Igangværende arbejde


Under igangværende arbejde ses de lovgivningsprocedurer, udvalgene i øjeblikket arbejder med. Hvert opslag viser procedurens art, ordførerens navn, og om udvalget er korresponderende eller skal afgive udtalelse. Under opslagene findes også et link til "Legislative Observatory" (Det Lovgivningsmæssige Observationsorgan, kun på engelsk og fransk), som indeholder detaljerede oplysninger om proceduren, herunder alle relevante dokumenter. Når en procedure er afsluttet på udvalgsplan, går den videre til afstemning på plenarmødet og betragtes derefter som afsluttet.

Søg

Forslag til interinstitutionel aftale mellem Europa-Parlamentet, Rådet og Kommissionen om budgetdisciplin, om samarbejde på budgetområdet og om forsvarlig økonomisk forvaltning

2018/2070(ACI) Procedure for indgåelse af en interinstitutionel aftale
AFCO

korresponderende udvalg

Indgåelse af aftalen om Det Forenede Kongeriges og Nordirlands udtræden af Den Europæiske Union og Det Europæiske Atomenergifællesskab

2018/0427(NLE) Ikke-lovgivningsmæssig procedure
AFCO

korresponderende udvalg

Ændring af artikel 22 i statutten for Det Europæiske System af Centralbanker og Den Europæiske Centralbank

2017/0810(COD) ***| Almindelig lovgivningsprocedure  førstebehandling
AFCO ECON

korresponderende udvalg

European Union regulatory fitness and subsidiarity and proportionality - report on Better Law Making for the years 2017 and 2018

2019/2133(INI) Procedure for initiativbetænkninger
AFCO

rådgivende udvalg

Monitoring the application of European Union law 2017 and 2018

2019/2132(INI) Procedure for initiativbetænkninger
AFCO

rådgivende udvalg

Decharge 2018: Unionens almindelige budget – Europa-Kommissionen

2019/2055(DEC) Dechargeprocedure
AFCO

rådgivende udvalg - udvalget vedtog ikke at afgive udtalelse

Decharge 2018: Unionens almindelige budget – Europa-Parlamentet

2019/2056(DEC) Dechargeprocedure
AFCO

rådgivende udvalg - udvalget vedtog ikke at afgive udtalelse

Decharge 2018: Unionens almindelige budget – Rådet og Det Europæiske Råd

2019/2057(DEC) Dechargeprocedure
AFCO

Pascal DURAND [Renew]

rådgivende udvalg

Decharge 2018: Unionens almindelige budget – Domstolen

2019/2058(DEC) Dechargeprocedure
AFCO

rådgivende udvalg - udvalget vedtog ikke at afgive udtalelse

Decharge 2018: Unionens almindelige budget – Revisionsretten

2019/2059(DEC) Dechargeprocedure
AFCO

rådgivende udvalg - udvalget vedtog ikke at afgive udtalelse