Igangværende arbejde


Igangværende arbejde viser de lovgivningsprocedurer, der for øjeblikket er i gang i hvert udvalg. Hver post oplyser procedurens art og stade, ordførerens navn, og om udvalget er korresponderende eller skal afgive udtalelse. Posterne har også et link til "Legislative Observatory" (Det Lovgivningsmæssige Observationsorgan, kun på engelsk og fransk), der viser alle detaljer i proceduren, herunder relevante dokumenter. Når en procedure er afsluttet på udvalgsplan, går den videre til afstemning på plenarmødet og betragtes dermed som afsluttet.

Indgåelse af stabiliserings- og associeringsaftalen mellem Den Europæiske Union og Det Europæiske Atomenergifællesskab på den ene side og Kosovo på den anden side

2015/0094(NLE) Ikke-lovgivningsmæssig procedure
AFET

korresponderende udvalg

Rammeaftale mellem Den Europæiske Union og dens medlemsstater på den ene side og Republikken Korea på den anden side som følge af Republikken Kroatiens tiltrædelse af Den Europæiske Union

2015/0138(NLE) Ikke-lovgivningsmæssig procedure
AFET

korresponderende udvalg

Indgåelse af protokollen til rammeaftalen om partnerskab og samarbejde mellem Den Europæiske Union og dens medlemsstater på den ene side og Mongoliet på den anden side for at tage hensyn til Republikken Kroatiens tiltrædelse af Den Europæiske Union

2015/0113(NLE) Ikke-lovgivningsmæssig procedure
AFET

korresponderende udvalg

Forslag til Rådets afgørelse om undertegnelse af rammeaftalen om partnerskab og samarbejde mellem Den Europæiske Union og dens medlemsstater på den ene side og Mongoliet på den anden side

2015/0114(NLE) Ikke-lovgivningsmæssig procedure
AFET

korresponderende udvalg

Våbeneksport: gennemførelse af fælles holdning 2008/944/FUSP

2015/2114(INI) Procedure for initiativbetænkninger
AFET

Bodil VALERO [Verts/ALE]

korresponderende udvalg

EU's rolle i FN - Hvordan EU's udenrigspolitiske mål bedre kan nås

2015/2104(INI) Procedure for initiativbetænkninger
AFET

Paavo VÄYRYNEN [ALDE]

korresponderende udvalg

Rammeaftale mellem EU og dets medlemsstater på den ene side og Den Socialistiske Republik Vietnam på den anden side om et alsidigt partnerskab og samarbejde

2015/2096(INI) Procedure for initiativbetænkninger
AFET

Barbara LOCHBIHLER [Verts/ALE]

korresponderende udvalg

Indgåelse af en partnerskabs- og samarbejdsaftale med Turkmenistan

2015/2081(INI) Procedure for initiativbetænkninger
AFET

Ramona Nicole MĂNESCU [PPE]

korresponderende udvalg

Forbindelserne mellem EU og Kina

2015/2003(INI) Procedure for initiativbetænkninger
AFET

Bas BELDER [ECR]

korresponderende udvalg

Menneskerettigheder og teknologi: Indvirkningen af udspionerings- og overvågningssystemer på menneskerettighederne i tredjelande

2014/2232(INI) Procedure for initiativbetænkninger
AFET

Marietje SCHAAKE [ALDE]

korresponderende udvalg