Hjem

 
Seneste nyt
 
Latest news

The next meeting of the Committee on Environment, Public Health and Food Safety is taking place on 3- 4 December in Brussels in meeting room Jozsef Antall (JAN) 4Q2.
 
A Public Hearing  on EU air quality policy: Reducing national emissions beyond 2020 will be held on 4 December, 15.00 – 17.00 in meeting room Jozsef Antall (JAN) 4Q2.
 
 
Policy Department briefings on Commitments made by Commissioners-designate during their hearing before the ENVI Committee are now available:
Karmenu Vella - Commissioner for Environment, Maritime and Fisheries
Vytenis Andriukaitis - Commissioner for health and Food Safety
Maroš Sefčovič - Vice-President of the Commission, Commissioner for Energy Union
Miguel Arias Cañete - Commissioner for Climate Action and Energy
Bieńkowska Elżbieta - Commissioner for Internal Market, Industry, Entrepreneurship and SMEs
 
 
Interested in live updates? Follow us on Twitter!
 
Subscribe to the ENVI Newsletter for previews ahead of committee meetings or read online

   
 
Højdepunkter
 
Public Hearing on EU air quality policy: Reducing national emissions beyond 2020

A Public Hearing  on EU air quality policy: Reducing national emissions beyond 2020 will be held on 4 December, 15.00 – 17.00.  The hearing is part of the preparation of the ENVI report on the proposed revision of the National Emission Ceilings Directive. Experts will address in two panels health and environmental issues in air quality control as well as specific aspects of different economic sectors and geographical regions.

   
ETS market stability reserve, Fuel Quality Directive, TTIP, agency directors

During their meeting of 3-4 December ENVI members will consider the legislative draft report on the ETS market stability report and they will also discuss an objection raised to the comitology measure on EU laying down calculation methods and reporting requirements to the quality of petrol and diesel fuels.
The Committee will hold an exchange views with the Commission negotiators on the chemicals chapter of TTIP and also with the Executive Directors of EFSA and ECHA.

   
Vote on Novel foods

The Committee on Environment, Public Health and Food Safety will meet in Strasbourg on the 24 November to vote on the legislative draft report on the revision of the EU novel food regulation. 597 amendments have been tabled, 20 compromises have been proposed by the Rapporteur.

   
Briefings on Commissioners' commitments

Briefings were prepared by the Policy Departments to summarize the commitments Commissioners-designate made in their written answers to questionnaires and during their hearings before the Committee on Environment, Public Health and Food Safety.
The briefings are available on the links below.

   
 
Seneste pressemeddelelser
Se alle  
ENVI 25-11-2014 - 18:17  

Draft plans to encourage food innovation via a new, simplified authorization procedure for novel foods were approved by the Environment Committee on Monday. MEPs nonetheless amended the text and proposed a moratorium on the use of nanomaterials in food, based on the precautionary principle. They also added provisions for compulsory labelling of cloned food products.

ENVI 11-11-2014 - 15:36  

Long-awaited draft plans to allow EU member states to restrict, or ban, the cultivation of crops containing genetically modified organisms on their own territory even if it is allowed at EU level won the support of the Environment Committee on Tuesday. MEPs voted to remove the Council-backed idea of a phase of negotiations with the GMO company, and supported plans to allow member states to ban GMO crops on environmental grounds.

ENVI 05-11-2014 - 18:11  

Talks to be held in Lima next month should enable global partners to reach an ambitious climate agreement in Paris in 2015, so as to keep the world on track for a sub-2°C climate warming scenario, said the Environment Committee in a resolution voted on Wednesday. MEPs reiterated the pledge by the EU and its member states to step up contributions to the UN Green Climate Fund so as to mobilise USD 100 billion per year by 2020, and called on other donors to play their part too.

De stående udvalgs sagsområder
 
Dette udvalgs sagsområde omfatter:
1.    miljøpolitik og miljøbeskyttelsesforanstaltninger, herunder især vedrørende:
a)    luft-, jord- og vandforurening, affaldshåndtering og genvinding, farlige stoffer og præparater, støjniveauer, klimaforandring og beskyttelse af den biologiske mangfoldighed
b)    bæredygtig udvikling
c)    internationale og regionale foranstaltninger og aftaler med henblik på miljøbeskyttelse
d)    afhjælpning af miljøskader
e)    civilbeskyttelse
f)    Det Europæiske Miljøagentur
g)    Det Europæiske Kemikalieagentur
 
2.    folkesundhed, herunder især:
a)    programmer og specifikke aktioner inden for folkesundhed
b)    lægemidler og kosmetiske produkter
c)    sundhedsaspekterne af bioterrorisme
d)    Det Europæiske Agentur for Lægemiddelvurdering og Det Europæiske Center for Forebyggelse af og Kontrol med Sygdomme
 
3.    fødevaresikkerhed, herunder især:
a)    fødevarers mærkning og sikkerhed
b)    veterinærlovgivning om beskyttelse mod sundhedsrisici for mennesker; sundhedskontrol af fødevarer og fødevareproduktionssystemer
c)    Den Europæiske Fødevaresikkerhedsautoritet og Det Europæiske Fødevare- og Veterinærkontor.
 
Næste transmissioner
 
Multimediebibliotek
 
Velkommen
 
 

Velkommen til webstedet for Udvalget om Miljø, Folkesundhed og Fødevaresikkerhed (ENVI).
 
ENVI er med sine 69 medlemmer Europa-Parlamentets største udvalg i lovgivningsmæssig henseende.
 
ENVI's medlemmer arbejder aktivt på at forbedre fødevareinformationen til forbrugerne, navnlig gennem fastsættelse af forskrifter om mærkning og markedsføring af produkter. For ENVI er det magtpåliggende at foreslå europæiske løsninger på folkesundhedsspørgsmål.
 
Udvalget er desuden ansvarligt for en lang række politikområder, herunder luft- og vandforurening, affaldshåndtering og beskyttelse af biologisk mangfoldighed, for blot at nævne nogle få. Det ligger medlemmerne meget på sinde at fremme et ressourceeffektivt og bæredygtigt Europa.
 
Bekæmpelse af klimaændringer er et centralt element i udvalgets arbejde. Det vil stå højt på dagsordenen allerede tidligt i denne valgperiode i betragtning af de kommende klimatopmøder, som vil få afgørende betydning for vedtagelsen af en international klimaaftale, som forventes indgået i 2015.  Dyrkningen af GMO'er og medlemsstaternes mulige begrænsning af eller forbud mod disse vil være et andet fokusområde i begyndelsen af denne valgperiode.
 
Vi håber, at dette websted vil give dig omfattende indsigt i vores arbejde og opfordrer dig til at fremsætte kommentarer til ethvert emne, der måtte være vigtigt for dig.
 
Giovanni La Via