Hjem

 
Seneste nyt
 
Next meeting of the Committee on Budgetary Control (CONT)

The next Committee Meetings will be held on:
 
► Monday 7 July 2014
 
► Thursday 10 July 2014
 

The agenda and the meeting documents will be available via the links below.

   
 
Højdepunkter
 
Study - EU financing for NGOs in the area of home affairs, security and migration

This study analyses the EU financing for non-governmental organisations (NGOs) in the area of home affairs, security and migration.
 
In this regard, it describes the general principles of EU financing for NGOs, quantifies and qualifies the EU financing for NGOs (under central direct management) in the area of home affairs, security and migration, assesses the administrative burden faced by NGOs applying for and receiving EU grants, and examines the state-of-play of measures undertaken by the European Commission to ensure the transparency, effectiveness and efficiency of the EU financing for NGOs in the area of home affairs, security and migration.

   
Public hearing on "Lisbon Strategy: budget implementation and results"

The Lisbon Strategy which aimed at making the European Union "the most competitive and dynamic knowledge-based economy in the world ", was the main European Union Strategy from 2000 to 2010.
 
Its objectives of growth and employment are now pursued by the Europe 2020 Strategy.
 
On 7 April 2014, from 15.30 to 18.30, the European Parliament’s Committee on Budgetary Control will organise a hearing on the budget implementation and results of the Lisbon Strategy.
 
The Commission, academics and the European Court of Auditors will exchange views with the Committee and attempt "to evaluate success and understand failure".
 
Rapporteur: Ingeborg Grässle (EPP)

   
 
Seneste pressemeddelelser
Se alle  
CONT LIBE 20-03-2014 - 11:12  

Rules on prosecuting and punishing fraud against the EU budget were voted by the Budgetary Control and Civil Liberties committees on Thursday. In amendments to a draft anti-fraud law, MEPs clearly defined the offences for which member states would have to introduce criminal penalties, such as fraud, passive and active corruption, money laundering or dishonest bidding for public procurement contracts. Fraud costs the EU budget an estimated €600 million each year.

Præsentation og kompetencer
 
Dette udvalgs sagsområde omfatter:
 
1.    kontrol med gennemførelsen af Unionens budget og af Den Europæiske Udviklingsfond samt de dechargeafgørelser, Parlamentet skal træffe, herunder den interne dechargeprocedure, og alle andre foranstaltninger, der træffes i forbindelse med eller til iværksættelse af disse afgørelser
 
2.    regnskabsafslutning, regnskabsaflæggelse og revision af regnskaber og balancer for Unionen, dennes institutioner og alle organer, der finansieres af den, herunder opgørelse af de bevillinger, som skal fremføres, og af saldiene
 
3.    kontrol med Den Europæiske Investeringsbanks finansielle aktiviteter
 
4.    overvågning af omkostningseffektiviteten af de forskellige former for EU-finansiering i forbindelse med gennemførelsen af Unionens politikker, inddragelse af fagudvalgene, efter anmodning fra Budgetkontroludvalget, og samarbejde med fagudvalgene, efter anmodning fra Budgetkontroludvalget, med henblik på behandlingen af særberetninger fra Revisionsretten
 
5.    forbindelserne med Det Europæiske Kontor for Bekæmpelse af Svig (OLAF), behandling af svig og uregelmæssigheder i forbindelse med gennemførelsen af Unionens budget og foranstaltninger med henblik på at forhindre og retsforfølge sådanne sager, streng beskyttelse af EU's finansielle interesser og relevante tiltag fra den europæiske anklagemyndighed på dette område
 
6.    forbindelserne med Revisionsretten, udnævnelse af Rettens medlemmer og behandling af dens beretninger
 
7.    finansforordningen for så vidt angår gennemførelse og forvaltning af samt kontrol med budgettet.
 
Dagens transmissioner
 
Ingen transmissioner i dag  
Multimediebibliotek
 
Velkommen
 
 

Det glæder os at kunne hilse velkommen til Budgetkontroludvalgets (CONT) websted. Formålet med webstedet er at give borgerne mulighed for at følge vores arbejde.
 
CONT undersøger, hvordan EU-budgettet bruges, om målene opfyldes, og om de forskellige EU-programmer giver et tilfredsstillende udbytte. Formålet er at sikre, at de europæiske skatteyderes penge udnyttes effektivt og på en måde, der er i overensstemmelse med EU's bestemmelser. Udvalget arbejder tæt sammen med EU's Revisionsret og stiller forslag om forbedringer på grundlag af Revisionsrettens revisionsresultater for at sikre en forsvarlig økonomisk forvaltning.
 
CONT har også kontakt til EU's Kontor til Bekæmpelse af Svig (OLAF), som det bistår i indsatsen mod svig og korruption i forbindelse med EU-budgettet.
 
Det vigtigste redskab for CONT er den såkaldte dechargeprocedure. Her undersøger CONT, hvordan budgettet er blevet gennemført af alle de involverede aktører, bl.a. Kommissionen, Parlamentet, de øvrige institutioner og agenturerne, 
 
Hvis du er interesseret i at vide, hvordan vi omsætter teori til praksis, kan du læse i vores betænkninger. Du kan også se direkte transmissioner af vores møder eller browse gennem de forskellige links på denne side og på den måde få et mere indgående billede af CONT's arbejde.
 
Du er meget velkommen til at kontakte os, hvis du har spørgsmål.
 
 
Michael Theurer