušným výborem, nebo má vyjádřit své stanovisko. Záznamy také zahrnují odkaz na Legislativní přehled, který obsahuje veškeré podrobnosti o postupu, včetně všech příslušných dokumentů. Jakmile je postup ve fázi projednávání ve výboru ukončen, bude se o něm hlasovat na plenárním zasedání a poté se považuje za dokončený.

Vyhledávání

Uvolnění prostředků z Fondu solidarity Evropské unie za účelem poskytnutí pomoci Lotyšsku

2018/2230(BUD) Rozpočtový proces
BUDG

Inese VAIDERE [PPE]

příslušný výbor

Převod prostředků 3/2018 – evropský veřejný ochránce práv

2018/2229(GBD) Rozpočtové řízení: převod, převod do příštího roku
BUDG

příslušný výbor

Převod prostředků č. 1/2018 - Evropská služba pro vnější činnost

2018/2228(GBD) Rozpočtové řízení: převod, převod do příštího roku
BUDG

příslušný výbor

Zřízení Evropského průmyslového, technologického a výzkumného centra kompetencí pro kybernetickou bezpečnost a síť národních koordinačních center

2018/0328(COD) ***| Řádný legislativní postup  první čtení
ITRE

příslušný výbor

Ukončení sezónních změn času

2018/0332(COD) ***| Řádný legislativní postup  první čtení
TRAN

příslušný výbor

Převod položek NF 2/2018 - Výbor regionů

2018/2227(GBD) Rozpočtové řízení: převod, převod do příštího roku
BUDG

příslušný výbor

Převod položek V/AB-10/C/18 – Účetní dvůr

2018/2226(GBD) Rozpočtové řízení: převod, převod do příštího roku
BUDG

příslušný výbor

Převod položek DEC 20/2018 - Oddíl III - Komise

2018/2224(GBD) Rozpočtové řízení: převod, převod do příštího roku
BUDG

příslušný výbor

Převod položek DEC 21/2018 - Oddíl III - Komise

2018/2225(GBD) Rozpočtové řízení: převod, převod do příštího roku
BUDG

příslušný výbor

Uvolnění prostředků z Evropského fondu pro přizpůsobení se globalizaci na základě žádosti Portugalska – EGF/2018/002 PT/Norte – Centro – Lisboa wearing apparel

2018/2223(BUD) Rozpočtový proces
BUDG

José Manuel FERNANDES [PPE]

příslušný výbor