Hjem

 
Seneste nyt
 
Next LIBE committee meetings

Next LIBE committee meetings will take place on:
 
Thursday 10 April 2014, 9.00 – 12.30 in room Paul-Henri Spaak (PHS) P3C050.
 
All the meetings are broadcasted live and recorded unless otherwise indicated.
 
 
***
 
LIBE Inquiry on Electronic Mass Surveillance of EU Citizens: Edward Snowden's testimony

   
 
Højdepunkter
Alle meddelelser  
Study: EU financing for NGOs in the area of home affairs, security and migration

This study analyses the EU financing for non-governmental organisations (NGOs) in the area of home affairs, security and migration. It describes the general principles of EU financing for NGOs, quantifies and qualifies the EU financing for NGOs in the area of home affairs, security and migration, assesses the administrative burden faced by NGOs applying for and receiving EU grants, and examines the state-of-play of measures undertaken by the European Commission to ensure the transparency, effectiveness and efficiency.

   
Report on the LIBE delegation to Italy and debate on the prison conditions in EU

On 10 April from 11.10 to 12.00 in room Paul Henri Spaak (PHS) P3C050, the LIBE Committee will hold a general debate on the prison conditions in EU Member States. The report on the LIBE delegation to Italy on 26-28 March will also be presented. The aim of the delegation was to gather information on the prisons system in Italy. The delegation visited three prisons in Rome and Naples and had several meetings with Italian authorities and organisations, in order to assess detainees' rights and conditions, pre-trial and prison regime for foreigners and the execution of sentences.

   
Exchange of views with Gilles de Kerchove, EU Counter-terrorism Co-ordinator

On 31 March at 15.45 in room JAN 4Q2, the LIBE Committee had an exchange of views with Mr Gilles de Kerchove, EU Counter-terrorism Co-ordinator on anti-terrorism and security-related issues.

   
Exchange of views with Vice-President Neelie Kroes on Internet Governance

On 31 March 2014, at 17.00 in room József Antall (JAN) 4Q2, the LIBE Committee hold an exchange of views with Vice-President Neelie Kroes, Commissioner for the Digital Agenda for Europe on the Communication from the Commission to the European Parliament, the Council, the European Economic and Social Committee and the Committee of the Regions, on Internet Policy and Governance - Europe's role in shaping the future of Internet Governance (Text with EEA relevance).

   
 
Seneste pressemeddelelser
Se alle  
CONT LIBE 20-03-2014 - 11:12  

Rules on prosecuting and punishing fraud against the EU budget were voted by the Budgetary Control and Civil Liberties committees on Thursday. In amendments to a draft anti-fraud law, MEPs clearly defined the offences for which member states would have to introduce criminal penalties, such as fraud, passive and active corruption, money laundering or dishonest bidding for public procurement contracts. Fraud costs the EU budget an estimated €600 million each year.

Præsentation og kompetencer
 
Dette udvalgs sagsområde omfatter:
 
1. beskyttelse af borgernes rettigheder, menneskerettighederne og de grundlæggende rettigheder på Den Europæiske Unions område, herunder beskyttelse af mindretal, som fastslået i traktaterne og Den Europæiske Unions charter om grundlæggende rettigheder
 
2. de nødvendige foranstaltninger til bekæmpelse af enhver form for forskelsbehandling med undtagelse af forskelsbehandling på grund af køn og forskelsbehandling, der finder sted på arbejdspladsen og arbejdsmarkedet
 
3. lovgivning om gennemsigtighed og beskyttelse af fysiske personer i forbindelse med behandling af personoplysninger
 
4. indførelse og udvikling af et område med frihed, sikkerhed og retfærdighed, herunder især:
a)    foranstaltninger vedrørende personers indrejse og bevægelser, asyl og migration
b)    foranstaltninger vedrørende integreret forvaltning af de ydre grænser
c)    foranstaltninger vedrørende politisamarbejde og retligt samarbejde i kriminalsager
 
5. Det Europæiske Overvågningscenter for Narkotika og Narkotikamisbrug og Det Europæiske Agentur for Grundlæggende Rettigheder, Europol, Eurojust, Cepol og andre organer og agenturer inden for samme område
 
6. fastslåelse af, at der er en klar fare for, at en medlemsstat groft overtræder principper, som medlemsstaterne har til fælles.
 
Dagens transmissioner
 
Ingen transmissioner i dag  
Multimediebibliotek
 
Velkomst
 
 

Udvalget om Borgernes Rettigheder og Retlige og Indre Anliggenders (LIBE) ansvarsområde omfatter lovgivningen inden for og den demokratiske kontrol af politikker knyttet til omdannelsen af Den Europæiske Union til området med frihed, sikkerhed og retfærdighed (artikel 3 i EU-traktaten). Disse politikker er forbundet med gennemførelsen af chartret om grundlæggende rettigheder i EU og med en styrkelse af unionsborgerskabet.
 
Arbejdet på dette område er en fælles forpligtelse, der deles af EU, medlemsstaterne, deres nationale parlamenter og retsvæsen og det civile samfund. Som følge heraf kan området med frihed, sikkerhed og retfærdighed blive kernen i den nye EU-retsorden efter Lissabon-traktaten, hvor den nationale retsorden respekteres fuldt ud (artikel 67 TEUF).
 
For at gennemføre disse målsætninger er der blevet vedtaget en flerårig strategi (det såkaldte "Stockholm-program" for perioden 2010-2014), som fastsætter flere lovmæssige og operationelle strategiske mål, der især men ikke udtømmende vedrører statsborgerskab, gennemsigtighed, databeskyttelse, bekæmpelse af forskelsbehandling, retten til fri bevægelighed, grænsekontrol, migration, asyl, det retlige samarbejde og politisamarbejdet.
 
For bedre at nå disse mål på så følsomme områder er gensidig tillid mellem og aktiv deltagelse af EU-institutionerne, medlemsstaterne og de europæiske borgere af afgørende betydning. LIBE-Udvalget vil for sin del gøre sit yderste for at opbygge en frugtbar dialog med alle disse vigtige aktører, således at målene i traktaterne og charteret om grundlæggende rettigheder fuldt ud kan nås.
 
Juan Fernando LÓPEZ AGUILAR