Seneste nyt

Next meeting

13-11-2018 - 09:13
Voting at the REGI meeting

Højdepunkter

Nyttige dokumenter

Næste transmissioner

21-11-2018 09:00 / 12:30 AFCO
21-11-2018 15:00 / 18:30 AFCO

Multimediebibliotek

12-11-2018 - 20:16
AFCO Møde
22-10-2018 - 20:19
AFCO Møde
10-10-2018 - 14:34
AFCO Møde

Velkomstord

Interview with Danuta Maria Hübner- AFCO chair

Velkommen til Udvalget om Konstitutionelle Anliggenders webside.

I valgperioden 2014-2019 vil der blive fokuseret på de institutionelle aspekter, der er bestemmende for EU's fremtid. Vi vil fortsætte med at evaluere gennemførelsen af de fornyelser, der blev indført med Lissabontraktaten, og bruge denne vurdering som basis for nye udviklingstendenser. Evalueringen af de foranstaltninger, der blev iværksat efter krisen i 2008, vil også føre til overvejelser af, om det er nødvendigt med en ny reform af traktaten. Der skulle være to formål med en sådan reform, nemlig at integrere bestemmelserne i den mellemstatslige traktat om stabilitet, samordning og styring i Den Økonomiske og Monetære Union i EU's retsregler, hvilket måske vil kræve traktatændringer, og at give den økonomiske styring af euroområdet demokratisk legitimitet. En vigtig udfordring vil det være at sikre, at en stærkere integration af euroområdet ikke underminerer EU's integritet.

Mere detaljeret:

Beføjelser og opgaverKontakter

Links