Hjem

 
Seneste nyt
 
The next SEDE meeting

will take place on 7 July 2014 (constituent meeting).
  
 
The meetings of the Subcommittee on Security and Defence are open to the public. However, for security reasons, participants must obtain an access pass in advance. Requests for access passes must be sent 5 working days before the start of the meeting to sede-secretariat@europarl.europa.eu
 
 

   
 
Højdepunkter
 
Building maritime capacity in the Horn of Africa

On 1 April 2014 the Subcommittee exchanged views with Etienne de Poncins, Head of the EUCAP Nestor mission, and Gilles Janvier, acting EU Civilian Operations Commander, on regional maritime capacity building in the Horn of Africa.
 
 

   
Next steps in strengthening the European defence industry

On 1 April 2014 the Subcommittee debated the next steps in strengthening the European defence industry with Slawomir Tokarski, Head of Unit, Defence, Aeronautic and Maritime industries, DG Enterprise and Industry.
 
 

   
 
Præsentation og kompetencer
 
Underudvalget om Sikkerhed og Forsvar er et underudvalg under Udenrigsudvalget. Dets sagsområde er beskrevet under punkt 1 i Udenrigsudvalgets mandat:
 
"Dette udvalgs sagsområde omfatter den fælles udenrigs- og sikkerhedspolitik (FUSP) og den europæiske sikkerheds- og forsvarspolitik (ESFP). Udvalget bistås i denne sammenhæng af et underudvalg om sikkerhed og forsvar."
 
 
Dagens transmissioner
 
Ingen transmissioner i dag  
Multimediebibliotek
 
Velkomst
 
 

«Siden begyndelsen i 1999 har den fælles sikkerheds- og forsvarspolitik (FSFP) givet Den Europæiske Union mulighed for at bevise sin evne til at agere effektivt og nyttigt ude i verden. Unionen har fuldført mere end en snes civile og militære missioner, som har bidraget til stabilitet og bevarelse af freden på Balkan, i Sydkaukasus, i Afrika, i Mellemøsten og i Asien.
 
Men for at en europæisk politik kan være tilstrækkeligt legitim, dvs. være forstået, accepteret og sågar krævet af medlemsstaternes borgere, er det nødvendigt, at Europa-Parlamentet er inddraget i beslutningerne.
 
Efter min opfattelse er det netop SEDE-Udvalgets rolle at følge udviklingen i FSFP på institutionelt, kapacitetsmæssigt og operationelt plan og sikre sig, at spørgsmål om sikkerhed og forsvar ikke bliver begrænset til drøftelser mellem eksperter, men at de også imødegår de bekymringer, som de europæiske borgere giver udtryk for.»
 
Arnaud Danjean