Meddelelser til medlemmerne

Meddelelser til medlemmerne benyttes af udvalgene til at udsende information til medlemmerne, der ikke kan indgå i andre dokumenttyper, f.eks. information i form af et sammendrag af et delegationsbesøg, et møde med en ekspert, spørgsmål til et medlem af Kommissionen eller offentliggørelse af modtagne andragender.
Anvend søgefunktionen for at finde frem til alle tilgængelige meddelelser til medlemmerne.

Mode d'affichage des résultats
 

Dokumenter :

  • PDFicon 
  • WORDicon 

MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE - SAKHAROVPRISEN FOR TANKEFRIHED 2011

Dato : 20-09-2011

Reference :

AFET_CM(2011)472189 PE 472.189v01-00
AFET

Dokumenter i sagsmappen AFET/7/06818

Dokumenter :

  • PDFicon 
  • WORDicon 

MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE - SAKHAROVPRISEN FOR TANKEFRIHED 2010

Dato : 28-09-2010

Reference :

AFET_CM(2010)448983 PE 448.983v01-00
AFET

Dokumenter i sagsmappen AFET/7/03205

Dokumenter :

  • PDFicon 
  • WORDicon 

MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE - Høring af Baroness Ashton, udpeget næstformand i Kommissionen/Unionens højtstående repræsentant for udenrigsanliggender og sikkerhedspolitik

Dato : 06-01-2010

Reference :

AFET_CM(2010)431071 PE 431.071v02-00
AFET

Dokumenter i sagsmappen AFET/7/01622

Dokumenter :

  • PDFicon 
  • WORDicon 

MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE - Høring af Štefan Füle, udpeget kommissær med ansvar for udvidelse og naboskabspolitik

Dato : 06-01-2010

Reference :

AFET_CM(2010)431072 PE 431.072v02-00
AFET

Dokumenter i sagsmappen AFET/7/01841

Dokumenter :

  • PDFicon 
  • WORDicon 

MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE - SAKHAROVPRISEN FOR TANKEFRIHED 2009

Dato : 24-09-2009

Reference :

AFET_CM(2009)428249 PE 428.249v02-00
AFET

Dokumenter i sagsmappen AFET/7/00829

Dagens transmissioner
 
Ingen transmissioner i dag  
Multimediebibliotek
 
Velkommen
 
 

Velkommen til webstedet for Europa-Parlamentets Udenrigsudvalg!
 
Den Europæiske Union har som verdens største økonomi og vigtigste donor af udviklingsbistand med Lissabontraktaten udstyret sig selv med de væsentligste kompetencer og midler til at føre en ambitiøs og sammenhængende udenrigspolitik.
 
Europa-Parlamentet giver Unionens optræden udadtil uindskrænket demokratisk legitimitet og tager i den forbindelse udgangspunkt i de bestandige grundlæggende værdier om demokrati og retsstaten, som er centrale for den europæiske konstruktion.
Men det rækker ikke blot at have strukturer: Der skal også politisk vilje til at overvinde indre kløfter samt protektionistiske og endda nationalistiske tankesæt.
 
Udenrigsudvalget bidrager til udarbejdelsen og kontrollen af en udenrigspolitik, som svarer til Unionens interesser og EU-borgernes sikkerhedsforestillinger, og som garanterer stabilitet i EU’s nabolande samt sammenhæng og effektivitet. Vi er navnlig klar over, at det kun er et Europa, som taler med én stemme, som kan skaffe europæerne og de europæiske befolkninger ørenlyd i verden af i dag.