Igangværende arbejde

Igangværende arbejde

 

Igangværende arbejde viser de lovgivningsprocedurer, der for øjeblikket er i gang i hvert udvalg. Hver post oplyser procedurens art og stade, ordførerens navn, og om udvalget er korresponderende eller skal afgive udtalelse. Posterne har også et link til "Legislative Observatory" (Det Lovgivningsmæssige Observationsorgan, kun på engelsk og fransk), der viser alle detaljer i proceduren, herunder relevante dokumenter. Når en procedure er afsluttet på udvalgsplan, går den videre til afstemning på plenarmødet og betragtes dermed som afsluttet.

 
 

Dokumenter :

Euro-Middelhavsaftalen om oprettelse af en associering mellem De Europæiske Fællesskaber og deres medlemsstater på den ene side og Kongeriget Marokko på den anden side for at tage hensyn til Republikken Kroatiens tiltrædelse af EU

Reference :

2014/0270(NLE) Ikke-lovgivningsmæssig procedure
AFET

korresponderende udvalg

Dokumenter :

Rammeaftale mellem Det Europæiske Fællesskab og dets medlemsstater på den ene side og Republikken Indonesien på den anden side om et alsidigt partnerskab og samarbejde for at tage hensyn til Republikken Kroatiens tiltrædelse af EU

Reference :

2014/0220(NLE) Ikke-lovgivningsmæssig procedure
AFET

korresponderende udvalg

Dokumenter :

Rammeaftale mellem EU og dens medlemsstater på den ene side og Den Socialistiske Republik Vietnam på den anden side om et alsidigt partnerskab og samarbejde for at tage hensyn til Republikken Kroatiens tiltrædelse af EU

Reference :

2014/0222(NLE) Ikke-lovgivningsmæssig procedure
AFET

korresponderende udvalg

Dokumenter :

Rammeaftale om partnerskab og samarbejde mellem EU og dens medlemsstater på den ene side og Republikken Filippinerne på den anden side for at tage hensyn til Republikken Kroatiens tiltrædelse af EU

Reference :

2014/0224(NLE) Ikke-lovgivningsmæssig procedure
AFET

korresponderende udvalg

Dokumenter :

Rammeaftale mellem Den Europæiske Union og Algeriet om de generelle principper for Algeriets deltagelse i Unionens programmer

Reference :

2014/0195(NLE) Ikke-lovgivningsmæssig procedure
AFET

korresponderende udvalg

Dokumenter :

Protokol til Euro-Middelhavsaftalen om oprettelse af en associering EF-Libanon om en rammeaftale mellem Den Europæiske Union og Den Libanesiske Republik om de generelle principper for Den Libanesiske Republiks deltagelse i Unionens programmer

Reference :

2014/0110(NLE) Ikke-lovgivningsmæssig procedure
AFET

korresponderende udvalg

Dokumenter :

Protokol til Euro-Middelhavsaftalen om oprettelse af en associering mellem De Europæiske Fællesskaber og deres medlemsstater på den ene side og Den Tunesiske Republik på den anden side vedrørende en rammeaftale mellem Den Europæiske Union og Den Tunesiske Republik om de generelle principper for Den Tunesiske Republiks deltagelse i Unionens programmer

Reference :

2014/0118(NLE) Ikke-lovgivningsmæssig procedure
AFET

korresponderende udvalg

Dokumenter :

Protokoltil partnerskabs- og samarbejdsaftalen om oprettelse af et partnerskab EF-Rusland for at tage hensyn til Kroatiens tiltrædelse af Den Europæiske Union

Reference :

2014/0052(NLE) Ikke-lovgivningsmæssig procedure
AFET

korresponderende udvalg

Dokumenter :

Stabiliserings- og associeringsaftale mellem De Europæiske Fællesskaber og deres medlemsstater på den ene side og Republikken Serbien på den anden side for at tage hensyn til Republikken Kroatiens tiltrædelse af Den Europæiske Union

Reference :

2014/0039(NLE) Ikke-lovgivningsmæssig procedure
AFET

David McALLISTER [PPE]

korresponderende udvalg

Dokumenter :

Handel med visse varer, der kan anvendes til henrettelse, tortur eller anden grusom, umenneskelig eller nedværdigende behandling eller straf

Reference :

2014/0005(COD) ***| Almindelig lovgivningsprocedure  førstebehandling
AFET

korresponderende udvalg

Dagens transmissioner
 
Ingen transmissioner i dag  
Multimediebibliotek
 
Welcome words
 
 

Welcome to the website of the European Parliament's Committee on Foreign Affairs, a key player in the design and implementation of the EU's foreign policy. We decide on the way European funds are used to promote the EU's interests and values abroad and through our supervision of the Enlargement process define the future shape of the Union. Our support is required for all international agreement which define the EU's role in the wider world, in particular for Association and Framework Agreements into which the Union enters with our wide array of global partners. In addition, the committee closely monitors the performance of the other EU institutions, especially the European Commission and the European External Action Service, to ensure that the interests of the people of Europe are always at the forefront of our common foreign policy. We are also actively involved in establishing and improving relations with key allies through parliamentary diplomacy. Via these long-standing relationships, we contribute to the development of global norms and rules and ensure that EU legislation is crafted in a manner that allows it to integrate well into the global order.