Igangværende arbejde

Igangværende arbejde

 

Igangværende arbejde viser de lovgivningsprocedurer, der for øjeblikket er i gang i hvert udvalg. Hver post oplyser procedurens art og stade, ordførerens navn, og om udvalget er korresponderende eller skal afgive udtalelse. Posterne har også et link til "Legislative Observatory" (Det Lovgivningsmæssige Observationsorgan, kun på engelsk og fransk), der viser alle detaljer i proceduren, herunder relevante dokumenter. Når en procedure er afsluttet på udvalgsplan, går den videre til afstemning på plenarmødet og betragtes dermed som afsluttet.

 
 

Dokumenter :

Protokol til Euro-Middelhavsaftalen om oprettelse af en associering mellem De Europæiske Fællesskaber og deres medlemsstater på den ene side og Den Tunesiske Republik på den anden side vedrørende en rammeaftale mellem Den Europæiske Union og Den Tunesiske Republik om de generelle principper for Den Tunesiske Republiks deltagelse i Unionens programmer

Reference :

2014/0118(NLE) Ikke-lovgivningsmæssig procedure
AFET

korresponderende udvalg

Dokumenter :

Protokol til Euro-Middelhavsaftalen om oprettelse af en associering EF-Libanon om en rammeaftale mellem Den Europæiske Union og Den Libanesiske Republik om de generelle principper for Den Libanesiske Republiks deltagelse i Unionens programmer

Reference :

2014/0110(NLE) Ikke-lovgivningsmæssig procedure
AFET

korresponderende udvalg

Dokumenter :

EU's udenrigspolitik i en verden præget af kulturelle og religiøse forskelle

Reference :

2014/2690(RSP) Beslutninger om aktuelle spørgsmål, art. 78, 81, 103, 108, 115
AFET

Marietta GIANNAKOU [PPE]

korresponderende udvalg

Dokumenter :

Associeringsaftale mellem EU og Det Europæiske Atomenergifællesskab og deres medlemsstater på dene ene side og Republikken Moldova på den anden side

Reference :

2014/0083(NLE) Ikke-lovgivningsmæssig procedure
AFET

korresponderende udvalg

Dokumenter :

Associeringsaftale mellem Den Europæiske Union, Det Europæiske Atomenergifællesskab og deres medlemsstater på den ene side og Georgien på den anden side

Reference :

2014/0086(NLE) Ikke-lovgivningsmæssig procedure
AFET

korresponderende udvalg

Dokumenter :

Protokoltil partnerskabs- og samarbejdsaftalen om oprettelse af et partnerskab EF-Rusland for at tage hensyn til Kroatiens tiltrædelse af Den Europæiske Union

Reference :

2014/0052(NLE) Ikke-lovgivningsmæssig procedure
AFET

korresponderende udvalg

Dokumenter :

Henstillinger til Rådet vedrørende forhandlingerne om den strategiske partnerskabsaftale EU-Japan

Reference :

2014/2021(INI) Procedure for initiativbetænkninger
AFET

Alojz PETERLE [PPE]

korresponderende udvalg

Dokumenter :

Stabiliserings- og associeringsaftale mellem De Europæiske Fællesskaber og deres medlemsstater på den ene side og Republikken Serbien på den anden side for at tage hensyn til Republikken Kroatiens tiltrædelse af Den Europæiske Union

Reference :

2014/0039(NLE) Ikke-lovgivningsmæssig procedure
AFET

korresponderende udvalg

Dokumenter :

Henstilling til Rådet, Kommissionen og Tjenesten for EU’s Optræden Udadtil om EU's strategi over for Iran

Reference :

2014/2009(INI) Procedure for initiativbetænkninger
AFET

María MUÑIZ DE URQUIZA [S-D]

korresponderende udvalg

Dokumenter :

Handel med visse varer, der kan anvendes til henrettelse, tortur eller anden grusom, umenneskelig eller nedværdigende behandling eller straf

Reference :

2014/0005(COD) ***| Almindelig lovgivningsprocedure  førstebehandling
AFET

korresponderende udvalg

Dagens transmissioner
 
Ingen transmissioner i dag  
Multimediebibliotek
 
Velkommen
 
 

Velkommen til webstedet for Europa-Parlamentets Udenrigsudvalg!
 
Den Europæiske Union har som verdens største økonomi og vigtigste donor af udviklingsbistand med Lissabontraktaten udstyret sig selv med de væsentligste kompetencer og midler til at føre en ambitiøs og sammenhængende udenrigspolitik.
 
Europa-Parlamentet giver Unionens optræden udadtil uindskrænket demokratisk legitimitet og tager i den forbindelse udgangspunkt i de bestandige grundlæggende værdier om demokrati og retsstaten, som er centrale for den europæiske konstruktion.
Men det rækker ikke blot at have strukturer: Der skal også politisk vilje til at overvinde indre kløfter samt protektionistiske og endda nationalistiske tankesæt.
 
Udenrigsudvalget bidrager til udarbejdelsen og kontrollen af en udenrigspolitik, som svarer til Unionens interesser og EU-borgernes sikkerhedsforestillinger, og som garanterer stabilitet i EU’s nabolande samt sammenhæng og effektivitet. Vi er navnlig klar over, at det kun er et Europa, som taler med én stemme, som kan skaffe europæerne og de europæiske befolkninger ørenlyd i verden af i dag.