Igangværende arbejde


Igangværende arbejde viser de lovgivningsprocedurer, der for øjeblikket er i gang i hvert udvalg. Hver post oplyser procedurens art og stade, ordførerens navn, og om udvalget er korresponderende eller skal afgive udtalelse. Posterne har også et link til "Legislative Observatory" (Det Lovgivningsmæssige Observationsorgan, kun på engelsk og fransk), der viser alle detaljer i proceduren, herunder relevante dokumenter. Når en procedure er afsluttet på udvalgsplan, går den videre til afstemning på plenarmødet og betragtes dermed som afsluttet.

Konsekvenser af udviklingen på de europæiske forsvarsmarkeder for sikkerheds- og forsvarsevnen i Europa

2015/2037(INI) Procedure for initiativbetænkninger
AFET

Ana GOMES [S-D]

korresponderende udvalg, udvidet samarbejde

Den strategiske militære situation i Sortehavsområdet efter Ruslands ulovlige annektering af Krim

2015/2036(INI) Procedure for initiativbetænkninger
AFET

Ioan Mircea PAȘCU [S-D]

korresponderende udvalg

Forbindelserne mellem EU og Kina

2015/2003(INI) Procedure for initiativbetænkninger
AFET

Bas BELDER [ECR]

korresponderende udvalg

Revision af den europæiske naboskabspolitik

2015/2002(INI) Procedure for initiativbetænkninger
AFET

Eduard KUKAN [PPE]

korresponderende udvalg

Status over forholdet mellem EU og Rusland

2015/2001(INI) Procedure for initiativbetænkninger
AFET

Gabrielius LANDSBERGIS [PPE]

korresponderende udvalg

Finansiering af den fælles udenrigs- og sikkerhedspolitik

2014/2258(INI) Procedure for initiativbetænkninger
AFET BUDG

Eduard KUKAN [PPE] Indrek TARAND [Verts/ALE]

korresponderende udvalg

Menneskerettigheder og teknologi: Indvirkningen af udspionerings- og overvågningssystemer på menneskerettighederne i tredjelande

2014/2232(INI) Procedure for initiativbetænkninger
AFET

Marietje SCHAAKE [ALDE]

korresponderende udvalg

EU's nye tilgang til menneskerettigheder og demokrati – evaluering af aktiviteterne i Den Europæiske Demokratifond (EED) siden dens oprettelse

2014/2231(INI) Procedure for initiativbetænkninger
AFET

Andrzej GRZYB [PPE]

korresponderende udvalg

Den aktuelle politiske situation i Afghanistan

2014/2230(INI) Procedure for initiativbetænkninger
AFET

Sabine LÖSING [GUE/NGL]

korresponderende udvalg

De sikkerhedsmæssige udfordringer i Mellemøsten og Nordafrika og udsigterne til politisk stabilitet

2014/2229(INI) Procedure for initiativbetænkninger
AFET

Vincent PEILLON [S-D]

korresponderende udvalg