Seneste nyt

Meetings schedule

16-11-2015 - 16:55

Højdepunkter

Nyttige dokumenter

Næste transmissioner

01-12-2015 15:00 / 18:30 JURI PETI

Multimediebibliotek

12-11-2015 - 16:27
JURI Møde
12-11-2015 - 15:07
JURI FEMM Møde

Velkomstord

Pavel Svoboda, Chair, Committee on Legal Affairs

I kraft af sit ansvar for intellektuel ejendomsret vil udvalget i denne valgperiode beskæftige sig med reformen af EU's varemærkeregler, handelshemmeligheder og fremtiden for ophavsret på grundlag af sit tidligere arbejde vedrørende forvaltning af digitale rettigheder og ophavsret i informationssamfundet.

Mere detaljeret:

Beføjelser og opgaverKontakter

Links