Seneste nyt

Next AGRI meetings: 5 December 2016, 9 January 2017, 25-26 January 2017

02-12-2016 - 10:30

Højdepunkter

Seneste pressemeddelelser

  •  

Food price volatility: Agriculture MEPs call for new EU risk management tools

AGRI 08-11-2016 - 11:14

To help farmers to cope with volatile prices, the EU must develop new risk and crisis management tools and strengthen their bargaining position in the food supply chain, says a non-legislative resolution voted in the Agriculture Committee on Tuesday. The supply chain should be made more transparent, and the EU budget more flexible, so that funds can be deployed faster to tackle crises, add MEPs. (Læs mere)

Nyttige dokumenter

Næste transmissioner

05-12-2016 15:00 / 18:30 AGRI

Multimediebibliotek

29-11-2016 - 17:02
INTA AGRI Møde
29-11-2016 - 15:11
AGRI Møde

Velkomstord

Czesław Adam Siekierski - Chair of the Committee on Agriculture and Rural Development

Udvalget om Landbrug og Udvikling af Landdistrikter (AGRI) har ansvar for at føre kontrol med Europa‑Kommissionens arbejde i forbindelse med landbrugspolitikken. Dette omfatter hovedsageligt udarbejdelse af betænkninger om lovgivningsforslag, der henhører under den fælles beslutningsprocedure mellem Parlamentet og Rådet, og som skal vedtages i plenarforsamlingen.

Mere detaljeret:

Beføjelser og opgaverKontakter

STOA

Vurdering af Europa-Parlamentets muligheder med hensyn til politik for videnskab og teknologi

Links