Igangværende arbejde


Igangværende arbejde viser de lovgivningsprocedurer, der for øjeblikket er i gang i hvert udvalg. Hver post oplyser procedurens art og stade, ordførerens navn, og om udvalget er korresponderende eller skal afgive udtalelse. Posterne har også et link til "Legislative Observatory" (Det Lovgivningsmæssige Observationsorgan, kun på engelsk og fransk), der viser alle detaljer i proceduren, herunder relevante dokumenter. Når en procedure er afsluttet på udvalgsplan, går den videre til afstemning på plenarmødet og betragtes dermed som afsluttet.

Kapacitet i verdensrummer til sikkerhed og forsvar i Europa

2015/2276(INI) Procedure for initiativbetænkninger
AFET

korresponderende udvalg, udvidet samarbejde

Fredsstøttende operationer - EU's samarbejde med FN og Den Afrikanske Unon

2015/2275(INI) Procedure for initiativbetænkninger
AFET

korresponderende udvalg, udvidet samarbejde

EU's strategi over for Iran efter atomaftalen

2015/2274(INI) Procedure for initiativbetænkninger
AFET

Richard HOWITT [S-D]

korresponderende udvalg

EU's forbindelser med Tunesien i den nuværende regionale sammenhæng

2015/2273(INI) Procedure for initiativbetænkninger
AFET

Fabio Massimo CASTALDO [EFDD]

korresponderende udvalg

EU i et foranderligt globalt miljø - en tættere forbundet, mere konfliktfyldt og kompleksere verden

2015/2272(INI) Procedure for initiativbetænkninger
AFET

korresponderende udvalg

Rammeaftale om partnerskab og samarbejde mellem Den Europæiske Union og dens medlemsstater på den ene side og Republikken Filippinerne på den anden side

2015/2234(INI) Procedure for initiativbetænkninger
AFET

Elmar BROK [PPE]

korresponderende udvalg

Årsberetning om menneskerettigheder og demokrati i verden 2014 og Den Europæiske Unions politik på området

2015/2229(INI) Procedure for initiativbetænkninger
AFET

Cristian Dan PREDA [PPE]

korresponderende udvalg

Gennemførelse og gennemgang af EU-strategien for Centralasien

2015/2220(INI) Procedure for initiativbetænkninger
AFET

Tamás MESZERICS [Verts/ALE]

korresponderende udvalg

Indgåelse af stabiliserings- og associeringsaftalen mellem Den Europæiske Union og Det Europæiske Atomenergifællesskab på den ene side og Kosovo på den anden side

2015/0094(NLE) Ikke-lovgivningsmæssig procedure
AFET

Ulrike LUNACEK [Verts/ALE]

korresponderende udvalg

Rammeaftale mellem Den Europæiske Union og dens medlemsstater på den ene side og Republikken Korea på den anden side som følge af Republikken Kroatiens tiltrædelse af Den Europæiske Union

2015/0138(NLE) Ikke-lovgivningsmæssig procedure
AFET

korresponderende udvalg