Seneste nyt

Next AFET Meeting

14-07-2017 - 12:32
AFET meeting

Nyttige dokumenter

Dagens transmissioner

Ingen transmissioner i dag

Multimediebibliotek

11-07-2017 - 15:07
AFET Møde
11-07-2017 - 09:07
AFET Møde
10-07-2017 - 15:08
AFET Møde

Velkomstord

David McALLISTER

Kære besøgende

Velkommen til webstedet for Europa-Parlamentets Udenrigsudvalg. På baggrund af de stadig flere udfordringer, men også muligheder, vi står overfor uden for Den Europæiske Union, bidrager de 73 medlemmer af dette udvalg til fastlæggelsen af EU's udenrigs- og sikkerhedspolitik og overvåger gennemførelsen heraf. Vi beskæftiger os især med, hvordan EU's midler anvendes, og vores støtte er påkrævet i forbindelse med alle internationale aftaler, som EU undertegner. Vi bestræber os altid på at beskytte vores borgeres interesser og værdier uden for EU i tæt samarbejde med vores udvalgs to underudvalg, Underudvalget om Menneskerettigheder og Underudvalget om Sikkerhed og Forsvar.

Mere detaljeret:

Beføjelser og opgaverKontakter

Links