Seneste nyt

The next SEDE meeting

23-06-2016 - 12:47
SEDE meeting room on 17 June 2015

Højdepunkter

Nyttige dokumenter

Næste transmissioner

30-06-2016 09:00 / 11:00 DROI SEDE
30-06-2016 11:15 / 12:45 SEDE

Multimediebibliotek

Ingen dokumenter disponible

Velkomstord

Anna Fotyga, SEDE Chair

Vores fred og sikkerhed, som aldrig må tages for givet, trues i stigende grad af, hvad der foregår på Europas dørtærskel og på den anden siden heraf.  Traktaten om Den Europæiske Union udgør retsgrundlaget for, at medlemsstaterne kan træffe effektive foranstaltninger til imødegåelse af disse trusler i EU's naboskabsområde.

Mere detaljeret:

Beføjelser og opgaverKontakter

Links