Igangværende arbejde


Under igangværende arbejde ses de lovgivningsprocedurer, udvalgene i øjeblikket arbejder med. Hvert opslag viser procedurens art, ordførerens navn, og om udvalget er korresponderende eller skal afgive udtalelse. Under opslagene findes også et link til "Legislative Observatory" (Det Lovgivningsmæssige Observationsorgan, kun på engelsk og fransk), som indeholder detaljerede oplysninger om proceduren, herunder alle relevante dokumenter. Når en procedure er afsluttet på udvalgsplan, går den videre til afstemning på plenarmødet og betragtes derefter som afsluttet.

Søg

Protokollen til partnerskabs- og samarbejdsaftalen om oprettelse af et partnerskab mellem De Europæiske Fællesskaber og deres medlemsstater på den ene side og Republikken Usbekistan på den anden side for at tage hensyn til Republikken Kroatiens tiltrædelse af Den Europæiske Union

2017/0083(NLE) Ikke-lovgivningsmæssig procedure
AFET

korresponderende udvalg

Europa-Parlamentets henstillinger til Rådet, Kommissionen og EU-Udenrigstjenesten om forhandlingerne om en samlet aftale mellem EU og Aserbajdsjan

2017/2056(INI) Procedure for initiativbetænkninger
AFET

Norica NICOLAI [ALDE]

korresponderende udvalg

Henstilling til Rådet om den 72. samling i De Forenede Nationers Generalforsamling

2017/2041(INI) Procedure for initiativbetænkninger
AFET

Andrey KOVATCHEV [PPE]

korresponderende udvalg

Rådets afgørelse om indgåelse på Den Europæiske Unions vegne af en aftale om politisk dialog og samarbejde mellem Den Europæiske Union og dens medlemsstater på den ene side og Republikken Cuba på den anden side

2017/2036(INI) Procedure for initiativbetænkninger
AFET

Elena VALENCIANO [S&D]

korresponderende udvalg

Bilag til forslag til Rådets afgørelse om indgåelse på Den Europæiske Unions og dens medlemsstaters vegne af protokollen til partnerskabs- og samarbejdsaftalen mellem Den Europæiske Union og dens medlemsstater på den ene side og Republikken Irak på den anden side, hvorved der tages hensyn til Republikken Kroatiens tiltrædelse af Den Europæiske Union

2017/0033(NLE) Ikke-lovgivningsmæssig procedure
AFET

korresponderende udvalg

Våbeneksport: gennemførelse af fælles holdning 2008/944/FUSP

2017/2029(INI) Procedure for initiativbetænkninger
AFET

Bodil VALERO [Verts/ALE]

korresponderende udvalg

Korruption og menneskerettigheder i tredjelande

2017/2028(INI) Procedure for initiativbetænkninger
AFET

Petras AUŠTREVIČIUS [ALDE]

korresponderende udvalg, udvidet samarbejde

Den europæiske fond for bæredygtig udvikling (EFSD) og etablering af en EFSD-garanti og en EFSD-garantifond

2016/0281(COD) ***| Almindelig lovgivningsprocedure  førstebehandling
BUDG DEVE AFET

Eduard KUKAN [PPE] Doru-Claudian FRUNZULICĂ [S&D] Eider GARDIAZABAL RUBIAL [S&D]

korresponderende udvalg

Indgåelse af partnerskabsaftalen om forbindelser og samarbejde mellem Den Europæiske Union og dens medlemsstater på den ene side og New Zealand på den anden side

2016/0366(NLE) Ikke-lovgivningsmæssig procedure
AFET

Charles TANNOCK [ECR]

korresponderende udvalg

Indgåelse af rammeaftalen mellem Den Europæiske Union og dens medlemsstater på den ene side og Australien på den anden side

2016/0367(NLE) Ikke-lovgivningsmæssig procedure
AFET

David McALLISTER [PPE]

korresponderende udvalg