Hjem

 
Seneste nyt
 
Study of the policy department

The following study examines whether the EU is entitled to the powers to apply regulations that oblige interest representatives to register in the Transparency Register. The limitations that apply by virtue of fundamental rights to the application of such regulations will also be outlined. The study arrives at the conclusion that an obligation to register could only be established on the basis of Article 352 of the Treaty on the functioning of the European Union. Compliance with fundamental rights depends on the scope of application, the nature of the obligations and the sanctions.

   
 
Højdepunkter
 
Interinstitutional Agreement on the Transparency Register

The adoption of the Interinstitutional agreement on the transparency register will be on the agenda of the next plenary session (14-17 April).

   
Relations between the European Parliament and the national parliaments

The report by Carlo CASINI (PPE, IT) on the relations between the European Parliament and the national parliaments will be on the agenda of the next plenary session (14-17 April).

   
Statute and funding of European political parties and foundations

Following the last trilogue (25 February), AFCO adopted the consolidated text on the Statute and funding of European political parties and European political foundations, which will be on the agenda of the next plenary session (14-17 April).

   
2014 European Elections: seminar for journalists - 08-09.04.14

 
The European Parliament’s Press Service is holding a seminar for journalists on 08-09.04.14 in Brussels on the upcoming European Elections of 22-25 May. Journalists will have the opportunity to meet Members from all political families of the European Parliament. Renowned speakers will share their opinions on the political context of the European Elections, the role of European political parties, trends, challenges and the future of the EU.

   
 
De stående udvalgs sagsområder
 
Dette udvalgs sagsområde omfatter:
 
1.    de institutionelle aspekter af den europæiske integrationsproces, navnlig inden for rammerne af forberedelsen og afviklingen af konventer og regeringskonferencer
2.    gennemførelse af EU-traktaten og vurdering af, hvorledes den fungerer
3.    de institutionelle følger af forhandlinger om udvidelse af Den Europæiske Union
4.    interinstitutionelle forbindelser, herunder efterprøvelse af interinstitutionelle aftaler, jf. forretningsordenens artikel 127, stk. 2, med henblik på vedtagelse på plenarmødet
5.    en ensartet valgmåde
6.    politiske partier på europæisk plan, uden at dette berører Præsidiets beføjelser
7.    fastslåelse af, at en medlemsstat groft og vedvarende overtræder principper, som medlemsstaterne har til fælles
8.    fortolkning og anvendelse af forretningsordenen og forslag til ændringer heraf.
 
Dagens transmissioner
 
Ingen transmissioner i dag  
Multimediebibliotek
 
Velkommen til Udvalget om Konstitutionelle Anliggenders (AFCO) websted
 
 

På webstedet finder du opdaterede informationer om vores udvalgs aktiviteter samt dokumenter, der tidligere er blevet behandlet.
 
Udvalget om Konstitutionelle Anliggender beskæftiger sig med udviklingen af EU-traktaterne og deres gennemførelse,  forbindelserne mellem de forskellige europæiske institutioner og mellem Europa-Parlamentet og de nationale parlamenter, med de europæiske politiske partier samt med Parlamentets egen forretningsorden.
 
I løbet af denne valgperiode, 2009-2014, har udvalget mange vigtige opgaver i forbindelse med gennemførelsen af Lissabontraktaten, navnlig hvad angår de dele, som har til formål at bringe EU tættere på borgerne.
 
Ud over sine ordinære månedlige og lejlighedsvise ekstraordinære møder arrangerer udvalget offentlige høringer eller workshops om specifikke emner. Vi kan også få udført undersøgelser, når vores medlemmer vil have mere detaljerede oplysninger om et bestemt emne. Du kan finde oplysninger om alt dette på webstedet.
 
Listen over vores medlemmer samt kontaktadressen til sekretariatet findes ligeledes på webstedet. Du er velkommen til at kontakte os, hvis du har specifikke spørgsmål til udvalgets arbejde.
 
Carlo Casini, formand