Seneste nyt

Meetings schedule

16-06-2016 - 11:10

Højdepunkter

Nyttige dokumenter

Dagens transmissioner

Ingen transmissioner i dag

Multimediebibliotek

15-06-2016 - 09:10
JURI Møde
14-06-2016 - 15:05
JURI Møde

Velkomstord

Pavel Svoboda, Chair, Committee on Legal Affairs

I kraft af sit ansvar for intellektuel ejendomsret vil udvalget i denne valgperiode beskæftige sig med reformen af EU's varemærkeregler, handelshemmeligheder og fremtiden for ophavsret på grundlag af sit tidligere arbejde vedrørende forvaltning af digitale rettigheder og ophavsret i informationssamfundet.

Mere detaljeret:

Beføjelser og opgaverKontakter

Links