Igangværende arbejde

Igangværende arbejde

 

Igangværende arbejde viser de lovgivningsprocedurer, der for øjeblikket er i gang i hvert udvalg. Hver post oplyser procedurens art og stade, ordførerens navn, og om udvalget er korresponderende eller skal afgive udtalelse. Posterne har også et link til "Legislative Observatory" (Det Lovgivningsmæssige Observationsorgan, kun på engelsk og fransk), der viser alle detaljer i proceduren, herunder relevante dokumenter. Når en procedure er afsluttet på udvalgsplan, går den videre til afstemning på plenarmødet og betragtes dermed som afsluttet.

 
 

Dokumenter :

Euro-Middelhavsaftalen om oprettelse af en associering mellem De Europæiske Fællesskaber og deres medlemsstater på den ene side og Kongeriget Marokko på den anden side for at tage hensyn til Republikken Kroatiens tiltrædelse af EU

Reference :

2014/0270(NLE) Ikke-lovgivningsmæssig procedure
AFET

korresponderende udvalg

Dokumenter :

Rammeaftale mellem Det Europæiske Fællesskab og dets medlemsstater på den ene side og Republikken Indonesien på den anden side om et alsidigt partnerskab og samarbejde for at tage hensyn til Republikken Kroatiens tiltrædelse af EU

Reference :

2014/0220(NLE) Ikke-lovgivningsmæssig procedure
AFET

korresponderende udvalg

Dokumenter :

Rammeaftale mellem EU og dens medlemsstater på den ene side og Den Socialistiske Republik Vietnam på den anden side om et alsidigt partnerskab og samarbejde for at tage hensyn til Republikken Kroatiens tiltrædelse af EU

Reference :

2014/0222(NLE) Ikke-lovgivningsmæssig procedure
AFET

korresponderende udvalg

Dokumenter :

Rammeaftale om partnerskab og samarbejde mellem EU og dens medlemsstater på den ene side og Republikken Filippinerne på den anden side for at tage hensyn til Republikken Kroatiens tiltrædelse af EU

Reference :

2014/0224(NLE) Ikke-lovgivningsmæssig procedure
AFET

korresponderende udvalg

Dokumenter :

Rammeaftale mellem Den Europæiske Union og Algeriet om de generelle principper for Algeriets deltagelse i Unionens programmer

Reference :

2014/0195(NLE) Ikke-lovgivningsmæssig procedure
AFET

korresponderende udvalg

Dokumenter :

Protokol til Euro-Middelhavsaftalen om oprettelse af en associering EF-Libanon om en rammeaftale mellem Den Europæiske Union og Den Libanesiske Republik om de generelle principper for Den Libanesiske Republiks deltagelse i Unionens programmer

Reference :

2014/0110(NLE) Ikke-lovgivningsmæssig procedure
AFET

korresponderende udvalg

Dokumenter :

Protokol til Euro-Middelhavsaftalen om oprettelse af en associering mellem De Europæiske Fællesskaber og deres medlemsstater på den ene side og Den Tunesiske Republik på den anden side vedrørende en rammeaftale mellem Den Europæiske Union og Den Tunesiske Republik om de generelle principper for Den Tunesiske Republiks deltagelse i Unionens programmer

Reference :

2014/0118(NLE) Ikke-lovgivningsmæssig procedure
AFET

korresponderende udvalg

Dokumenter :

Associeringsaftale mellem EU og Det Europæiske Atomenergifællesskab og deres medlemsstater på dene ene side og Republikken Moldova på den anden side

Reference :

2014/0083(NLE) Ikke-lovgivningsmæssig procedure
AFET

Petras AUŠTREVIČIUS [ALDE]

korresponderende udvalg

Dokumenter :

Associeringsaftale mellem Den Europæiske Union, Det Europæiske Atomenergifællesskab og deres medlemsstater på den ene side og Georgien på den anden side

Reference :

2014/0086(NLE) Ikke-lovgivningsmæssig procedure
AFET

Andrejs MAMIKINS [S-D]

korresponderende udvalg

Dokumenter :

Protokoltil partnerskabs- og samarbejdsaftalen om oprettelse af et partnerskab EF-Rusland for at tage hensyn til Kroatiens tiltrædelse af Den Europæiske Union

Reference :

2014/0052(NLE) Ikke-lovgivningsmæssig procedure
AFET

korresponderende udvalg

Dagens transmissioner
 
Ingen transmissioner i dag  
Multimediebibliotek
 
Velkomst
 
 

Available soon