Igangværende arbejde


Under igangværende arbejde ses de lovgivningsprocedurer, udvalgene i øjeblikket arbejder med. Hvert opslag viser procedurens art, ordførerens navn, og om udvalget er korresponderende eller skal afgive udtalelse. Under opslagene findes også et link til "Legislative Observatory" (Det Lovgivningsmæssige Observationsorgan, kun på engelsk og fransk), som indeholder detaljerede oplysninger om proceduren, herunder alle relevante dokumenter. Når en procedure er afsluttet på udvalgsplan, går den videre til afstemning på plenarmødet og betragtes derefter som afsluttet.

Søg

Aftaler mellem EU og Australien, Brasilien, Canada, Hongkong, Indien og Japan i henhold til artikel XXI i den almindelige overenskomst om handel med tjenesteydelser (GATS) 1994 for så vidt angår ændringerne af forpligtelserne i Bulgariens og Rumæniens lister i tilslutning til deres tiltrædelse af EU

2013/0329(NLE) Ikke-lovgivningsmæssig procedure
AFET

rådgivende udvalg - udvalget vedtog ikke at afgive udtalelse

Aftale om samarbejde og om toldunion mellem Det Europæiske Fællesskab og dets medlemsstater på den ene side og Republikken San Marino på den anden side vedrørende Republikken Kroatiens deltagelse som kontraherende part efter dens tiltrædelse af EU

2013/0273(NLE) Ikke-lovgivningsmæssig procedure
AFET

rådgivende udvalg - udvalget vedtog ikke at afgive udtalelse

Aftale mellem Canada og Den Europæiske Union om overførsel og behandling af passagerlisteoplysninger

2013/0250(NLE) Ikke-lovgivningsmæssig procedure
AFET

Charles TANNOCK [ECR]

rådgivende udvalg

Ind- og udrejsesystem til registrering af ind- og udrejseoplysninger om tredjelandsstatsborgere, der passerer Den Europæiske Unions medlemsstaters ydre grænser

2013/0057(COD) ***| Almindelig lovgivningsprocedure  førstebehandling
AFET

rådgivende udvalg - udvalget vedtog ikke at afgive udtalelse

Program for registrerede rejsende

2013/0059(COD) ***| Almindelig lovgivningsprocedure  førstebehandling
AFET

rådgivende udvalg - udvalget vedtog ikke at afgive udtalelse

Ændring af forordning (EF) nr. 562/2006 for så vidt angår brugen af ind- og udrejsesystemet og programmet for registrerede rejsende

2013/0060(COD) ***| Almindelig lovgivningsprocedure  førstebehandling
AFET

rådgivende udvalg - udvalget vedtog ikke at afgive udtalelse

Euro-Middelhavsaftale om luftfart mellem EU og Israel

2012/0324(NLE) Ikke-lovgivningsmæssig procedure
AFET

rådgivende udvalg - udvalget vedtog ikke at afgive udtalelse

Særlige betingelser for handelen med de områder af Republikken Cypern, hvor regeringen for Republikken Cypern ikke udøver faktisk kontrol

2004/0148(COD) ***| Almindelig lovgivningsprocedure  førstebehandling
AFET

rådgivende udvalg

Aftale mellem EF og Rusland om modernisering af den gældende ordning for benyttelse af transsibiriske ruter

2007/0024(NLE) Ikke-lovgivningsmæssig procedure
AFET

rådgivende udvalg