Igangværende arbejde


Under igangværende arbejde ses de lovgivningsprocedurer, udvalgene i øjeblikket arbejder med. Hvert opslag viser procedurens art, ordførerens navn, og om udvalget er korresponderende eller skal afgive udtalelse. Under opslagene findes også et link til "Legislative Observatory" (Det Lovgivningsmæssige Observationsorgan, kun på engelsk og fransk), som indeholder detaljerede oplysninger om proceduren, herunder alle relevante dokumenter. Når en procedure er afsluttet på udvalgsplan, går den videre til afstemning på plenarmødet og betragtes derefter som afsluttet.

Søg

Offentliggørelse af selskabsskatteoplysninger for visse virksomheder og filialer

2016/0107(COD) ***| Almindelig lovgivningsprocedure  førstebehandling
AFET

rådgivende udvalg

Budget 2017 - Mandat for trilog

2016/2024(BUD) Budgetprocedure
AFET

rådgivende udvalg - udvalget vedtog ikke at afgive udtalelse

Foranstaltninger til opretholdelse af gasforsyningssikkerheden

2016/0030(COD) ***| Almindelig lovgivningsprocedure  førstebehandling
AFET

Jacek SARYUSZ-WOLSKI [NI]

rådgivende udvalg

Service européen pour l'action extérieure - Proposition d'établissement de l'UE en Somalie (Article 203)

2015/2300(GBD) Budgetgennemførelse: bevillingsoverførsel, bevillingsfremførsel
AFET

rådgivende udvalg

Etablering af en fælles EU-liste over sikre oprindelseslande med henblik på Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2013/32/EU om fælles procedurer for tildeling og fratagelse af international beskyttelse og om ændring af direktiv 2013/32/EU

2015/0211(COD) ***| Almindelig lovgivningsprocedure  førstebehandling
AFET

Jozo RADOŠ [ALDE]

rådgivende udvalg

Ensartet udformning af visa

2015/0134(COD) ***| Almindelig lovgivningsprocedure  førstebehandling
AFET

rådgivende udvalg - udvalget vedtog ikke at afgive udtalelse

Beskyttelse mod virkningerne af den eksterritoriale anvendelse af lovgivning vedtaget af et tredjeland og af foranstaltninger, som er baseret herpå eller er en følge heraf (omarbejdning)

2015/0027(COD) ***| Almindelig lovgivningsprocedure  førstebehandling
AFET

rådgivende udvalg - udvalget vedtog ikke at afgive udtalelse

Indførelse af et rundrejsevisum og ændring af konventionen om gennemførelse af Schengenaftalen og forordning (EF) nr. 562/2006 og (EF) nr. 767/2008

2014/0095(COD) ***| Almindelig lovgivningsprocedure  førstebehandling
AFET

rådgivende udvalg - udvalget vedtog ikke at afgive udtalelse

Ordningen med Republikken Island om vilkårene for landets deltagelse i Det Europæiske Asylstøttekontor

2013/0425(NLE) Ikke-lovgivningsmæssig procedure
AFET

rådgivende udvalg - udvalget vedtog ikke at afgive udtalelse

Aftaler mellem EU og Australien, Brasilien, Canada, Hongkong, Indien og Japan i henhold til artikel XXI i den almindelige overenskomst om handel med tjenesteydelser (GATS) 1994 for så vidt angår ændringerne af forpligtelserne i Bulgariens og Rumæniens lister i tilslutning til deres tiltrædelse af EU

2013/0329(NLE) Ikke-lovgivningsmæssig procedure
AFET

rådgivende udvalg - udvalget vedtog ikke at afgive udtalelse