Seneste nyt

Next AGRI meetings

13-03-2018 - 10:20

Højdepunkter

Nyttige dokumenter

Næste transmissioner

20-03-2018 09:00 / 12:30 AGRI
20-03-2018 14:30 / 18:30 AGRI

Multimediebibliotek

12-03-2018 - 19:35
AGRI Møde
27-02-2018 - 15:10
AGRI DEVE Møde
22-02-2018 - 09:15
AGRI Møde

Velkomstord

Czesław Adam Siekierski - Chair of the Committee on Agriculture and Rural Development

Udvalget om Landbrug og Udvikling af Landdistrikter (AGRI) har ansvar for at føre kontrol med Europa‑Kommissionens arbejde i forbindelse med landbrugspolitikken. Dette omfatter hovedsageligt udarbejdelse af betænkninger om lovgivningsforslag, der henhører under den fælles beslutningsprocedure mellem Parlamentet og Rådet, og som skal vedtages i plenarforsamlingen.

Mere detaljeret:

Beføjelser og opgaverKontakter

STOA

Vurdering af Europa-Parlamentets muligheder med hensyn til politik for videnskab og teknologi

Links