Hjem

 
Seneste pressemeddelelser
Se alle  
INTA 31-03-2014 - 17:25  

MEPs will debate investor-to-state dispute settlement (ISDS) rules in EU trade and investment agreements at a workshop on Tuesday, 1 April, 9-11h. These rules, allowing investors to sue foreign governments, are a key issue for the proposed trade and investment deal (TTIP) with the US. The EU Commission launched a public consultation last Thursday, following the suspension of the investment chapter in the on-going TTIP talks.

Præsentation og kompetencer
 
Dette udvalgs sagsområde omfatter:
 
Spørgsmål vedrørende fastlæggelse og gennemførelse af EU's fælles handelspolitik og eksterne økonomiske forbindelser, navnlig:
 
1.    finansielle, økonomiske og handelsmæssige forbindelser med tredjelande og regionale organisationer
2.    foranstaltninger vedrørende teknisk harmonisering eller standardisering på områder omfattet af folkeretlige instrumenter
3.    forbindelserne med de relevante internationale organisationer og med organisationer, der arbejder for regional økonomisk og handelsmæssig integration uden for Unionen
4.    forbindelserne med WTO, herunder dets parlamentariske dimension.

Udvalget har forbindelse med de kompetente interparlamentariske delegationer og ad hoc-delegationer med hensyn til de økonomiske og handelsmæssige aspekter af forbindelserne med tredjelande.
 
 
Dagens transmissioner
 
Ingen transmissioner i dag  
Multimediebibliotek
 
Velkomst
 
 

Velkommen til webstedet for Udvalget om International Handel (INTA).
Her findes udvalgets dagsordener og arbejdsdokumenter. INTA’s nyhedsbreve, oplysninger om igangværende betænkninger, høringer, m.m. findes ligeledes her.
 
Med Lissabontraktatens ikrafttræden har Europa-Parlamentet fået afgørende indflydelse på udformningen af EU’s handelspolitik, der dækker spørgsmål vedrørende international handel med varer og tjenesteydelser og kommercielle aspekter af immateriel ejendom samt direkte udenlandske investeringer. Som det er nu, kan handelslovgivning og internationale handelsaftaler kun gennemføres med accept fra Europa-Parlamentet, som repræsenterer de europæiske borgere.  
 
Udvalget håber, at dette websted bliver et effektivt redskab, som kan give de europæiske borgere en bedre forståelse af INTA’s arbejde og procedurer samt af EU’s handelspolitik som helhed.
 
Tak for besøget. Eventuelle yderligere spørgsmål vedrørende udvalgets arbejde bedes rettet til udvalgets sekretariat.