Hjem

 
Seneste nyt
 
Next DROI meeting

The next meeting of the Subcommittee on Human Rights will be held on Wednesday, 19 March 2014, from 09h00 to 12h30 and from 15h00 to 18h30 and on Thursday, 20 March from 09h00 to 12h30 in meeting room ASP 1G-3.
 
You can watch our meetings live online at the link below. Since there are limited possibilities for individuals to attend Subcommittee meetings visitors should register with the Secretariat by email five working days prior to the start of the meeting.
 
Representatives of NGOs as well as other organisations are requested to accede to the EU Transparency Register and follow the procedures therein for access to the European Parliament.
 
Subscribe to the DROI Newsletter
 

   
 
Højdepunkter
 
Press Statement on recent visit to Qatar, Doha 24 March 2014

Joint statement of the European Parliament's Delegation for Relations with the Arab Peninsula and the Ad-hoc Delegation on the situation of migrant workers
The European Parliament’s standing Delegation for relations with the Arab Peninsula (DARP), and the Ad hoc delegation on the situation of migrant workers  conducted a visit to Qatar on 23-25 March 2014.
 
Please find below a link to the full statement.
 

   
 
Præsentation og kompetencer
 
Underudvalget om Menneskerettigheder er et underudvalg under Udenrigsudvalget. Dets sagsområde er beskrevet under punkt 5 i Udenrigsudvalgets mandat:
 
    "spørgsmål vedrørende menneskerettigheder, beskyttelse af mindretal og fremme af demokratiske værdier i tredjelande. I denne sammenhæng bistås udvalget af et underudvalg om menneskerettigheder. Med forbehold af de relevante bestemmelser indbydes medlemmer fra andre udvalg og organer med ansvar inden for sit område til at deltage i underudvalgets møder."
 
Dagens transmissioner
 
Ingen transmissioner i dag  
Multimediebibliotek
 
Velkomst
 
 

Velkommen til webstedet for Europa-Parlamentets Underudvalg om Menneskerettigheder, som efter genetableringen i 2004, er blevet en vigtig europæisk platform for beskyttelse af menneskerettighederne i hele verden.
 
Underudvalget, også kaldet DROI, tilrettelægger høringer og diskussioner om alle mulige menneskerettighedsspørgsmål. I forlængelse af disse debatter vedtager vi betænkninger og beslutninger og bidrager på den måde til den internationale debat om emner som f.eks. dødsstraf, tortur og kampen mod straffrihed. Vi forsøger også at reagere hurtigst muligt på menneskerettighedskrænkelser verden over ved at tale de hårdest ramtes sag.
 
Den årlige betænkning om menneskerettighederne, som gør status over menneskerettighedssituationen i verden, udarbejdes også i DROI. Et andet højdepunkt i vores arbejde er Sakharov-prisen for tankefrihed, som hvert år i december tildeles personer eller organisationer, der kæmper for menneskerettigheder og grundlæggende frihedsrettigheder.  I 2013 fejrer vi 25-årsdagen for dens indførelse.
 
På vort websted kan man følge vore møder online og downloade alle dokumenter. Det er helt afgørende, at der er adgang til vores arbejde, da vi værdsætter input og opdateret information fra menneskerettighedsforkæmpere, borgere og ngo’er.