Igangværende arbejde


Under igangværende arbejde ses de lovgivningsprocedurer, udvalgene i øjeblikket arbejder med. Hvert opslag viser procedurens art, ordførerens navn, og om udvalget er korresponderende eller skal afgive udtalelse. Under opslagene findes også et link til "Legislative Observatory" (Det Lovgivningsmæssige Observationsorgan, kun på engelsk og fransk), som indeholder detaljerede oplysninger om proceduren, herunder alle relevante dokumenter. Når en procedure er afsluttet på udvalgsplan, går den videre til afstemning på plenarmødet og betragtes derefter som afsluttet.

Søg

Krænkelser af oprindelige folks rettigheder rundt om i verden, herunder land grabbing

2017/2206(INI) Procedure for initiativbetænkninger
AFET

Francisco ASSIS [S&D]

korresponderende udvalg

Henstilling til Rådet, Kommissionen og EU-Udenrigstjenesten om Hong Kong, 20 år efter overdragelsen

2017/2204(INI) Procedure for initiativbetænkninger
AFET

Alyn SMITH [Verts/ALE]

korresponderende udvalg

Henstilling til Rådet, Kommissionen og EU-Udenrigstjenesten om foranstaltninger til at afskære jihadister fra deres indtægtskilder – en målrettet indsats mod finansiering af terrorisme

2017/2203(INI) Procedure for initiativbetænkninger
AFET

Javier NART [ALDE]

korresponderende udvalg

Omfattende og udvidet partnerskabsaftale mellem Den Europæiske Union og Det Europæiske Atomenergifællesskab og deres medlemsstater på den ene side og Republikken Armenien på den anden side

2017/0238(NLE) Ikke-lovgivningsmæssig procedure
AFET

László TŐKÉS [PPE]

korresponderende udvalg

Protokol til partnerskabs- og samarbejdsaftalen om oprettelse af et partnerskab mellem De Europæiske Fællesskaber og deres medlemsstater på den ene side og Den Kirgisiske Republik på den anden side for at tage hensyn til Republikken Kroatiens tiltrædelse af Den Europæiske Union

2017/0185(NLE) Ikke-lovgivningsmæssig procedure
AFET

korresponderende udvalg

Årsrapport om gennemførelsen af den fælles sikkerheds- og forsvarspolitik

2017/2123(INI) Procedure for initiativbetænkninger
AFET

Michael GAHLER [PPE]

korresponderende udvalg

Årsberetning om menneskerettigheder og demokrati i verden i 2016 og Den Europæiske Unions politik på området

2017/2122(INI) Procedure for initiativbetænkninger
AFET

Godelieve QUISTHOUDT-ROWOHL [PPE]

korresponderende udvalg

Årsrapport om gennemførelsen af den fælles udenrigs- og sikkerhedspolitik

2017/2121(INI) Procedure for initiativbetænkninger
AFET

David McALLISTER [PPE]

korresponderende udvalg

Protokollen til partnerskabs- og samarbejdsaftalen om oprettelse af et partnerskab mellem De Europæiske Fællesskaber og deres medlemsstater på den ene side og Republikken Usbekistan på den anden side for at tage hensyn til Republikken Kroatiens tiltrædelse af Den Europæiske Union

2017/0083(NLE) Ikke-lovgivningsmæssig procedure
AFET

Jozo RADOŠ [ALDE]

korresponderende udvalg

Europa-Parlamentets henstillinger til Rådet, Kommissionen og EU-Udenrigstjenesten om forhandlingerne om en samlet aftale mellem EU og Aserbajdsjan

2017/2056(INI) Procedure for initiativbetænkninger
AFET

Norica NICOLAI [ALDE]

korresponderende udvalg