Seneste nyt

Next AGRI meeting: 2-3 May 2017

25-04-2017 - 09:14

Højdepunkter

Nyttige dokumenter

Næste transmissioner

02-05-2017 15:00 / 18:30 AGRI
03-05-2017 09:00 / 12:30 AGRI

Multimediebibliotek

12-04-2017 - 15:11
AGRI Møde
12-04-2017 - 09:15
AGRI Møde

Velkomstord

Czesław Adam Siekierski - Chair of the Committee on Agriculture and Rural Development

Udvalget om Landbrug og Udvikling af Landdistrikter (AGRI) har ansvar for at føre kontrol med Europa‑Kommissionens arbejde i forbindelse med landbrugspolitikken. Dette omfatter hovedsageligt udarbejdelse af betænkninger om lovgivningsforslag, der henhører under den fælles beslutningsprocedure mellem Parlamentet og Rådet, og som skal vedtages i plenarforsamlingen.

Mere detaljeret:

Beføjelser og opgaverKontakter

STOA

Vurdering af Europa-Parlamentets muligheder med hensyn til politik for videnskab og teknologi

Links