Seneste nyt

Next AGRI meetings: 3, 8 and 14-15 September 2015

02-09-2015 - 15:37

Højdepunkter

Latest study requested by the Committee

24-08-2015 - 15:10
COMAGRI Delegation to Savoie and Haute Savoie.jpg

COMAGRI delegation to Savoie and Haute-Savoie

(Læs mere)


Nyttige dokumenter

Næste transmissioner

03-09-2015 11:00 / 12:30 AGRI

Multimediebibliotek

16-07-2015 - 09:16
AGRI Møde
15-07-2015 - 15:07
AGRI Møde

Velkomstord

Czesław Adam Siekierski - Chair of the Committee on Agriculture and Rural Development

Udvalget om Landbrug og Udvikling af Landdistrikter (AGRI) har ansvar for at føre kontrol med Europa‑Kommissionens arbejde i forbindelse med landbrugspolitikken. Dette omfatter hovedsageligt udarbejdelse af betænkninger om lovgivningsforslag, der henhører under den fælles beslutningsprocedure mellem Parlamentet og Rådet, og som skal vedtages i plenarforsamlingen.

Mere detaljeret:

Beføjelser og opgaverKontakter

STOA

Vurdering af Europa-Parlamentets muligheder med hensyn til politik for videnskab og teknologi

Links