Igangværende arbejde


Under igangværende arbejde ses de lovgivningsprocedurer, udvalgene i øjeblikket arbejder med. Hvert opslag viser procedurens art, ordførerens navn, og om udvalget er korresponderende eller skal afgive udtalelse. Under opslagene findes også et link til "Legislative Observatory" (Det Lovgivningsmæssige Observationsorgan, kun på engelsk og fransk), som indeholder detaljerede oplysninger om proceduren, herunder alle relevante dokumenter. Når en procedure er afsluttet på udvalgsplan, går den videre til afstemning på plenarmødet og betragtes derefter som afsluttet.

Søg

Henstilling til Rådet, Europa-Kommissionen og næstformanden for Europa-Kommissionen/Unionens højtstående repræsentant for udenrigsanliggender og sikkerhedspolitik om den moderniserede associeringsaftale mellem EU og Chile

2018/2018(INI) Procedure for initiativbetænkninger
AFET

Charles TANNOCK [ECR]

korresponderende udvalg

Henstilling til Rådet, Kommissionen og EU-Udenrigstjenesten om Libyen

2018/2017(INI) Procedure for initiativbetænkninger
AFET

Pier Antonio PANZERI [S&D]

korresponderende udvalg

Cyberforsvar

2018/2004(INI) Procedure for initiativbetænkninger
AFET

Urmas PAET [ALDE]

korresponderende udvalg

Gennemførelsen af EU’s associeringsaftale med Ukraine

2017/2283(INI) Procedure for initiativbetænkninger
AFET

Michael GAHLER [PPE]

korresponderende udvalg

Gennemførelsen af EU’s associeringsaftale med Georgien

2017/2282(INI) Procedure for initiativbetænkninger
AFET

Andrejs MAMIKINS [S&D]

korresponderende udvalg

Gennemførelsen af EU’s associeringsaftale med Moldova

2017/2281(INI) Procedure for initiativbetænkninger
AFET

Petras AUŠTREVIČIUS [ALDE]

korresponderende udvalg

Gennemførelsen af EU's eksterne finansieringsinstrumenter: midtvejsevalueringen i 2017 og den fremtidige arkitektur for perioden efter 2020

2017/2280(INI) Procedure for initiativbetænkninger
AFET

Marietje SCHAAKE [ALDE]

korresponderende udvalg, udvidet samarbejde

Forbindelserne mellem EU og NATO

2017/2276(INI) Procedure for initiativbetænkninger
AFET

Ioan Mircea PAŞCU [S&D]

korresponderende udvalg

Hen imod en ekstern EU-strategi til bekæmpelse af tidlige ægteskaber og tvangsægteskaber – de næste skridt

2017/2275(INI) Procedure for initiativbetænkninger
AFET

korresponderende udvalg

Status for forbindelserne mellem EU og Kina

2017/2274(INI) Procedure for initiativbetænkninger
AFET

Bas BELDER [ECR]

korresponderende udvalg, udvidet samarbejde