Seneste nyt

Subcommittee on Human Rights

19-02-2020 - 16:44
Maria Arena

Højdepunkter

Nyttige dokumenter

Næste transmissioner

20-02-2020 10:30 / 11:15 LIBE DEVE DROI

Multimediebibliotek

18-02-2020 - 14:43
DROI Møde

Velkomstord

Maria Arena

Velkommen til webstedet for Europa-Parlamentets Underudvalg om Menneskerettigheder.

I verden af i dag, hvor den internationale menneskerettighedslovgivning konsekvent undermineres, er Den Europæiske Union fortsat dybt engageret i at beskytte og fremme menneskerettighedernes universalitet i sine interne og eksterne politikker.

Europa-Parlamentet og Underudvalget om Menneskerettigheder (DROI) skaber øget bevidsthed om specifikke menneskerettighedssituationer, samarbejder med en bred vifte af samarbejdspartnere og fører tilsyn med, at menneskerettighederne respekteres i EU's optræden udadtil, idet der lægges særlig vægt på at sikre sammenhæng mellem alle Unionens eksterne politikker (f.eks. på handels-, asyl- og migrationsområdet) og dens menneskerettighedspolitik.

Mere detaljeret:

Beføjelser og opgaverKontakter