Igangværende arbejde


Under igangværende arbejde ses de lovgivningsprocedurer, udvalgene i øjeblikket arbejder med. Hvert opslag viser procedurens art, ordførerens navn, og om udvalget er korresponderende eller skal afgive udtalelse. Under opslagene findes også et link til "Legislative Observatory" (Det Lovgivningsmæssige Observationsorgan, kun på engelsk og fransk), som indeholder detaljerede oplysninger om proceduren, herunder alle relevante dokumenter. Når en procedure er afsluttet på udvalgsplan, går den videre til afstemning på plenarmødet og betragtes derefter som afsluttet.

Søg

Strategisk partnerskabsaftale mellem Den Europæiske Union og dens medlemsstater på den ene side og Canada på den anden side

2016/0373(NLE) Ikke-lovgivningsmæssig procedure
AFET

korresponderende udvalg

Stabiliserings- og associeringsaftalen mellem De Europæiske Fællesskaber og deres medlemsstater på den ene side og Bosnien-Hercegovina på den anden side for at tage hensyn til Bosnien-Hercegovinas tiltrædelse af Den Europæiske Union

2016/0311(NLE) Ikke-lovgivningsmæssig procedure
AFET

Cristian Dan PREDA [PPE]

korresponderende udvalg

En EU-strategi for internationale kulturelle forbindelser

2016/2240(INI) Procedure for initiativbetænkninger
CULT AFET

Elmar BROK [PPE] Silvia COSTA [S&D]

korresponderende udvalg

Bekæmpelse af overtrædelser af menneskerettighederne i forbindelse med krigsforbrydelser og forbrydelser mod menneskeheden, herunder folkedrab

2016/2239(INI) Procedure for initiativbetænkninger
AFET

Cristian Dan PREDA [PPE]

korresponderende udvalg

Private sikkerhedsfirmaer

2016/2238(INI) Procedure for initiativbetænkninger
AFET

Hilde VAUTMANS [ALDE]

korresponderende udvalg

Rådets afgørelse om indgåelse på Den Europæiske Unions vegne af en aftale om politisk dialog og samarbejde mellem Den Europæiske Union og dens medlemsstater på den ene side og Republikken Cuba på den anden side

2016/0298(NLE) Ikke-lovgivningsmæssig procedure
AFET

korresponderende udvalg

En integreret EU-politik om Arktis

2016/2228(INI) Procedure for initiativbetænkninger
ENVI AFET

Urmas PAET [ALDE] Sirpa PIETIKÄINEN [PPE]

korresponderende udvalg

Statsløshed i Syd- og Sydøstasien

2016/2220(INI) Procedure for initiativbetænkninger
AFET

Amjad BASHIR [ECR]

korresponderende udvalg

Protokol til Euro-Middelhavsaftalen om oprettelse af en associering mellem De Europæiske Fællesskaber og deres medlemsstater på den ene side og Det Hashemitiske Kongerige Jordan på den anden side for at tage hensyn til Republikken Kroatiens tiltrædelse af Den Europæiske Union

2016/0253(NLE) Ikke-lovgivningsmæssig procedure
AFET

Ramona Nicole MĂNESCU [PPE]

korresponderende udvalg

Rammeaftalen om partnerskab og samarbejde mellem Den Europæiske Union og Malaysias regering

2016/0243(NLE) Ikke-lovgivningsmæssig procedure
AFET

korresponderende udvalg