Hjem

 
Seneste nyt
 
Next meeting of the Committee on Budgets

The next meeting of the Committee on Budgets will take place in Brussels on Thursday 10 April, from 09:00 to 12:30, in room ASP 5G3.

   
 
Højdepunkter
 
BUDG – 2015 budgetary estimates for the European Parliament: committee vote

The committee on Budgets will discuss and vote the report regarding the budget estimates for the European Parliament for the financial year 2015 during its next meeting of 10.04.14. A new study on partially self-financed EU agencies and the principle of fee-setting will also be presented at the same meeting.

   
Study "EU Financing for NGOs in the Area of Home Affairs, Security and Migration"

EU Financing for NGOs in the Area of Home Affairs, Security and Migration

 
Mere
 
In-depth analysis "EU Budget and National Budgets: Facts, Figures and Impact"

EU Budget and National Budgets: Facts, Figures and Impact

   
 
Seneste pressemeddelelser
Se alle  
BUDG 10-04-2014 - 13:08  

An extra €150 million for urgent humanitarian aid and food assistance and €37 million for the Instrument for Democracy and Human Rights for this year was approved by Parliament’s Budgets Committee on Thursday. This will enable the European Commission to pay the most urgent bills, but payment problems in the external action field will surely recur in the course of this year, MEPs said.

BUDG 01-04-2014 - 10:35  

1400 Italian and Spanish workers should get EU support to try and get back on to the labour market after losing their jobs. Parliament's budgets committee approved €5 million from the European Globalisation Adjustment Fund on Tuesday. The decision still needs to be endorsed by Parliament as a whole and the Council of Ministers.

Præsentation og kompetencer
 
Dette udvalgs sagsområde omfatter:
  1. den flerårige finansielle ramme for Unionens indtægter og udgifter og Unionens ordning med egne indtægter
  2. Parlamentets budgetmæssige prærogativer, dvs. Unionens budget samt forhandling om og gennemførelse af interinstitutionelle aftaler inden for dette område
  3. Parlamentets overslag i overensstemmelse med den procedure, der er fastlagt i forretningsordenen
  4. de decentraliserede organers budget
  5. Den Europæiske Investeringsbanks finansielle aktiviteter
  6. opførelse på budgettet af Den Europæiske Udviklingsfond, uden at dette berører de beføjelser, der er tillagt det udvalg, som er kompetent med hensyn til AVS-EU-partnerskabsaftalen
  7. de finansielle virkninger af alle Fællesskabets retsakter og deres forenelighed med den flerårige finansielle ramme, uden at dette berører de relevante udvalgs kompetence
  8. uanset forretningsordenens artikel 78, stk. 1, opfølgning og evaluering af gennemførelsen af det løbende budget, bevillingsoverførsler, procedurer vedrørende stillingsfortegnelserne, driftsbevillinger og udtalelser vedrørende bygningsprojekter med betydelige finansielle virkninger
  9. finansforordningen, bortset fra spørgsmål vedrørende gennemførelse og forvaltning af samt kontrol med budgettet.
 
Dagens transmissioner
 
Ingen transmissioner i dag  
Multimediebibliotek
 
Velkomst
 
 

Vážení návštěvníci,
 
vítejte na stránkách Rozpočtového výboru Evropského parlamentu.
 
Rozpočtové pravomoci byly mezi prvními pravomocemi, které Parlament získal, a byly dále posíleny vstupem Lisabonské smlouvy v platnost. Evropský parlament dnes schvaluje v rovnocenném postavení s Radou všechny výdaje obsažené v ročním rozpočtu Evropské unie.
 
Se 43 členy a stejným počtem náhradníků je Rozpočtový výbor především odpovědný za přípravu postoje Parlamentu k ročnímu rozpočtu EU (147,2 miliardy EUR v prostředcích na závazky a 129,1 miliard EUR v prostředcích na platby na rozpočtový rok 2012).
 
Kromě toho je Rozpočtový výbor pověřen přípravou jednání o víceletém finančním rámci (neboli finančním výhledu), který určuje rámec pro roční rozpočtové procesy na období 7 let. Poté, co vstoupila v platnost Lisabonská smlouva, v níž bylo znovu zopakováno, že rozpočet EU musí být plně financován z vlastních zdrojů, Rozpočtový výbor nyní pracuje na některých důležitých legislativních návrzích zaměřených na opětovné zavedení skutečných vlastních příjmů do veřejných financí EU.
 
Na těchto stránkách najdete užitečné a pravidelně aktualizované informace o práci Rozpočtového výboru. Zveme vás rovněž ke sledování našich schůzí na EP Live.
 
Příjemnou návštěvu.
 
Alain Lamassoure