Igangværende arbejde


Igangværende arbejde viser de lovgivningsprocedurer, der for øjeblikket er i gang i hvert udvalg. Hver post oplyser procedurens art og stade, ordførerens navn, og om udvalget er korresponderende eller skal afgive udtalelse. Posterne har også et link til "Legislative Observatory" (Det Lovgivningsmæssige Observationsorgan, kun på engelsk og fransk), der viser alle detaljer i proceduren, herunder relevante dokumenter. Når en procedure er afsluttet på udvalgsplan, går den videre til afstemning på plenarmødet og betragtes dermed som afsluttet.

Våbeneksport: gennemførelse af fælles holdning 2008/944/FUSP

2015/2114(INI) Procedure for initiativbetænkninger
AFET

korresponderende udvalg

EU's rolle i FN - Hvordan EU's udenrigspolitiske mål bedre kan nås

2015/2104(INI) Procedure for initiativbetænkninger
AFET

Paavo VÄYRYNEN [ALDE]

korresponderende udvalg

Rammeaftale mellem EU og dets medlemsstater på den ene side og Den Socialistiske Republik Vietnam på den anden side om et alsidigt partnerskab og samarbejde

2015/2096(INI) Procedure for initiativbetænkninger
AFET

Barbara LOCHBIHLER [Verts/ALE]

korresponderende udvalg

Conclusion of a Partnership and Cooperation Agreement with Turkmenistan

2015/2081(INI) Procedure for initiativbetænkninger
AFET

Ramona Nicole MĂNESCU [PPE]

korresponderende udvalg

Den strategiske militære situation i Sortehavsområdet efter Ruslands ulovlige annektering af Krim

2015/2036(INI) Procedure for initiativbetænkninger
AFET

Ioan Mircea PAŞCU [S-D]

korresponderende udvalg

Forbindelserne mellem EU og Kina

2015/2003(INI) Procedure for initiativbetænkninger
AFET

Bas BELDER [ECR]

korresponderende udvalg

Revision af den europæiske naboskabspolitik

2015/2002(INI) Procedure for initiativbetænkninger
AFET

Eduard KUKAN [PPE]

korresponderende udvalg

Status over forholdet mellem EU og Rusland

2015/2001(INI) Procedure for initiativbetænkninger
AFET

Gabrielius LANDSBERGIS [PPE]

korresponderende udvalg

Menneskerettigheder og teknologi: Indvirkningen af udspionerings- og overvågningssystemer på menneskerettighederne i tredjelande

2014/2232(INI) Procedure for initiativbetænkninger
AFET

Marietje SCHAAKE [ALDE]

korresponderende udvalg

EU's nye tilgang til menneskerettigheder og demokrati – evaluering af aktiviteterne i Den Europæiske Demokratifond (EED) siden dens oprettelse

2014/2231(INI) Procedure for initiativbetænkninger
AFET

Andrzej GRZYB [PPE]

korresponderende udvalg