Igangværende arbejde


Under igangværende arbejde ses de lovgivningsprocedurer, udvalgene i øjeblikket arbejder med. Hvert opslag viser procedurens art, ordførerens navn, og om udvalget er korresponderende eller skal afgive udtalelse. Under opslagene findes også et link til "Legislative Observatory" (Det Lovgivningsmæssige Observationsorgan, kun på engelsk og fransk), som indeholder detaljerede oplysninger om proceduren, herunder alle relevante dokumenter. Når en procedure er afsluttet på udvalgsplan, går den videre til afstemning på plenarmødet og betragtes derefter som afsluttet.

Søg

Indgåelse af en partnerskabs- og samarbejdsaftale med Turkmenistan

1998/0031(NLE) Ikke-lovgivningsmæssig procedure
AFET

Ramona Nicole MĂNESCU [PPE]

korresponderende udvalg

Udvidet partnerskabs- og samarbejdsaftale mellem EU og dens medlemsstater på den ene side og Republikken Kasakhstan på den anden side

2016/0166(NLE) Ikke-lovgivningsmæssig procedure
AFET

korresponderende udvalg

Indgåelse af aftalen om videreførelse af Det Internationale Videnskabs- og Teknologicenter mellem Den Europæiske Union og Euratom, der optræder som én part, og Georgien, Japan, Kongeriget Norge, Den Kirgisiske Republik, Republikken Armenien, Republikken Kasakhstan, Republikken Korea, Republikken Tadsjikistan og Amerikas Forenede Stater

2016/0120(NLE) Ikke-lovgivningsmæssig procedure
AFET

korresponderende udvalg

Euro-Middelhavsaftalen om oprettelse af en associering mellem De Europæiske Fællesskaber og deres medlemsstater på den ene side og Den Arabiske Republik Egypten på den anden side for at tage hensyn til Republikken Kroatiens tiltrædelse af Den Europæiske Union

2016/0121(NLE) Ikke-lovgivningsmæssig procedure
AFET

Ramona Nicole MĂNESCU [PPE]

korresponderende udvalg

Gennemførelse af den fælles sikkerheds- og forsvarspolitik (baseret på årsrapporten fra Rådet til Europa-Parlamentet om den fælles udenrigs- og sikkerhedspolitik)

2016/2067(INI) Procedure for initiativbetænkninger
AFET

Ioan Mircea PAŞCU [S&D]

korresponderende udvalg

Europæisk forsvarsunion

2016/2052(INI) Procedure for initiativbetænkninger
AFET

Urmas PAET [ALDE]

korresponderende udvalg

Gennemførelse af den fælles udenrigs- og sikkerhedspolitik

2016/2036(INI) Procedure for initiativbetænkninger
AFET

Elmar BROK [PPE]

korresponderende udvalg

EU’s strategiske kommunikation til bekæmpelse af tredjemands propaganda mod EU

2016/2030(INI) Procedure for initiativbetænkninger
AFET

Anna Elżbieta FOTYGA [ECR]

korresponderende udvalg

Partnerskabs- og samarbejdsaftale om oprettelse af et partnerskab mellem De Europæiske Fællesskaber og deres medlemsstater på den ene side og Republikken Tadsjikistan på den anden side for at tage hensyn til Republikken Kroatiens tiltrædelse af EU

2016/0055(NLE) Ikke-lovgivningsmæssig procedure
AFET

korresponderende udvalg

Forslag til Rådets afgørelse om indgåelse på vegne af Den Europæiske Union og dens medlemsstater af protokollen til partnerskabs- og samarbejdsaftalen mellem De Europæiske Fællesskaber og deres medlemsstater på den ene side og Turkmenistan på den anden side for at tage hensyn til Republikken Bulgariens, Den Tjekkiske Republiks, Republikken Estlands, Republikken Kroatiens, Republikken Cyperns, Republikken Letlands, Republikken Litauens, Ungarns, Republikken Maltas, Republikken Polens, Rumæniens, Republikken Sloveniens og Den Slovakiske Republiks tiltrædelse af Den Europæiske Union

2016/0041(NLE) Ikke-lovgivningsmæssig procedure
AFET

korresponderende udvalg