Seneste nyt

Public Hearing on European Citizens' Initiative

16-02-2015 - 17:28
AFCO, PETI  Public hearing

The next AFCO committee meeting will take place on Thursday 26 February 2015, from 09.00 to 12.30 and from 15.00 to 18.30 in Brussels.

In the morning, AFCO is organising, jointly with PETI, a hearing on the "Lessons to be drawn from the implementation of the European Citizens' Initiative (ECI) regulation". This hearing will give the opportunity to evaluate all aspects linked to the functioning of the ECI, giving the floor to ECI organizers.

Højdepunkter

Transatlantic Trade and Investment Partnership (TTIP)

18-02-2015 - 16:02
Top story icon

On 26.02.2015, the draft opinion of Mr. Esteban González Pons on "Recommendations to the European Commission on the negotiations for the Transatlantic Trade and Investment Partnership (TTIP)" will be discussed in AFCO.

Subsidiarity and proportionality

18-02-2015 - 12:25
All the thorny debates and celebratory moments of the year put in a 3-minute nutshell for you.

The draft opinion of Mr Ujazdowski on the "Annual reports 2012-2013 on subsidiarity and proportionality" will be considered in AFCO on 26.02.2015.

Evolutions of the current institutional set up of the EU

18-02-2015 - 12:00
MEPs express deep frustrations ahead of Summit, advance laws to fight the fog over investment products and press the States to implement 2011 patients' rights directive.

On 26.02.2015, AFCO will exchange views on Mr. Verhofstadt report on "Possible evolutions and adjustments of the current institutional set up of the European Union."

Building on the potential of the Lisbon Treaty

18-02-2015 - 11:54
Treaty©European Union, EP

On 26.02. 2015, Mr Brok and Mrs Bresso will present their ideas for their report on "Improving the functioning of the European Union building on the potential of the LisbonTreaty."

Economic governance framework

16-02-2015 - 16:49
Euro coin ©Belga/DPA

On 26.02, amendments tabled to the opinion of Ms Sylvie Goulard on the "review of the economic governance framework: stocktaking and challenges" will be discussed in AFCO.

Seneste pressemeddelelser

  •  

Commission and Parliament implement new rules on Transparency Register

AFCO 27-01-2015 - 12:20

A new, improved EU Transparency Register was launched on Tuesday with the aim of making EU-decision-making and the activities of lobbyists more transparent and more accountable while also giving lobbyists more incentives to register and making the database easier for lobbyists and the public to access. (Læs mere)

Nyttige dokumenter

Dagens transmissioner

Ingen transmissioner i dag

Multimediebibliotek

26-02-2015 - 09:08
PETI AFCO Møde
20-01-2015 - 15:12
AFCO Møde

Velkomstord

Ms Danuta Hübner

Velkommen til Udvalget om Konstitutionelle Anliggenders webside.

I valgperioden 2014-2019 vil der blive fokuseret på de institutionelle aspekter, der er bestemmende for EU's fremtid. Vi vil fortsætte med at evaluere gennemførelsen af de fornyelser, der blev indført med Lissabontraktaten, og bruge denne vurdering som basis for nye udviklingstendenser. Evalueringen af de foranstaltninger, der blev iværksat efter krisen i 2008, vil også føre til overvejelser af, om det er nødvendigt med en ny reform af traktaten. Der skulle være to formål med en sådan reform, nemlig at integrere bestemmelserne i den mellemstatslige traktat om stabilitet, samordning og styring i Den Økonomiske og Monetære Union i EU's retsregler, hvilket måske vil kræve traktatændringer, og at give den økonomiske styring af euroområdet demokratisk legitimitet. En vigtig udfordring vil det være at sikre, at en stærkere integration af euroområdet ikke underminerer EU's integritet.

Mere detaljeret:

Beføjelser og opgaverKontakter

Links