Seneste nyt

United Kingdom's constitutional relationship with the European Union

04-09-2015 - 11:13
The United Kingdom © European Union

Højdepunkter

Rules of procedure

04-09-2015 - 11:15
As plenary marked the 70th anniversary of the liberation of Auschwitz, MEPs reacted to recent attacks and debated programmes presented for Latvia's Presidency and foreign security.

On 3 September, AFCO held an exchange of views with Rainer Wieland, Chair of the Working Group "revisiting the rules of procedure".

(Læs mere)


Votes

04-09-2015 - 11:15
EPelections_voteCard.jpg

On 3 September, AFCO adopted an Interpretation of Rule 130, paragraph 3, of the Rules of Procedure (Questions for written answer) and of Rule 191 of the Rules of Procedure (Suspension or closure of the sitting)

(Læs mere)


Nyttige dokumenter

Dagens transmissioner

Ingen transmissioner i dag

Multimediebibliotek

03-09-2015 - 15:19
AFCO Møde
15-07-2015 - 09:08
AFCO Møde

Velkomstord

Ms Danuta Hübner

Velkommen til Udvalget om Konstitutionelle Anliggenders webside.

I valgperioden 2014-2019 vil der blive fokuseret på de institutionelle aspekter, der er bestemmende for EU's fremtid. Vi vil fortsætte med at evaluere gennemførelsen af de fornyelser, der blev indført med Lissabontraktaten, og bruge denne vurdering som basis for nye udviklingstendenser. Evalueringen af de foranstaltninger, der blev iværksat efter krisen i 2008, vil også føre til overvejelser af, om det er nødvendigt med en ny reform af traktaten. Der skulle være to formål med en sådan reform, nemlig at integrere bestemmelserne i den mellemstatslige traktat om stabilitet, samordning og styring i Den Økonomiske og Monetære Union i EU's retsregler, hvilket måske vil kræve traktatændringer, og at give den økonomiske styring af euroområdet demokratisk legitimitet. En vigtig udfordring vil det være at sikre, at en stærkere integration af euroområdet ikke underminerer EU's integritet.

Mere detaljeret:

Beføjelser og opgaverKontakter

Links