Seneste nyt

Next AGRI meetings: 25-26 January 2017

10-01-2017 - 09:54

Højdepunkter

Nyttige dokumenter

Næste transmissioner

25-01-2017 09:00 / 12:30 AGRI
25-01-2017 15:00 / 17:30 AGRI
26-01-2017 09:00 / 12:30 AGRI

Multimediebibliotek

09-01-2017 - 15:11
AGRI Møde
05-12-2016 - 15:22
AGRI Møde
29-11-2016 - 17:02
INTA AGRI Møde

Velkomstord

Czesław Adam Siekierski - Chair of the Committee on Agriculture and Rural Development

Udvalget om Landbrug og Udvikling af Landdistrikter (AGRI) har ansvar for at føre kontrol med Europa‑Kommissionens arbejde i forbindelse med landbrugspolitikken. Dette omfatter hovedsageligt udarbejdelse af betænkninger om lovgivningsforslag, der henhører under den fælles beslutningsprocedure mellem Parlamentet og Rådet, og som skal vedtages i plenarforsamlingen.

Mere detaljeret:

Beføjelser og opgaverKontakter

STOA

Vurdering af Europa-Parlamentets muligheder med hensyn til politik for videnskab og teknologi

Links