Seneste nyt

Meetings schedule

18-04-2017 - 16:43

Højdepunkter

Nyttige dokumenter

Næste transmissioner

03-05-2017 11:30 / 12:30 ECON JURI
03-05-2017 15:00 / 18:30 JURI
04-05-2017 09:00 / 12:30 JURI

Multimediebibliotek

12-04-2017 - 15:05
JURI LIBE Møde
12-04-2017 - 10:14
JURI Møde

Velkomstord

Pavel Svoboda, Chair, Committee on Legal Affairs

I kraft af sit ansvar for intellektuel ejendomsret vil udvalget i denne valgperiode beskæftige sig med reformen af EU's varemærkeregler, handelshemmeligheder og fremtiden for ophavsret på grundlag af sit tidligere arbejde vedrørende forvaltning af digitale rettigheder og ophavsret i informationssamfundet.

Mere detaljeret:

Beføjelser og opgaverKontakter

Links