Igangværende arbejde


Under igangværende arbejde ses de lovgivningsprocedurer, udvalgene i øjeblikket arbejder med. Hvert opslag viser procedurens art, ordførerens navn, og om udvalget er korresponderende eller skal afgive udtalelse. Under opslagene findes også et link til "Legislative Observatory" (Det Lovgivningsmæssige Observationsorgan, kun på engelsk og fransk), som indeholder detaljerede oplysninger om proceduren, herunder alle relevante dokumenter. Når en procedure er afsluttet på udvalgsplan, går den videre til afstemning på plenarmødet og betragtes derefter som afsluttet.

Søg

Ændring af forordning (EF) nr. 562/2006 for så vidt angår brugen af ind- og udrejsesystemet og programmet for registrerede rejsende

2013/0060(COD) ***| Almindelig lovgivningsprocedure  førstebehandling
AFET

rådgivende udvalg - udvalget vedtog ikke at afgive udtalelse

Euro-Middelhavsaftale om luftfart mellem EU og Israel

2012/0324(NLE) Ikke-lovgivningsmæssig procedure
AFET

rådgivende udvalg - udvalget vedtog ikke at afgive udtalelse

Særlige betingelser for handelen med de områder af Republikken Cypern, hvor regeringen for Republikken Cypern ikke udøver faktisk kontrol

2004/0148(COD) ***| Almindelig lovgivningsprocedure  førstebehandling
AFET

rådgivende udvalg

Aftale mellem EF og Rusland om modernisering af den gældende ordning for benyttelse af transsibiriske ruter

2007/0024(NLE) Ikke-lovgivningsmæssig procedure
AFET

rådgivende udvalg