Igangværende arbejde


Under igangværende arbejde ses de lovgivningsprocedurer, udvalgene i øjeblikket arbejder med. Hvert opslag viser procedurens art, ordførerens navn, og om udvalget er korresponderende eller skal afgive udtalelse. Under opslagene findes også et link til "Legislative Observatory" (Det Lovgivningsmæssige Observationsorgan, kun på engelsk og fransk), som indeholder detaljerede oplysninger om proceduren, herunder alle relevante dokumenter. Når en procedure er afsluttet på udvalgsplan, går den videre til afstemning på plenarmødet og betragtes derefter som afsluttet.

Søg

Henstilling til Rådet, Kommissionen og EU-Udenrigstjenesten om Det Østlige Partnerskab forud for topmødet i november 2017

2017/2130(INI) Procedure for initiativbetænkninger
AFET

Knut FLECKENSTEIN [S&D] Laima Liucija ANDRIKIENĖ [PPE]

korresponderende udvalg

Årsrapport om gennemførelsen af den fælles sikkerheds- og forsvarspolitik

2017/2123(INI) Procedure for initiativbetænkninger
AFET

Michael GAHLER [PPE]

korresponderende udvalg

Årsberetning om menneskerettigheder og demokrati i verden i 2016 og Den Europæiske Unions politik på området

2017/2122(INI) Procedure for initiativbetænkninger
AFET

Godelieve QUISTHOUDT-ROWOHL [PPE]

korresponderende udvalg

Årsrapport om gennemførelsen af den fælles udenrigs- og sikkerhedspolitik

2017/2121(INI) Procedure for initiativbetænkninger
AFET

David McALLISTER [PPE]

korresponderende udvalg

Protokollen til partnerskabs- og samarbejdsaftalen om oprettelse af et partnerskab mellem De Europæiske Fællesskaber og deres medlemsstater på den ene side og Republikken Usbekistan på den anden side for at tage hensyn til Republikken Kroatiens tiltrædelse af Den Europæiske Union

2017/0083(NLE) Ikke-lovgivningsmæssig procedure
AFET

korresponderende udvalg

Europa-Parlamentets henstillinger til Rådet, Kommissionen og EU-Udenrigstjenesten om forhandlingerne om en samlet aftale mellem EU og Aserbajdsjan

2017/2056(INI) Procedure for initiativbetænkninger
AFET

Norica NICOLAI [ALDE]

korresponderende udvalg

Bilag til forslag til Rådets afgørelse om indgåelse på Den Europæiske Unions og dens medlemsstaters vegne af protokollen til partnerskabs- og samarbejdsaftalen mellem Den Europæiske Union og dens medlemsstater på den ene side og Republikken Irak på den anden side, hvorved der tages hensyn til Republikken Kroatiens tiltrædelse af Den Europæiske Union

2017/0033(NLE) Ikke-lovgivningsmæssig procedure
AFET

korresponderende udvalg

Våbeneksport: gennemførelse af fælles holdning 2008/944/FUSP

2017/2029(INI) Procedure for initiativbetænkninger
AFET

Bodil VALERO [Verts/ALE]

korresponderende udvalg

Korruption og menneskerettigheder i tredjelande

2017/2028(INI) Procedure for initiativbetænkninger
AFET

Petras AUŠTREVIČIUS [ALDE]

korresponderende udvalg, udvidet samarbejde

Indgåelse af partnerskabsaftalen om forbindelser og samarbejde mellem Den Europæiske Union og dens medlemsstater på den ene side og New Zealand på den anden side

2016/0366(NLE) Ikke-lovgivningsmæssig procedure
AFET

Charles TANNOCK [ECR]

korresponderende udvalg