Medlemmer

 

Medlemmer

Elmar BROK Formand Det Europæiske Folkepartis Gruppe (Kristelige Demokrater) Tyskland Christlich Demokratische Union Deutschlands
 
Fiorello PROVERA Næstformand Gruppen for Europæisk Frihed og Demokrati Italien Lega Nord
 
Ioan Mircea PAŞCU Næstformand Gruppen for Det Progressive Forbund af Socialdemokrater i Europa-Parlamentet Rumænien Partidul Social Democrat
 
Andrey KOVATCHEV Næstformand Det Europæiske Folkepartis Gruppe (Kristelige Demokrater) Bulgarien Citizens for European Development of Bulgaria
 
Willy MEYER Næstformand Den Europæiske Venstrefløjs Fællesgruppe/Nordisk Grønne Venstre Spanien Izquierda Unida
 
Pino ARLACCHI Medlem Gruppen for Det Progressive Forbund af Socialdemokrater i Europa-Parlamentet Italien Partito Democratico
 
Sir Robert ATKINS Medlem De Europæiske Konservative og Reformister Det Forenede Kongerige Conservative Party
 
Johannes Cornelis van BAALEN Medlem Gruppen Alliancen af Liberale og Demokrater for Europa Nederlandene Volkspartij voor Vrijheid en Democratie
 
Bastiaan BELDER Medlem Gruppen for Europæisk Frihed og Demokrati Nederlandene Staatkundig Gereformeerde Partij
 
Hiltrud BREYER Medlem Gruppen De Grønne/Den Europæiske Fri Alliance Tyskland Bündnis 90/Die Grünen
 
 
Dagens transmissioner
 
Ingen transmissioner i dag  
Multimediebibliotek
 
Velkommen
 
 

Velkommen til webstedet for Europa-Parlamentets Udenrigsudvalg!
 
Den Europæiske Union har som verdens største økonomi og vigtigste donor af udviklingsbistand med Lissabontraktaten udstyret sig selv med de væsentligste kompetencer og midler til at føre en ambitiøs og sammenhængende udenrigspolitik.
 
Europa-Parlamentet giver Unionens optræden udadtil uindskrænket demokratisk legitimitet og tager i den forbindelse udgangspunkt i de bestandige grundlæggende værdier om demokrati og retsstaten, som er centrale for den europæiske konstruktion.
Men det rækker ikke blot at have strukturer: Der skal også politisk vilje til at overvinde indre kløfter samt protektionistiske og endda nationalistiske tankesæt.
 
Udenrigsudvalget bidrager til udarbejdelsen og kontrollen af en udenrigspolitik, som svarer til Unionens interesser og EU-borgernes sikkerhedsforestillinger, og som garanterer stabilitet i EU’s nabolande samt sammenhæng og effektivitet. Vi er navnlig klar over, at det kun er et Europa, som taler med én stemme, som kan skaffe europæerne og de europæiske befolkninger ørenlyd i verden af i dag.