Generel søgning

Generel søgning

 

Søg

 
 
PE-
 
A8-
/
 
Ord

Der kan søges på en del af et ord (trunkering) ved at sætte en asterisk (*) til venstre og/eller til højre: kapital*

 
 
Seneste dokumenter
 

Nogle dokumenter er ikke tilgængelige på dit sprog. Du får dem automatisk på et andet sprog. De er markeret med ikonen for erstatningssproget (f.eks.: ).

Dokumenter :

 • PDFicon 
 • WORDicon 

  MINUTES - Monday 6 October 2014

Dato : 06-10-2014

Reference :

REGI_PV(2014)10-06-1 PE 539.685v01-00
REGI

Dokumenter :

 • PDFicon 
 • WORDicon 

  MINUTES - Wednesday 1 October 2014

Dato : 01-10-2014

Reference :

REGI_PV(2014)10-01-1 PE 539.583v01-00
REGI

Dokumenter :

 • PDFicon 
 • WORDicon 

UDTALELSE om Rådets holdning til forslag til Den Europæiske Unions budget for regnskabsåret 2015

Dato : 24-09-2014

Reference :

REGI_AD(2014)537191 PE 537.191v02-00
REGI

Derek VAUGHAN

Dokumenter i sagsmappen REGI/8/00608

Dokumenter :

 • PDFicon 
 • WORDicon 

UDTALELSE om ændringsbudget nr. 3/2014: Indtægter fra bøder og renter – Indtægter fra tilbagestrømninger til FEMIP (Euro-Middelhavs-faciliteten for investeringer og partnerskab) – Omfordeling af bevillinger til Den Europæiske Fiskerifond – Stigning i betalingsbevillingerne til forpligtelser i forbindelse med tidligere års budgetter – Uforudsete omstændigheder i henhold til artikel 13 i FFR-forordningen – Personale i Kommissionen, Kontorerne, Regionsudvalget og hos Den Europæiske Tilsynsførende for Databeskyttelse

Dato : 24-09-2014

Reference :

REGI_AD(2014)537517 PE 537.517v02-00
REGI

Jan OLBRYCHT

Dokumenter i sagsmappen REGI/8/00478

Dokumenter :

 • PDFicon 
 • WORDicon 

  MINUTES - Monday 22 September 2014

Dato : 22-09-2014

Reference :

REGI_PV(2014)09-22-1 PE 537.537v01-00
REGI

Dokumenter i sagsmappen REGI/8/00947

Dokumenter :

 • PDFicon 
 • WORDicon 

  AMENDMENTS 1 - 2 - Draft opinion - Draft amending budget No 3/2014: Revenue from fines and interest payments - revenue from reimbursements and repayments to FEMIP (Facility for Euro-Mediterranean Investment and Partnership) - Redeployment of appropriations to the European Fisheries Fund - Increase in payment appropriations for commitments corresponding to previous annual budgets - Unforeseen actions in accordance with Article13 of the MFF Regulation - Staff of the European Commission, the Offices, the Committee of the Regions and the European Data Protection Supervisor

Dato : 19-09-2014

Reference :

REGI_AM(2014)537531 PE 537.531v01-00
REGI

Jan OLBRYCHT

Dokumenter i sagsmappen REGI/8/00478

Dokumenter :

 • PDFicon 
 • WORDicon 

  DRAFT OPINION on Draft amending budget No 3/2014: Revenue from fines and interest payments - revenue from reimbursements and repayments to FEMIP (Facility for Euro-Mediterranean Investment and Partnership) - Redeployment of appropriations to the European Fisheries Fund - Increase in payment appropriations for commitments corresponding to previous annual budgets - Unforeseen actions in accordance with Article13 of the MFF Regulation - Staff of the European Commission, the Offices, the Committee of the Regions and the European Data Protection Supervisor

Dato : 17-09-2014

Reference :

REGI_PA(2014)537517 PE 537.517v01-00
REGI

Jan OLBRYCHT

Dokumenter i sagsmappen REGI/8/00478

Dokumenter :

 • PDFicon 
 • WORDicon 

FORSLAG TIL DAGSORDEN - Mandag den 22. september 2014 - Tirsdag den 23. september 2014

Dato : 15-09-2014

Reference :

REGI_OJ(2014)09-22_1 PE 537.508v01-00
REGI

Dokumenter i sagsmappen REGI/8/00947

Dokumenter :

 • PDFicon 
 • WORDicon 

ÆNDRINGSFORSLAG 1 - 18 - Udkast til udtalelse - Den Europæiske Unions almindelige budget for regnskabsåret 2015 – alle sektioner

Dato : 05-09-2014

Reference :

REGI_AM(2014)537328 PE 537.328v01-00
REGI

Derek VAUGHAN

Dokumenter i sagsmappen REGI/8/00608

Dokumenter :

 • PDFicon 
 • WORDicon 

UDKAST TIL UDTALELSE om Den Europæiske Unions almindelige budget for regnskabsåret 2015 – alle sektioner

Dato : 01-08-2014

Reference :

REGI_PA(2014)537191 PE 537.191v01-00
REGI

Derek VAUGHAN

Frist for ændringsforslag : 03-09-2014

References :

Dokumenter i sagsmappen REGI/8/00608

Næste side  
Dagens transmissioner
 
Ingen transmissioner i dag  
Multimediebibliotek
 
Welcome words
 
 

Available soon