Generel søgning

Generel søgning

 

Søg

 
 
PE-
 
A7-
/
 
Ord

Der kan søges på en del af et ord (trunkering) ved at sætte en asterisk (*) til venstre og/eller til højre: kapital*

 
 
Seneste dokumenter
 

Nogle dokumenter er ikke tilgængelige på dit sprog. Du får dem automatisk på et andet sprog. De er markeret med ikonen for erstatningssproget (f.eks.: ).

Dokumenter :

 • PDFicon 
 • WORDicon 

BETÆNKNING om forslag til Rådets afgørelse om AIEM-afgiftsordningen for De Kanariske Øer

Dato :02-04-2014

Reference :

A7-0263/2014 PE 532.299v02-00
REGI

Danuta Maria HÜBNER

Dokumenter i sagsmappen REGI/7/15503

Dokumenter :

 • PDFicon 
 • WORDicon 

FORSLAG TIL DAGSORDEN - Tirsdag den 1. april 2014 - Tirsdag den 1. april 2014

Dato : 01-04-2014

Reference :

REGI_OJ(2014)04-01_1 PE 532.329v01-00
REGI

Dokumenter :

 • PDFicon 
 • WORDicon 

UDKAST TIL BETÆNKNING om forslag til Rådets afgørelse om bemyndigelse af Portugal til at anvende en reduceret punktafgiftssats i den selvstyrende region Madeira på rom og likører, som fremstilles og forbruges lokalt, samt i den selvstyrende region Azorerne på likører og brændevin, som fremstilles og forbruges lokalt

Dato : 24-03-2014

Reference :

REGI_PR(2014)532269 PE 532.269v01-00
REGI

Danuta Maria HÜBNER

Dokumenter i sagsmappen REGI/7/15395

Dokumenter :

 • PDFicon 
 • WORDicon 

UDKAST TIL BETÆNKNING om forslag til Rådets afgørelse om AIEM-afgiftsordningen for De Kanariske Øer

Dato : 24-03-2014

Reference :

REGI_PR(2014)532299 PE 532.299v01-00
REGI

Danuta Maria HÜBNER

Dokumenter i sagsmappen REGI/7/15503

Dokumenter :

 • PDFicon 
 • WORDicon 

UDKAST TIL BETÆNKNING Forslag til Rådets afgørelse om ændring af beslutning 2004/162/EF om særtoldordningen i de franske oversøiske departementer for så vidt angår dens anvendelsesperiode

Dato : 24-03-2014

Reference :

REGI_PR(2014)532325 PE 532.325v01-00
REGI

Danuta Maria HÜBNER

Dokumenter i sagsmappen REGI/7/15541

Dokumenter :

 • PDFicon 
 • WORDicon 

FORSLAG TIL DAGSORDEN - Onsdag den 19. marts 2014 - Onsdag den 19. marts 2014

Dato : 19-03-2014

Reference :

REGI_OJ(2014)03-19_1 PE 530.049v01-00
REGI

Dokumenter i sagsmappen REGI/7/15251

Dokumenter :

 • PDFicon 
 • WORDicon 

  MINUTES - Wednesday 19 March 2014

Dato : 19-03-2014

Reference :

REGI_PV(2014)03-19-1 PE 530.090v01-00
REGI

Dokumenter i sagsmappen REGI/7/15251

Dokumenter :

 • PDFicon 
 • WORDicon 

UDTALELSE om forhandlinger om den flerårige finansielle ramme for 2014-2020: erfaringer og vejen frem

Dato : 05-03-2014

Reference :

REGI_AD(2014)528070 PE 528.070v03-00
REGI

Jan OLBRYCHT

Dokumenter i sagsmappen REGI/7/15037

Dagens transmissioner
 
Ingen transmissioner i dag  
Multimediebibliotek
 
Velkomst
 
 

I EU-traktatens artikel 3 står der, at ”[Unionen] fremmer økonomisk, social og territorial samhørighed og solidaritet mellem medlemsstaterne”. Med det formål anvendes strukturfondenes midler til at fremme en veludviklet regionaludviklingspolitik, som fungerer i samklang med andre politikker, navnlig forskning, energi og transport, med henblik på opfyldelse af sine målsætninger.
 
Regionaludviklingsudvalget, som jeg har den ære at være formand for, har ansvaret for at sikre, at Unionen og medlemsstaterne fører deres økonomiske politik på en måde, som er befordrende for opfyldelsen af denne målsætning.  Med det for øje arbejder vi tæt sammen med EU-formandskabet, Rådet, Europa-Kommissionen samt EU’s rådgivende organer såsom Regionsudvalget, Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg og mange andre regionale og lokale organisationer.
 
Udvalgets 50 medlemmer og 50 stedfortrædere repræsenterer alle Parlamentets politiske grupper, som gennem deres koordinatorer samarbejder med udvalgets bestyrelse om organiseringen af vores arbejde.
 
På dette websted kan du finde detaljerede oplysninger om vores lovgivningsmæssige og politiske aktiviteter og følge vores møder på nettet over EP Live.
 
Danuta Maria HÜBNER