Seneste nyt

Next AGRI meetings

17-05-2018 - 16:18

Højdepunkter

Nyttige dokumenter

Dagens transmissioner

Ingen transmissioner i dag

Multimediebibliotek

17-05-2018 - 10:18
ENVI AGRI Møde
17-05-2018 - 09:18
AGRI Møde
16-05-2018 - 14:44
AGRI Møde

Velkomstord

Czesław Adam Siekierski - Chair of the Committee on Agriculture and Rural Development

Udvalget om Landbrug og Udvikling af Landdistrikter (AGRI) har ansvar for at føre kontrol med Europa‑Kommissionens arbejde i forbindelse med landbrugspolitikken. Dette omfatter hovedsageligt udarbejdelse af betænkninger om lovgivningsforslag, der henhører under den fælles beslutningsprocedure mellem Parlamentet og Rådet, og som skal vedtages i plenarforsamlingen.

Mere detaljeret:

Beføjelser og opgaverKontakter

STOA

Vurdering af Europa-Parlamentets muligheder med hensyn til politik for videnskab og teknologi

Links