Hjem

 
Seneste nyt
 
ITRE latest news

 
Work in progress: ITER listing (updated weekly)
 
Newsletter:  Issue 4/2014 - Previous issues
If you wish to subscribe, send us an email with "Newsletter" as subject
 
Latest studies: 

   
 
Højdepunkter
 
"One of Us" Citizens’ Initiative – Public Hearing, 10.04.2014

A public hearing on the European Citizens’ Initiative "One of Us" will be organised on 10.04.2014 in the European Parliament’s premises in Brussels, room JAN 4Q2, from 09.00 to 12.30.
 
The initiative asks the EU to prohibit the financing of activities which presuppose the destruction of human embryos, especially in the areas of research, development aid and public health.
 
The event is organised jointly by the Committee on Development, the Committee on Industry, Research and Energy and the Committee on Legal Affairs, in association with the Petitions Committee.
 
Deadline for registration: 06.04.2014.
 
For more information contact us: ECI.Hearing.OneOfUs@ep.europa.eu

   
ITRE Committee delegation to Italy

Members from the ITRE Committee travelled to Milan and Venice between 26 - 28 March and visited Italian innovation centres, research centres and entrepreneurial associations. The programme of the visit covered issues relating to the committee's fields of competence, such as industrial policy, SME, ICT, research matters and energy.

   
ITRE Committee delegation to ACER

ITRE Committee delegation visited the Agency for the Cooperation of Energy Regulators (ACER) Headquarters in Ljubljana from 19 to 20 March. The programme of the visit covered issues relating to the committee's fields of competence such as the Regulation on Energy Market Integrity and Transparency (REMIT) implementation, the Energy Infrastructure Package, the completion of the internal energy market and future perspectives for energy policy in the EU.

   
 
Seneste pressemeddelelser
Se alle  
PETI DEVE JURI ITRE 09-04-2014 - 15:13  

The “One of Us” European Citizens’ Initiative campaign to ban EU funding for activities that “presuppose the destruction of human embryos” will get a public hearing in the European Parliament on Thursday 10 April at 09.00. Its petition has been signed by 1.7 million EU citizens.

ITRE 18-03-2014 - 11:56  

Internet providers should no longer be able to block or slow down internet services provided by their competitors, says the Industry Committee which on Tuesday approved rules to protect net neutrality. Under the latest draft EU “telecoms” package legislation, MEPs also voted against "roaming charges", extra costs for using a mobile phone in another EU country. These charges should be banned from 15 December 2015, MEPs say.

Præsentation og kompetencer
 
Dette udvalgs sagsområde omfatter:
 
  1. Unionens industripolitik og anvendelsen af nye teknologier, herunder foranstaltninger vedrørende små og mellemstore virksomheder
  2. Unionens forskningspolitik, herunder udbredelse og udnyttelse af forskningsresultater
  3. rumpolitik
  4. aktiviteterne inden for Det Fælles Forskningscenter og Centralbureauet for Kernefysiske Målinger, JET, ITER og andre projekter inden for samme område
  5. fællesskabsforanstaltninger vedrørende energipolitik i almindelighed, forsyningssikkerhed og energieffektivitet, herunder etablering og udvikling af transeuropæiske net i energiinfrastruktursektoren
  6. Euratom-traktaten og Euratoms Forsyningsagentur, nuklear sikkerhed, nedlukning og bortskaffelse af affald i den nukleare sektor
  7. informationssamfund og informationsteknologi, herunder etablering og udvikling af transeuropæiske net inden for telekommunikationsinfrastruktur.
 
Dagens transmissioner
 
Ingen transmissioner i dag  
Multimediebibliotek
 
Velkomst
 
 

Velkommen til ITRE's hjemmeside!
 
Indtil næste valg vil medlemmerne af ITRE, Udvalget om Industri, Forskning og Energi, fortsætte med at bidrage til fastlæggelsen af politikker og en langsigtet lovgivningsmæssig ramme med det mål at skabe et bedre og mere konkurrencedygtigt Europa.
 
ITRE vil beskæftige sig med lovgivningsmæssige forslag om forskning. EU's politik på forskningsområdet står over for at blive omdefineret med henblik på årene fremover for at kunne klare nye udfordringer. Telekommunikationsvirksomhederne bliver mere konkurrencedygtige, og kunderne kommer til at se priserne falde.
 
På det vigtige område energi er Europa nødt til at erkende sine svagheder og levere løsninger. Der betales store summer for import af olie og gas. Det er vigtigt, at energi forbliver til rådighed for borgerne og erhvervslivet til overkommelige priser. Energieffektivitet, vedvarende energi og lavere drivhusgasemissioner er også emner, der skal arbejdes med.
 
Ny udvikling og innovation, også på området internet og kommunikationsteknologi, kan spille en vigtig rolle for borgerne og erhvervslivet.
 
Hvis vi ønsker at være effektive og træffe de beslutninger, der er bedst for borgernes liv, har vi brug for borgernes hjælp og for at udveksle information med civilsamfundets aktører. Kun med en konstant dialog vil man kunne finde den rigtige balance mellem de forskellige holdninger. Formålet med denne hjemmeside er at oplyse om arbejdet i Udvalget om Industri, Forskning og Energi.
 
Amalia Sartori