Seneste nyt

Next AFET Meeting

21-04-2017 - 13:16
AFET meeting

Højdepunkter

Nyttige dokumenter

Dagens transmissioner

17:30 / 18:30 BUDG AFET DEVE

Multimediebibliotek

11-04-2017 - 11:40
BUDG DEVE AFET Møde
11-04-2017 - 09:07
AFET Møde
21-03-2017 - 17:52
DEVE AFET BUDG Møde

Velkomstord

David McALLISTER

Kære besøgende

Velkommen til webstedet for Europa-Parlamentets Udenrigsudvalg. På baggrund af de stadig flere udfordringer, men også muligheder, vi står overfor uden for Den Europæiske Union, bidrager de 73 medlemmer af dette udvalg til fastlæggelsen af EU's udenrigs- og sikkerhedspolitik og overvåger gennemførelsen heraf. Vi beskæftiger os især med, hvordan EU's midler anvendes, og vores støtte er påkrævet i forbindelse med alle internationale aftaler, som EU undertegner. Vi bestræber os altid på at beskytte vores borgeres interesser og værdier uden for EU i tæt samarbejde med vores udvalgs to underudvalg, Underudvalget om Menneskerettigheder og Underudvalget om Sikkerhed og Forsvar.

Mere detaljeret:

Beføjelser og opgaverKontakter

Links