Seneste nyt

Next AGRI meetings: 30 August and 8 September 2016

19-07-2016 - 10:35

Nyttige dokumenter

Næste transmissioner

30-08-2016 09:00 / 12:30 AGRI
30-08-2016 15:00 / 18:30 AGRI

Multimediebibliotek

19-07-2016 - 08:37
AGRI Møde
14-07-2016 - 09:11
AGRI Møde

Velkomstord

Czesław Adam Siekierski - Chair of the Committee on Agriculture and Rural Development

Udvalget om Landbrug og Udvikling af Landdistrikter (AGRI) har ansvar for at føre kontrol med Europa‑Kommissionens arbejde i forbindelse med landbrugspolitikken. Dette omfatter hovedsageligt udarbejdelse af betænkninger om lovgivningsforslag, der henhører under den fælles beslutningsprocedure mellem Parlamentet og Rådet, og som skal vedtages i plenarforsamlingen.

Mere detaljeret:

Beføjelser og opgaverKontakter

STOA

Vurdering af Europa-Parlamentets muligheder med hensyn til politik for videnskab og teknologi

Links