Seneste nyt

06-12-2018 - 11:04
The phrase Latest News on a lined index card pinned to a cork bulletin board

Højdepunkter

Nyttige dokumenter

Dagens transmissioner

Ingen transmissioner i dag

Multimediebibliotek

06-12-2018 - 09:04
IMCO Møde
29-11-2018 - 15:07
IMCO Møde
27-11-2018 - 14:41
IMCO Møde

Velkomstord

Interview with Anneleen VAN BOSSUYT- IMCO chair

IMCO udvalget er ansvarligt for lovgivningsmæssig overvågning og kontrol, hvad angår EU-regler om fri bevægelighed for varer og tjenesteydelser, fri bevægelighed for erhvervsudøvere, toldpolitik, standardisering og forbrugernes økonomiske interesser.  Udvalgsmedlemmerne arbejder for at nedbringe økonomiske handelshindringer og forenkle lovgivningen for at øge konkurrenceevnen overalt på det indre marked, idet de samtidig varetager forbrugernes interesser på en lang række områder.

Mere detaljeret:

Beføjelser og opgaverKontakter

STOA

Vurdering af Europa-Parlamentets muligheder med hensyn til politik for videnskab og teknologi

Links