Hjem

 
Seneste nyt
 
The next CULT Committee meeting

The next meeting will take place on Monday 19 January 2015 at 15.00-18.30 and on Tuesday 20 January 2015 at 9.00-12.30 and at 15.00-18.30 in Brussels.

   
 
Højdepunkter
 
An integrated approach to cultural heritage in Europe: State of play and perspectives

The Committee on Culture and Education held a public hearing on 'An integrated approach to cultural heritage in Europe: State of play and perspectives' which took place on 2 December 2014 in Brussels. The hearing focused on the current state of play, the challenges faced and the steps to be taken in order to tap into the potential of cultural heritage for social progress and sustainable economic development.
 
The hearing is available through video-on-demand on the Parliament website.

   
 
Seneste pressemeddelelser
Se alle  
CULT 02-12-2014 - 10:22  

The three finalist films competing for the 2014 Lux Prize will be screened at the European Parliament from 1 to 12 December. The films will also be shown at the Brussels fine arts centre BOZAR on 2 and 3 December, in the presence of their directors. The final three films competing for the prize this year are Class Enemy (Razredni sovražnik), by Rok Biček (Slovenia), Bande de filles, by Céline Sciamma (France) and Ida, by Paweł Pawlikowski (Poland/ Denmark)

Præsentation og kompetencer
 
Dette udvalgs sagsområde omfatter:
 
1. Den Europæiske Unions kulturelle aspekter, især:
a) forbedring af kendskabet til og udbredelse af kulturen
b) beskyttelse og fremme af den kulturelle og sproglige mangfoldighed
c) bevarelse og beskyttelse af kulturarven, de kulturelle udvekslinger og den kunstneriske skaben
 
2. EU's uddannelsespolitik, herunder området for europæiske højere uddannelser, fremme af Europaskolesystemet og livslang uddannelse
 
3. audiovisuel politik og de kulturelle og uddannelsesmæssige aspekter af informationssamfundet
 
4. ungdomspolitik
 
5. udvikling af en sports- og fritidspolitik
 
6. informations- og mediepolitik
 
7. samarbejde med tredjelande på områderne kultur og uddannelse og forbindelserne med de relevante internationale organisationer og institutioner.
 
Dagens transmissioner
 
Ingen transmissioner i dag  
Multimediebibliotek
 
Velkomst
 
 

Velkommen til Kultur- og Uddannelsesudvalgets websted. Her finder du oplysninger om vores arbejde, f.eks. mødedagsordener, udkast til betænkninger og ændringsforslag samt oplysninger om udvalgets medlemmer, herunder kontaktoplysninger. Du kan også følge vores møder direkte via webstreaming.
 
Udvalgets ansvarsområde omfatter alle kulturelle aspekter af unionen, som f.eks. formidling af kultur, kulturarv, kulturel og sproglig mangfoldighed samt uddannelse, audiovisuel politik, de kulturelle og uddannelsesmæssige aspekter af informationssamfundet, ungdom og sport.
 
Europa-Parlamentet deltager på lige fod med medlemsstaternes regeringer i arbejdet med at vedtage nye love og overvåge EU’s programmer på disse områder. I den forbindelse har vores udvalg ansvaret for programmet "Erasmus+" for almen uddannelse, erhvervsuddannelse, ungdom og idræt, programmet "Et Kreativt Europa", der støtter europæiske kulturelle og kreative sektorer, og programmet "Europa for Borgerne".
 
Udvalget afholder også regelmæssigt offentlige høringer for at indsamle ekspertviden på områder, der ligger inden for dets kompetence.
 
Det er mig en ære at være formand for dette udvalg, og jeg håber, at dette websted kan gøre det lettere for dig at følge vores arbejde.
 
Silvia Costa
Formand, Kultur- og Uddannelsesudvalget