Hjem

 
Seneste nyt
 
ITRE latest news

The next Committee Meeting will be held on Monday, 1 September 2014 (15.00 - 18.30) and Tuesday, 2 September 2014 (9.00 - 12.30 & 15.00 - 18.30) in JAN 4Q2. The draft agenda is available here.
 
If you wish to subscribe, send us an email with "Newsletter" as subject
 
- Recent Publications:
 
- Upcoming Publications:
Study on 'Horizon 2020: Key Enabling Technologies (KETs), Booster for European Leadership in the Manufacturing Sector'
Study on 'How can European industry contribute to growth and foster European competitiveness?'
 
- Welcome pack – online handbook for ITRE Members (intranet website - not accessible outside EP)
 

   
 
Højdepunkter
 
Visit of the Italian Presidency

The ITRE Committee will welcome the Ministers of the Italian Presidency-in-Office of the Council of the European Union during its meeting session on 1-2 September 2014:
 
Federica Guidi, Italian Minister for Economic Development
Antonello Giacomelli, Secretary of State responsible for Telecom
Stefania Giannini, Italian Minister for Education, Universities and Research
 
Italian Presidency-in-Office

   
 
Seneste pressemeddelelser
Se alle  
AFET DEVE INTA ECON JURI CULT AFCO LIBE FEMM ENVI EMPL ITRE TRAN PECH AGRI 02-09-2014 - 15:43  

The priorities of the Italian Council Presidency are being outlined to the various parliamentary committees by Italian ministers on 2 and 3 September, following a first series of meetings held on 22 and 23 July. This text will be updated after each session.

Præsentation og kompetencer
 
Dette udvalgs sagsområde omfatter:
1. Unionens industripolitik og dertil knyttede foranstaltninger og anvendelsen af nye teknologier, herunder foranstaltninger vedrørende små og mellemstore virksomheder
2. Unionens forsknings- og innovationspolitik, herunder videnskab og teknologi samt udbredelse og udnyttelse af forskningsresultater
3. Europæisk rumpolitik
4. aktiviteterne inden for Det Fælles Forskningsråd, Det Europæiske Forskningscenter, Det Europæiske Institut for Innovation og Teknologi og Instituttet for Referencematerialer og -målinger, JET, ITER og andre projekter inden for samme område
5. EU -foranstaltninger vedrørende energipolitik i almindelighed og i forbindelse med det indre energimarkeds oprettelse og funktion, herunder foranstaltninger vedrørende:
a) energiforsyningssikkerhed i Unionen,
b) fremme af energieffektivitet og energibesparelser samt udvikling af nye og vedvarende energikilder
c) fremme af sammenkobling af energinet og energieffektivitet, herunder etablering og udvikling af transeuropæiske net i energiinfrastruktursektoren
6. Euratomtraktaten og Euratoms Forsyningsagentur, nuklear sikkerhed, nedlukning og bortskaffelse af affald i den nukleare sektor
7. informationssamfundet, informationsteknologi og kommunikationsnet og -tjenester, herunder teknologier og sikkerhedsaspekter og etablering og udvikling af transeuropæiske net inden for telekommunikationsinfrastruktur samt aktiviteterne i Den Europæiske Unions Agentur for Net- og Informationssikkerhed (ENISA).
 
Dagens transmissioner
 
Ingen transmissioner i dag  
Multimediebibliotek
 
Velkomst
 
 

Available soon