Seneste nyt

Next AGRI meetings: 11 and 22-23 January 2018

07-12-2017 - 15:58

Højdepunkter

Nyttige dokumenter

Dagens transmissioner

Ingen transmissioner i dag

Multimediebibliotek

07-12-2017 - 14:14
AGRI Møde
04-12-2017 - 16:32
ENVI AGRI ITRE Møde
04-12-2017 - 15:16
AGRI Møde

Velkomstord

Czesław Adam Siekierski - Chair of the Committee on Agriculture and Rural Development

Udvalget om Landbrug og Udvikling af Landdistrikter (AGRI) har ansvar for at føre kontrol med Europa‑Kommissionens arbejde i forbindelse med landbrugspolitikken. Dette omfatter hovedsageligt udarbejdelse af betænkninger om lovgivningsforslag, der henhører under den fælles beslutningsprocedure mellem Parlamentet og Rådet, og som skal vedtages i plenarforsamlingen.

Mere detaljeret:

Beføjelser og opgaverKontakter

STOA

Vurdering af Europa-Parlamentets muligheder med hensyn til politik for videnskab og teknologi

Links