Seneste nyt

Next AGRI meetings

12-06-2018 - 12:17

Højdepunkter

Nyttige dokumenter

Næste transmissioner

20-06-2018 09:00 / 11:00 AGRI
20-06-2018 14:30 / 18:30 AGRI
21-06-2018 09:00 / 11:00 AGRI

Multimediebibliotek

11-06-2018 - 20:17
AGRI Møde
04-06-2018 - 15:09
AGRI ENVI Møde
17-05-2018 - 10:18
ENVI AGRI Møde

Velkomstord

Czesław Adam Siekierski - Chair of the Committee on Agriculture and Rural Development

Udvalget om Landbrug og Udvikling af Landdistrikter (AGRI) har ansvar for at føre kontrol med Europa‑Kommissionens arbejde i forbindelse med landbrugspolitikken. Dette omfatter hovedsageligt udarbejdelse af betænkninger om lovgivningsforslag, der henhører under den fælles beslutningsprocedure mellem Parlamentet og Rådet, og som skal vedtages i plenarforsamlingen.

Mere detaljeret:

Beføjelser og opgaverKontakter

STOA

Vurdering af Europa-Parlamentets muligheder med hensyn til politik for videnskab og teknologi

Links