Seneste nyt

Next meeting

10-01-2018 - 09:02
A computer screen with a photo of a committee meeting in it

Højdepunkter

Nyttige dokumenter

Næste transmissioner

23-01-2018 09:00 / 12:30 AFCO
24-01-2018 11:00 / 11:45 JURI AFCO

Multimediebibliotek

14-12-2017 - 10:23
AFCO Møde
28-11-2017 - 18:06
AFCO JURI Møde
28-11-2017 - 14:46
AFCO Møde

Velkomstord

Ms Danuta Hübner

Velkommen til Udvalget om Konstitutionelle Anliggenders webside.

I valgperioden 2014-2019 vil der blive fokuseret på de institutionelle aspekter, der er bestemmende for EU's fremtid. Vi vil fortsætte med at evaluere gennemførelsen af de fornyelser, der blev indført med Lissabontraktaten, og bruge denne vurdering som basis for nye udviklingstendenser. Evalueringen af de foranstaltninger, der blev iværksat efter krisen i 2008, vil også føre til overvejelser af, om det er nødvendigt med en ny reform af traktaten. Der skulle være to formål med en sådan reform, nemlig at integrere bestemmelserne i den mellemstatslige traktat om stabilitet, samordning og styring i Den Økonomiske og Monetære Union i EU's retsregler, hvilket måske vil kræve traktatændringer, og at give den økonomiske styring af euroområdet demokratisk legitimitet. En vigtig udfordring vil det være at sikre, at en stærkere integration af euroområdet ikke underminerer EU's integritet.

Mere detaljeret:

Beføjelser og opgaverKontakter

Links