Probíhající činnost


Probíhající činnost ukazuje legislativní postupy, které právě probíhají v každém výboru. U každého záznamu je uveden typ postupu, jméno zpravodaje, a zda je výbor v daném postupu příslušným výborem, nebo má vyjádřit své stanovisko. Záznamy také zahrnují odkaz na Legislativní přehled, který obsahuje veškeré podrobnosti o postupu, včetně všech příslušných dokumentů. Jakmile je postup ve fázi projednávání ve výboru ukončen, bude se o něm hlasovat na plenárním zasedání a poté se považuje za dokončený.

Vyhledávání

Règlement délégué de la Commission complétant la directive 2014/59/UE du Parlement européen et du Conseil par des normes techniques de réglementation précisant les critères à appliquer pour évaluer l’impact de la défaillance d’un établissement sur les marchés financiers, sur d’autres établissements et sur les conditions de financement

2018/2909(DEA) Postupy týkající se aktů v přenesené pravomoci
ECON

příslušný výbor

Převod prostředků DEC 1/2018 - Evropský hospodářský a sociální výbor

2018/2253(GBD) Rozpočtové řízení: převod, převod do příštího roku
BUDG

příslušný výbor

Převod prostředků INF 2/2018 - Evropský hospodářský a sociální výbor

2018/2252(GBD) Rozpočtové řízení: převod, převod do příštího roku
BUDG

příslušný výbor

Převod prostředků V/AB-13/A/18 - Účetní dvůr

2018/2250(GBD) Rozpočtové řízení: převod, převod do příštího roku
BUDG

příslušný výbor

Převod prostředků V/AB-12/A/18 - Účetní dvůr

2018/2249(GBD) Rozpočtové řízení: převod, převod do příštího roku
BUDG

příslušný výbor

Převod prostředků V/AB-11/C/18 - Účetní dvůr

2018/2248(GBD) Rozpočtové řízení: převod, převod do příštího roku
BUDG

příslušný výbor

Žádost, aby byl Jean-Marie Le Pen zbaven poslanecké imunity

2018/2247(IMM) Imunita
JURI

příslušný výbor

Převod položek INFO 01/2018 – oddíl III – Komise

2018/2242(GBD) Rozpočtové řízení: převod, převod do příštího roku
BUDG

příslušný výbor

Nařízení Komise v přenesené pravomoci, kterým se na období 2019–2021 stanoví plán výmětů pro určité druhy rybolovu druhů žijících při dně v severozápadních vodách

2018/2896(DEA) Postupy týkající se aktů v přenesené pravomoci
PECH

příslušný výbor

Nařízení Komise v přenesené pravomoci, kterým se na období 2019-2021 stanoví podrobnosti provádění povinnosti vykládky pro určité druhy rybolovu druhů žijících při dně v Severním moři

2018/2895(DEA) Postupy týkající se aktů v přenesené pravomoci
PECH

příslušný výbor