Seneste nyt

The next SEDE meeting

24-08-2015 - 09:36
SEDE meeting room on 17 June 2015

Højdepunkter

Latest study / in-depth analysis / briefing / at a glance requested by the committee:

27-08-2015 - 14:00
China’s Foreign Policy and External Relations

China’s Foreign Policy and External Relations

Nyttige dokumenter

Dagens transmissioner

Ingen transmissioner i dag

Multimediebibliotek

14-07-2015 - 15:14
AFET SEDE Møde
14-07-2015 - 09:07
SEDE Møde

Velkomstord

Anna Fotyga, SEDE Chair

Vores fred og sikkerhed, som aldrig må tages for givet, trues i stigende grad af, hvad der foregår på Europas dørtærskel og på den anden siden heraf.  Traktaten om Den Europæiske Union udgør retsgrundlaget for, at medlemsstaterne kan træffe effektive foranstaltninger til imødegåelse af disse trusler i EU's naboskabsområde.

Mere detaljeret:

Beføjelser og opgaverKontakter

Links