Igangværende arbejde


Under igangværende arbejde ses de lovgivningsprocedurer, udvalgene i øjeblikket arbejder med. Hvert opslag viser procedurens art, ordførerens navn, og om udvalget er korresponderende eller skal afgive udtalelse. Under opslagene findes også et link til "Legislative Observatory" (Det Lovgivningsmæssige Observationsorgan, kun på engelsk og fransk), som indeholder detaljerede oplysninger om proceduren, herunder alle relevante dokumenter. Når en procedure er afsluttet på udvalgsplan, går den videre til afstemning på plenarmødet og betragtes derefter som afsluttet.

Søg

Den europæiske fond for bæredygtig udvikling (EFSD) og etablering af en EFSD-garanti og en EFSD-garantifond

2016/0281(COD) ***| Almindelig lovgivningsprocedure  førstebehandling
BUDG DEVE AFET

Doru-Claudian FRUNZULICĂ [S&D] Eduard KUKAN [PPE] Eider GARDIAZABAL RUBIAL [S&D]

korresponderende udvalg

Indgåelse af partnerskabsaftalen om forbindelser og samarbejde mellem Den Europæiske Union og dens medlemsstater på den ene side og New Zealand på den anden side

2016/0366(NLE) Ikke-lovgivningsmæssig procedure
AFET

korresponderende udvalg

Indgåelse af rammeaftalen mellem Den Europæiske Union og dens medlemsstater på den ene side og Australien på den anden side

2016/0367(NLE) Ikke-lovgivningsmæssig procedure
AFET

korresponderende udvalg

Betænkning om Kommissionens 2016-rapport om Tyrkiet

2016/2308(INI) Procedure for initiativbetænkninger
AFET

Kati PIRI [S&D]

korresponderende udvalg

Betænkning om Kommissionens 2016-rapport om Kosovo

2016/2314(INI) Procedure for initiativbetænkninger
AFET

Ulrike LUNACEK [Verts/ALE]

korresponderende udvalg

Betænkning om Kommissionens 2016-rapport om Serbien

2016/2311(INI) Procedure for initiativbetænkninger
AFET

David McALLISTER [PPE]

korresponderende udvalg

Betænkning om Kommissionens 2016-rapport om den tidligere jugoslaviske republik Makedonien

2016/2310(INI) Procedure for initiativbetænkninger
AFET

Ivo VAJGL [ALDE]

korresponderende udvalg

Betænkning om Kommissionens 2016-rapport om Montenegro

2016/2309(INI) Procedure for initiativbetænkninger
AFET

Charles TANNOCK [ECR]

korresponderende udvalg

Stabiliserings- og associeringsaftalen mellem De Europæiske Fællesskaber og deres medlemsstater på den ene side og Bosnien-Hercegovina på den anden side for at tage hensyn til Bosnien-Hercegovinas tiltrædelse af Den Europæiske Union

2016/0311(NLE) Ikke-lovgivningsmæssig procedure
AFET

Cristian Dan PREDA [PPE]

korresponderende udvalg

En EU-strategi for internationale kulturelle forbindelser

2016/2240(INI) Procedure for initiativbetænkninger
CULT AFET

Elmar BROK [PPE] Silvia COSTA [S&D]

korresponderende udvalg