Seneste nyt

The next SEDE meeting

20-12-2016 - 11:39
SEDE meeting room on 17 June 2015

Højdepunkter

Nyttige dokumenter

Næste transmissioner

25-01-2017 09:00 / 12:30 SEDE
25-01-2017 15:00 / 16:00 SEDE AFCO
25-01-2017 16:00 / 18:30 SEDE
26-01-2017 09:00 / 12:30 SEDE

Multimediebibliotek

15-12-2016 - 10:33
AFCO SEDE AFET Møde

Velkomstord

Anna Fotyga, SEDE Chair

Vores fred og sikkerhed, som aldrig må tages for givet, trues i stigende grad af, hvad der foregår på Europas dørtærskel og på den anden siden heraf.  Traktaten om Den Europæiske Union udgør retsgrundlaget for, at medlemsstaterne kan træffe effektive foranstaltninger til imødegåelse af disse trusler i EU's naboskabsområde.

Mere detaljeret:

Beføjelser og opgaverKontakter

Links