Igangværende arbejde


Under igangværende arbejde ses de lovgivningsprocedurer, udvalgene i øjeblikket arbejder med. Hvert opslag viser procedurens art, ordførerens navn, og om udvalget er korresponderende eller skal afgive udtalelse. Under opslagene findes også et link til "Legislative Observatory" (Det Lovgivningsmæssige Observationsorgan, kun på engelsk og fransk), som indeholder detaljerede oplysninger om proceduren, herunder alle relevante dokumenter. Når en procedure er afsluttet på udvalgsplan, går den videre til afstemning på plenarmødet og betragtes derefter som afsluttet.

Søg

En integreret EU-politik om Arktis

2016/2228(INI) Procedure for initiativbetænkninger
ENVI AFET

Urmas PAET [ALDE] Sirpa PIETIKÄINEN [PPE]

korresponderende udvalg

Statsløshed i Syd- og Sydøstasien

2016/2220(INI) Procedure for initiativbetænkninger
AFET

korresponderende udvalg

Protokol til Euro-Middelhavsaftalen om oprettelse af en associering mellem De Europæiske Fællesskaber og deres medlemsstater på den ene side og Det Hashemitiske Kongerige Jordan på den anden side for at tage hensyn til Republikken Kroatiens tiltrædelse af Den Europæiske Union

2016/0253(NLE) Ikke-lovgivningsmæssig procedure
AFET

Ramona Nicole MĂNESCU [PPE]

korresponderende udvalg

Rammeaftalen om partnerskab og samarbejde mellem Den Europæiske Union og Malaysias regering

2016/0243(NLE) Ikke-lovgivningsmæssig procedure
AFET

korresponderende udvalg

Indgåelse af aftalen om oprettelse af den internationale EU-LAC-fond

2016/0217(NLE) Ikke-lovgivningsmæssig procedure
AFET

korresponderende udvalg

Årsberetning om menneskerettigheder og demokrati i verden i 2015 og Den Europæiske Unions politik på området

2016/2219(INI) Procedure for initiativbetænkninger
AFET

korresponderende udvalg

Oprettelse af et instrument, der bidrager til stabilitet og fred

2016/0207(COD) ***| Almindelig lovgivningsprocedure  førstebehandling
AFET

korresponderende udvalg

Indgåelse af en partnerskabs- og samarbejdsaftale med Turkmenistan

1998/0031(NLE) Ikke-lovgivningsmæssig procedure
AFET

Ramona Nicole MĂNESCU [PPE]

korresponderende udvalg

Udvidet partnerskabs- og samarbejdsaftale mellem EU og dens medlemsstater på den ene side og Republikken Kasakhstan på den anden side

2016/0166(NLE) Ikke-lovgivningsmæssig procedure
AFET

korresponderende udvalg

Indgåelse af aftalen om videreførelse af Det Internationale Videnskabs- og Teknologicenter mellem Den Europæiske Union og Euratom, der optræder som én part, og Georgien, Japan, Kongeriget Norge, Den Kirgisiske Republik, Republikken Armenien, Republikken Kasakhstan, Republikken Korea, Republikken Tadsjikistan og Amerikas Forenede Stater

2016/0120(NLE) Ikke-lovgivningsmæssig procedure
AFET

Elmar BROK [PPE]

korresponderende udvalg