Seneste nyt

Studies' Alert

29-05-2015 - 11:43
Study Policy Department C - AFCO

Candidate selection procedures for the European elections

This study was prepared by the Centre d'étude de la vie politique (Cevipol), part of the Institute for European Studies (IEE) and the Faculté des sciences sociales et politiques (FSP) of the Université libre de Bruxelles (ULB). It provides a systematic and thorough account of candidate selection procedures for the European elections. It covers four aspects: (1) a general overview of candidate selection procedures in the major parties of all EU Member States; (2) a detailed account of the candidate selection procedures for a sample of countries/parties, based on an analysis of the formal and informal practices; (3) an investigation into the relations between national political parties, political groups in the EP, and the European political parties; and (4) the provision of recommendations as to how to improve the democratic quality of candidate selection for the European elections.

Højdepunkter

The institutional future of the European Union within and beyond the Treaty of Lisbon

29-05-2015 - 11:09
AFCO poster

On 26.05.2015 the AFCO committee held a hearing on "The institutional future of the European Union within and beyond the Treaty of Lisbon" in Brussels, where the Union sectorial policies were examined, as well as aspects of democracy, accountability and of the institutional set-up of the EU.

Economic governance: institutional aspects and the role of the Eurogroup

29-05-2015 - 10:50
ECON-AFCO hearing

On Tuesday 5 May 2015 (9.30-12.30), AFCO and ECON Committees organised a joint hearing on "the institutional aspects of the new rules on economic governance and the role of the Eurogroup". Academic experts presented their views with MEPs on the role of the Eurogroup in the economic governance framework and on the institutional aspects of governance of the Eurozone by the Eurogroup: a democratic challenge.

The AFCO then continued with its ordinary meeting from 15:00 until 18:30 (draft agenda below)

Nyttige dokumenter

Dagens transmissioner

Ingen transmissioner i dag

Multimediebibliotek

26-05-2015 - 09:14
AFCO Møde
05-05-2015 - 15:07
AFCO Møde

Velkomstord

Ms Danuta Hübner

Velkommen til Udvalget om Konstitutionelle Anliggenders webside.

I valgperioden 2014-2019 vil der blive fokuseret på de institutionelle aspekter, der er bestemmende for EU's fremtid. Vi vil fortsætte med at evaluere gennemførelsen af de fornyelser, der blev indført med Lissabontraktaten, og bruge denne vurdering som basis for nye udviklingstendenser. Evalueringen af de foranstaltninger, der blev iværksat efter krisen i 2008, vil også føre til overvejelser af, om det er nødvendigt med en ny reform af traktaten. Der skulle være to formål med en sådan reform, nemlig at integrere bestemmelserne i den mellemstatslige traktat om stabilitet, samordning og styring i Den Økonomiske og Monetære Union i EU's retsregler, hvilket måske vil kræve traktatændringer, og at give den økonomiske styring af euroområdet demokratisk legitimitet. En vigtig udfordring vil det være at sikre, at en stærkere integration af euroområdet ikke underminerer EU's integritet.

Mere detaljeret:

Beføjelser og opgaverKontakter

Links