Hjem

 
Seneste nyt
 
Next TRAN meeting

  • The next TRAN Committee meeting will take place on Monday 7 July from 15.00 p.m. in Brussels.
    
  • Latest studies requested by the committee:  

   
 
Højdepunkter
 
Activity Report 2009-2014

TRAN Committee is pleased to present the Activity report of the 7th legislature.

   
 
Seneste pressemeddelelser
Se alle  
TRAN 10-04-2014 - 10:16  

Noise-related operating restrictions at EU airports would continue to be set by regional and national authorities, but people living nearby should be better informed and noise-related health problems should be given more consideration, thanks to a deal between Parliament and the Council of Ministers endorsed by the Transport and Tourism Committee on Thursday. Parliament as a whole will now vote on the deal at the April plenary session.

Præsentation og kompetencer
 
Dette udvalgs sagsområde omfatter:
 
1.    udvikling af en fælles politik for transport ad jernbane, veje og indre vandveje samt skibs- og luftfart, særlig:
 
a)    fælles regler for transport inden for Den Europæiske Union
b)    etablering og udvikling af transeuropæiske net på transportinfrastrukturområdet
c)    levering af transporttjenesteydelser og forbindelser med tredjelande på transportområdet
d)    transportsikkerhed
e)    forbindelser med internationale transportorganisationer
 
2.    posttjenester
 
3.    turisme.
 
Dagens transmissioner
 
Ingen transmissioner i dag  
Multimediebibliotek
 
Velkomst
 
 

Velkommen til Transport- og Turismeudvalgets websted. Her kan du finde information vedrørende vores udvalg, dets medlemmer og vores arbejde. Det er mig en ære at være formand for et af de meste travle og vigtigste udvalg i Europa-Parlamentet.
 
Vores udvalg er et lovgivende udvalg i henhold til den fælles beslutningsprocedure, og det har mange års erfaring i at samarbejde med medlemsstaterne som ligeværdig part i udformningen af transportlovgivning, turismepolitik og politikker vedrørende posttjenester.
 
Transport er en fast del af hverdagen.  Den er vigtig, ikke blot i forbindelse med levering af varer og tjenesteydelser til industri og handel, men også i forbindelse med transport af mennesker fra hjemmet til arbejdspladsen, skolen eller en på en velfortjent ferie.  Uden transport ville samfundet stå stille, handelen ville bryde sammen, og vi ville miste denne livsvigtige forbindelse mellem os. Vi har alle brug for transport i vores hverdag. Mit udvalg har for længst erkendt alt dette og har arbejdet for at sikre, at vi i Den Europæiske Union udnytter transportens fulde potentiale, ikke blot med hensyn til økonomisk og social bæredygtighed, men også – og lige så vigtigt – med hensyn til miljømæssig bæredygtighed.
 
Det er vores overbevisning, at alle transportformer udgør en merværdi for samfundet, og at alle bør have adgang til transport.
 
Brian Simpson