Højdepunkter

Nyttige dokumenter

Næste transmissioner

30-11-2015 15:00 / 18:30 DEVE SEDE
01-12-2015 09:00 / 12:30 DEVE
01-12-2015 15:00 / 18:30 DEVE
03-12-2015 08:30 / 09:30 AGRI DEVE ENVI

Multimediebibliotek

10-11-2015 - 15:05
DEVE Møde
10-11-2015 - 10:36
DEVE Møde

Velkomstord

Chair of the Committee on Development

Velkommen til Udviklingsudvalgets (DEVE) webside. Jeg har den ære at have været udvalgets formand siden juli 2014.

Næsten en milliard mennesker i verden lever i ekstrem fattigdom. Mange flere kæmper med sult og sygdom eller har ikke adgang til sundhedsydelser eller uddannelse. Ikke desto mindre har globale udviklingsbestræbelser inden for rammerne af årtusindudviklingsmålene ført til målelige fremskridt, og vi har set millioner af mennesker blive hjulpet ud af fattigdom i de senere år.  Dog er vi samtidig vidne til voksende uligheder, og vi må finde frem til metoder, der kan sikre, at økonomisk vækst i højere grad kommer et større antal mennesker til gode.  

Mere detaljeret:

Beføjelser og opgaverKontakter

Links