Igangværende arbejde


Under igangværende arbejde ses de lovgivningsprocedurer, udvalgene i øjeblikket arbejder med. Hvert opslag viser procedurens art, ordførerens navn, og om udvalget er korresponderende eller skal afgive udtalelse. Under opslagene findes også et link til "Legislative Observatory" (Det Lovgivningsmæssige Observationsorgan, kun på engelsk og fransk), som indeholder detaljerede oplysninger om proceduren, herunder alle relevante dokumenter. Når en procedure er afsluttet på udvalgsplan, går den videre til afstemning på plenarmødet og betragtes derefter som afsluttet.

Søg

Samarbejdsaftale om partnerskab og udvikling mellem EU og Den Islamiske Republik Afghanistan

2015/0302(NLE) Ikke-lovgivningsmæssig procedure
AFET

korresponderende udvalg

Håndtering af flygtningekrisen i Europa: EU-Udenrigstjenestens rolle

2015/2342(INI) Procedure for initiativbetænkninger
DEVE AFET

korresponderende udvalg

Forfatningsmæssige, retlige og institutionelle følger af en fælles sikkerheds- og forsvarspolitik: Mulighederne i Lissabontraktaten

2015/2343(INI) Procedure for initiativbetænkninger
AFCO AFET

Esteban GONZÁLEZ PONS [PPE]

korresponderende udvalg

Associering mellem Det Europæiske Fællesskab og dets medlemsstater på den ene side og Den Libanesiske Republik på den anden side for at tage hensyn til Republikken Kroatiens tiltrædelse af EU

2015/0292(NLE) Ikke-lovgivningsmæssig procedure
AFET

korresponderende udvalg

Bekæmpelse af menneskehandel som led i EU's eksterne forbindelser

2015/2340(INI) Procedure for initiativbetænkninger
AFET

Barbara LOCHBIHLER [Verts/ALE]

korresponderende udvalg, udvidet samarbejde

Menneskerettigheder og migration i tredjelande

2015/2316(INI) Procedure for initiativbetænkninger
AFET

Marie-Christine VERGIAT [GUE/NGL]

korresponderende udvalg

Virksomheders ansvar for alvorlige krænkelser af menneskerettighederne i tredjelande

2015/2315(INI) Procedure for initiativbetænkninger
AFET

korresponderende udvalg

Kapacitet i verdensrummet til sikkerhed og forsvar i Europa

2015/2276(INI) Procedure for initiativbetænkninger
AFET

korresponderende udvalg, udvidet samarbejde

Fredsstøttende operationer - EU's samarbejde med FN og Den Afrikanske Union

2015/2275(INI) Procedure for initiativbetænkninger
AFET

Geoffrey VAN ORDEN [ECR]

korresponderende udvalg, udvidet samarbejde

EU's strategi over for Iran efter atomaftalen

2015/2274(INI) Procedure for initiativbetænkninger
AFET

Richard HOWITT [S&D]

korresponderende udvalg