Hjem

 
Seneste nyt
 
Next meeting

Monday 7 July 2014, 15.00 – 18.30
Brussels
 

   
 
Højdepunkter
 
Latest study / note requested by the committee

COMAGRI Delegation in Bavaria

   
Latest studies / notes requested by the committee

CAP 2014-2020 Tools to Enhance Family Farming: Opportunities and Limits

   
Latest studies / notes requested by the committee:

Family Farming in Europe: Challenges and Prospects

   
 
Seneste pressemeddelelser
Se alle  
AGRI 07-04-2014 - 18:55  

A deal with the EU Council of Ministers on measures to boost sales of EU farm produce within the EU and abroad and to restore consumer confidence in the event of market disruptions was approved by the Agriculture Committee on Monday.

Præsentation og kompetencer
 
Dette udvalgs sagsområde omfatter:
 1. den fælles landbrugspolitiks funktion og udvikling
 2. udvikling af landdistrikter, herunder aktiviteterne i forbindelse med de relevante finansielle instrumenter
 3. lovgivning om
  1. dyre- og plantesundhed samt foderstoffer, forudsat af de pågældende foranstaltninger ikke sigter på beskyttelse mod sundhedsrisici for mennesker
  2. dyrs opdræt og velfærd
 4. forbedring af landbrugsvarernes kvalitet
 5. forsyning med landbrugsråvarer
 6. EF-Sortsmyndigheden
 7. skovbrug.
 
Dagens transmissioner
 
Ingen transmissioner i dag  
Multimediebibliotek
 
Velkommen til webstedet for Udvalget om Landbrug og Udvikling af Landdistrikter
 
 

Udvalget om Landbrug og Udvikling af Landdistrikter (AGRI) har først og fremmest til opgave at behandle og om nødvendigt ændre forslag til lovgivning fra Europa-Kommissionen og udarbejder i den forbindelse betænkninger om landbrugspolitik, som siden vedtages af Europa-Parlamentet. Udvalget har 45 engagerede medlemmer og samme antal stedfortrædere.  Flere af dem har faktisk meget særlige forbindelser til landbruget på grund af deres familiære og/eller geografiske baggrund eller deres tidligere hverv. 
 
Vores udvalgs ansvarsområder er vigtigere end nogensinde, eftersom Europa-Parlamentet siden Lissabontraktatens ikrafttræden har haft beføjelser til at træffe fælles beslutninger om den fælles landbrugspolitik i samarbejde med Rådet (landbrug).
 
Du er meget velkommen til at navigere rundt på vores websted, hvor du på alle Unionens sprog kan finde de oplysninger, der er nødvendige for at følge vores arbejde (links til vores møder, der bliver streamet, samt til udkast til betænkning og andre mødedokumenter, der kan downloades, vores mødedagsordner og  kalender, korte præsentationer af vores medlemmer samt disses kontaktoplysninger osv.).
 
Paolo De Castro
Formand for Udvalget om Landbrug og Udvikling af Landdistrikter