Igangværende arbejde


Under igangværende arbejde ses de lovgivningsprocedurer, udvalgene i øjeblikket arbejder med. Hvert opslag viser procedurens art, ordførerens navn, og om udvalget er korresponderende eller skal afgive udtalelse. Under opslagene findes også et link til "Legislative Observatory" (Det Lovgivningsmæssige Observationsorgan, kun på engelsk og fransk), som indeholder detaljerede oplysninger om proceduren, herunder alle relevante dokumenter. Når en procedure er afsluttet på udvalgsplan, går den videre til afstemning på plenarmødet og betragtes derefter som afsluttet.

Søg

Indgåelse af en partnerskabs- og samarbejdsaftale med Turkmenistan - Forslag til ikke-lovgivningsmæssig beslutning i henhold til godkendelsesproceduren

1998/0031M(NLE) Ikke-lovgivningsmæssig procedure
AFET

Ramona Nicole MĂNESCU [PPE]

korresponderende udvalg

Indgåelse af en partnerskabs- og samarbejdsaftale med Turkmenistan - Interimsbetænkning

1998/0031R(NLE) Ikke-lovgivningsmæssig procedure
AFET

Ramona Nicole MĂNESCU [PPE]

korresponderende udvalg

Samarbejdsaftale om partnerskab og udvikling mellem EU og Den Islamiske Republik Afghanistan - Forslag til ikke-lovgivningsmæssig beslutning i henhold til godkendelsesproceduren

2015/0302M(NLE) Ikke-lovgivningsmæssig procedure
AFET

Anna Elżbieta FOTYGA [ECR]

korresponderende udvalg

Partnerskabs- og samarbejdsaftale mellem EU og Irak - Forslag til ikke-lovgivningsmæssig beslutning i henhold til godkendelsesproceduren

2010/0310M(NLE) Ikke-lovgivningsmæssig procedure
AFET

Tokia SAÏFI [PPE]

korresponderende udvalg

Protokol til Euro-Middelhavsaftalen om oprettelse af en associering mellem De Europæiske Fællesskaber og deres medlemsstater på den ene side og Staten Israel på den anden side for at tage hensyn til Republikken Kroatiens tiltrædelse af Den Europæiske Union

2018/0080(NLE) Ikke-lovgivningsmæssig procedure
AFET

korresponderende udvalg

Henstilling til Rådet om den 73. samling i De Forenede Nationers Generalforsamling

2018/2040(INI) Procedure for initiativbetænkninger
AFET

Eugen FREUND [S&D]

korresponderende udvalg

Partnerskabs- og samarbejdsaftale mellem EU og Irak

2010/0310(NLE) Ikke-lovgivningsmæssig procedure
AFET

Tokia SAÏFI [PPE]

korresponderende udvalg

Henstilling til Rådet, Europa-Kommissionen og næstformanden for Europa-Kommissionen/Unionens højtstående repræsentant for udenrigsanliggender og sikkerhedspolitik om den moderniserede associeringsaftale mellem EU og Chile

2018/2018(INI) Procedure for initiativbetænkninger
AFET

Charles TANNOCK [ECR]

korresponderende udvalg

Henstilling til Rådet, Kommissionen og EU-Udenrigstjenesten om Libyen

2018/2017(INI) Procedure for initiativbetænkninger
AFET

Pier Antonio PANZERI [S&D]

korresponderende udvalg

Cyberforsvar

2018/2004(INI) Procedure for initiativbetænkninger
AFET

Urmas PAET [ALDE]

korresponderende udvalg