Igangværende arbejde


Under igangværende arbejde ses de lovgivningsprocedurer, udvalgene i øjeblikket arbejder med. Hvert opslag viser procedurens art, ordførerens navn, og om udvalget er korresponderende eller skal afgive udtalelse. Under opslagene findes også et link til "Legislative Observatory" (Det Lovgivningsmæssige Observationsorgan, kun på engelsk og fransk), som indeholder detaljerede oplysninger om proceduren, herunder alle relevante dokumenter. Når en procedure er afsluttet på udvalgsplan, går den videre til afstemning på plenarmødet og betragtes derefter som afsluttet.

Søg

Henstilling om forhandlingerne om et nyt partnerskab med Det Forenede Kongerige Storbritannien og Nordirland

2020/2023(INI) Procedure for initiativbetænkninger
INTA AFET

korresponderende udvalg

Årsberetning om våbeneksport

2020/2003(INI) Procedure for initiativbetænkninger
AFET

Hannah NEUMANN [Verts/ALE]

korresponderende udvalg

Sikkerhedssamarbejde mellem EU og Afrika i Sahelregionen, i Vestafrika og på Afrikas Horn

2020/2002(INI) Procedure for initiativbetænkninger
AFET

Javier NART [Renew]

korresponderende udvalg

Udfordringer og perspektiver for multilaterale systemer for våbenkontrol og nedrustning

2020/2001(INI) Procedure for initiativbetænkninger
AFET

Sven MIKSER [S&D]

korresponderende udvalg

Henstilling til den højtstående repræsentant og Rådet, jf. artikel 118, om gennemgangsprocessen i 2020 for traktaten om ikkespredning af kernevåben (NPT), kernevåbenkontrol og muligheder for atomnedrustning

2020/2004(INI) Procedure for initiativbetænkninger
AFET

Sven MIKSER [S&D]

korresponderende udvalg

Henstilling til Rådet, Kommissionen og Unionens højtstående repræsentant for udenrigsanliggender og sikkerhedspolitik om Vestbalkan forud for topmødet i maj 2020

2019/2210(INI) Procedure for initiativbetænkninger
AFET

Tonino PICULA [S&D]

korresponderende udvalg

Henstilling til Rådet, Kommissionen og Unionens højtstående repræsentant for udenrigsanliggender og sikkerhedspolitik om Det Østlige Partnerskab forud for topmødet i juni 2020

2019/2209(INI) Procedure for initiativbetænkninger
AFET

Petras AUŠTREVIČIUS [Renew]

korresponderende udvalg

Årlig gennemførelsesrapport om EU's associeringsaftale med Ukraine

2019/2202(INI) Procedure for initiativbetænkninger
AFET

Michael GAHLER [PPE]

korresponderende udvalg

Årlig gennemførelsesrapport om EU's associeringsaftale med Moldova

2019/2201(INI) Procedure for initiativbetænkninger
AFET

Dragoş TUDORACHE [Renew]

korresponderende udvalg

Årlig gennemførelsesrapport om EU’s associeringsaftale med Georgien

2019/2200(INI) Procedure for initiativbetænkninger
AFET

Sven MIKSER [S&D]

korresponderende udvalg