Hjem

 
Seneste nyt
 
Next meeting of the Committee on Budgets

The next BUDG Committee meeting will take place on Wednesday, 3 December & Thursday, 4 December in Brussels.

   
 
Højdepunkter
 
Budget negotiations 2014/2015

The Committee on Budgets will discuss during its meeting on 20 November the outcome of the budgetary conciliation for the 2015 EU Budget and the pending Draft Amending Budgets for 2014 as well as the state of play of the envisaged modifications to the implementation of the Own Resources Decision (GNI and VAT adjustments).

   
Budgetary Conciliation

The Budgetary Conciliation on the EU Budget for 2015 as well as on the pending Draft Amending Budgets for 2014 will open on Thursday 6 November and is scheduled to be finalised on Friday 14 November. In the event of a positive outcome of the negotiations, the EP plenary will vote on the joint text at the end of November.

   
Commitments made at the hearing of Commissioner-designate Kristalina Georgieva

The briefing on the commitments made at the hearing of Kristalina Georgieva, Vice-President of the Commission, Commissioner for Budget and Human Resources, is now available here.

   
 
Seneste pressemeddelelser
Se alle  
BUDG 20-11-2014 - 12:22  

The EU should provide aid worth €2.35 million to help find or create new jobs for workers made redundant by shipbuilders STX Finland Oy and the GAD abattoir in France, the Budgets Committee recommended on Thursday. The European Globalisation Adjustment Fund (EGF) aid still has to be approved by Parliament as a whole and the Council of Ministers.

BUDG 18-11-2014 - 00:21  

Parliament wants to reduce the growing pile of unpaid bills, while Council’s proposal, revealed on the very last day of the budget talks, only aggravates the payment crisis, said Budgets Committee MEPs after conciliation talks between member states and the Parliament broke down on Monday night. The Commission will now present a new draft budget.

BUDG 14-11-2014 - 20:57  

The European Parliament deplores the fact that, almost at the end of the 21-day conciliation period, the Council is still ignoring the urgent need to deliver a budget for the EU and is instead completely preoccupied with its own disputes over the member states’ GNI contributions for 2014. Parliament will give the Council extra time to come up with its stance and will resume talks on deadline day on Monday 17 November.

BUDG 11-11-2014 - 18:25  

Giving the European Union a budget must take priority over redistributing resources to EU member states, said Budgets Committee MEPs on Tuesday, after a third fruitless effort to engage the Council of Ministers in budgetary negotiations within the official deadline. MEPs want the most urgent bills for 2014 to be settled before discussing the 2015 budget, but the Council has yet to agree even on the first budget top up, proposed by the European Commission as long ago as May.

BUDG 04-11-2014 - 12:26  

The EU should make available aid worth €8.8 million to help find or create new jobs for workers made redundant by fashion retailer Sprider Stores in Greece and jewellery maker Andersen Ireland Limited in Ireland, recommended the Budgets Committee on Tuesday. The European Globalisation Adjustment Fund (EGF) aid still has to be approved by Parliament as a whole and the Council of Ministers.

Præsentation og kompetencer
 
Dette udvalgs sagsområde omfatter:
 
1. den flerårige finansielle ramme for Unionens indtægter og udgifter og Unionens ordning med egne indtægter
2. Parlamentets budgetmæssige prærogativer, dvs. Unionens budget samt forhandling om og gennemførelse af interinstitutionelle aftaler inden for dette område
3. Parlamentets overslag i overensstemmelse med den procedure, der er fastlagt i forretningsordenen
4. de decentraliserede organers budget
5. Den Europæiske Investeringsbanks finansielle aktiviteter, som ikke er led i den europæiske økonomiske styring
6. opførelse på budgettet af Den Europæiske Udviklingsfond, uden at dette berører de beføjelser, der er tillagt det udvalg, som er kompetent med hensyn til AVS-EU-partnerskabsaftalen
7. de finansielle virkninger af alle EU-retsakter og deres forenelighed med den flerårige finansielle ramme, uden at dette berører de relevante udvalgs kompetence
8. opfølgning og evaluering af gennemførelsen af det løbende budget, jf. dog forretningsordenens artikel 95, stk. 1, bevillingsoverførsler, procedurer vedrørende stillingsfortegnelserne, driftsbevillinger og udtalelser vedrørende bygningsprojekter med betydelige finansielle virkninger
9. finansforordningen, bortset fra spørgsmål vedrørende gennemførelse og forvaltning af samt kontrol med budgettet.
 
Dagens transmissioner
 
Ingen transmissioner i dag  
Multimediebibliotek
 
Velkommen
 
 

Kære besøgende,
 
Velkommen til Europa-Parlamentets Budgetudvalgs hjemmeside. Europa-Parlamentet er en af budgetmyndighedens to parter. Budgetudvalget, der har 41 medlemmer og lige så mange stedfortrædere, drøfter, behandler, ændrer og vedtager EU's budget sammen med Ministerrådet.
 
I EU's medlemsstater har parlamenterne altid haft til opgave at godkende skatterne, inden de overhovedet fik en lovgivende rolle. Den Europæiske Union opkræver derimod foreløbig ikke skatter, eftersom denne beføjelse henhører under medlemsstaterne, indtil EU får sine egne indtægter. EU råder dog over et budget for at kunne føre sine politikker ud i livet og sørge for, at dets institutioner er velfungerende.
 
Jeg vil sætte al min energi, min erfaring og mine overbevisninger ind på at gøre det europæiske budget til et troværdigt redskab til fremme af vækst og beskæftigelse. Jeg er derfor fast besluttet på at udnytte midtvejsrevisionen af den flerårige finansielle ramme til en tilbundsgående genforhandling med Rådet. Derudover venter der os andre vigtige opgaver som f.eks. euroområdets budget, indførelsen af en reel ordning med egne indtægter eller det tilbagevendende spørgsmål om uindfriede forpligtelser. Budgetudvalget vil gøre alt, hvad der står i dets magt, for at puste nyt liv i EU og give det ny mening.
 
God fornøjelse med besøget på vores hjemmeside!
 
Jean Arthuis