Igangværende arbejde


Under igangværende arbejde ses de lovgivningsprocedurer, udvalgene i øjeblikket arbejder med. Hvert opslag viser procedurens art, ordførerens navn, og om udvalget er korresponderende eller skal afgive udtalelse. Under opslagene findes også et link til "Legislative Observatory" (Det Lovgivningsmæssige Observationsorgan, kun på engelsk og fransk), som indeholder detaljerede oplysninger om proceduren, herunder alle relevante dokumenter. Når en procedure er afsluttet på udvalgsplan, går den videre til afstemning på plenarmødet og betragtes derefter som afsluttet.

Søg

Henstilling til Rådet, Kommissionen og EU-Udenrigstjenesten om den omfattende aftale mellem EU og Den Kirgisiske Republik

2018/2118(INI) Procedure for initiativbetænkninger
AFET

korresponderende udvalg

Henstilling til næstformanden/Unionens højtstående repræsentant for udenrigsanliggender og sikkerhedspolitik om forsvar af den akademiske frihed i EU's optræden udadtil

2018/2117(INI) Procedure for initiativbetænkninger
AFET

korresponderende udvalg

Henstilling til næstformanden/Unionens højtstående repræsentant for udenrigsanliggender og sikkerhedspolitik om beføjelserne og mandatet for EU's særlige repræsentanter

2018/2116(INI) Procedure for initiativbetænkninger
AFET

korresponderende udvalg

Henstilling til næstformanden/Unionens højtstående repræsentant for udenrigsanliggender og sikkerhedspolitik og til Rådet over den opfølgning, EU-Udenrigstjenesten har foretaget to år efter Europa-Parlamentets betænkning om EU's strategiske kommunikation til bekæmpelse af tredjemands propaganda mod EU

2018/2115(INI) Procedure for initiativbetænkninger
AFET

Anna Elżbieta FOTYGA [ECR]

korresponderende udvalg

Årsrapport om gennemførelsen af den fælles sikkerheds- og forsvarspolitik

2018/2099(INI) Procedure for initiativbetænkninger
AFET

korresponderende udvalg

Årsberetning om menneskerettigheder og demokrati i verden og Den Europæiske Unions politik på området

2018/2098(INI) Procedure for initiativbetænkninger
AFET

Petras AUŠTREVIČIUS [ALDE]

korresponderende udvalg

Årsrapport om gennemførelsen af den fælles udenrigs- og sikkerhedspolitik

2018/2097(INI) Procedure for initiativbetænkninger
AFET

korresponderende udvalg

Strategisk partnerskabsaftale mellem Den Europæiske Union og dens medlemsstater på den ene side og Japan på den anden side

2018/0122(NLE) Ikke-lovgivningsmæssig procedure
AFET

korresponderende udvalg

Indgåelse af en partnerskabs- og samarbejdsaftale med Turkmenistan - Forslag til ikke-lovgivningsmæssig beslutning i henhold til godkendelsesproceduren

1998/0031M(NLE) Ikke-lovgivningsmæssig procedure
AFET

Ramona Nicole MĂNESCU [PPE]

korresponderende udvalg

Indgåelse af en partnerskabs- og samarbejdsaftale med Turkmenistan - Interimsbetænkning

1998/0031R(NLE) Ikke-lovgivningsmæssig procedure
AFET

Ramona Nicole MĂNESCU [PPE]

korresponderende udvalg