Seneste nyt

Next AGRI meetings: 30.11.2015-01.12.2015 and 03.12.2015

20-11-2015 - 12:17

Højdepunkter

Nyttige dokumenter

Dagens transmissioner

15:00 / 18:30 Påbegyndt AGRI

Multimediebibliotek

01-12-2015 - 09:19
AGRI Møde
30-11-2015 - 15:09
AGRI Møde
12-11-2015 - 09:15
AGRI Møde

Velkomstord

Czesław Adam Siekierski - Chair of the Committee on Agriculture and Rural Development

Udvalget om Landbrug og Udvikling af Landdistrikter (AGRI) har ansvar for at føre kontrol med Europa‑Kommissionens arbejde i forbindelse med landbrugspolitikken. Dette omfatter hovedsageligt udarbejdelse af betænkninger om lovgivningsforslag, der henhører under den fælles beslutningsprocedure mellem Parlamentet og Rådet, og som skal vedtages i plenarforsamlingen.

Mere detaljeret:

Beføjelser og opgaverKontakter

STOA

Vurdering af Europa-Parlamentets muligheder med hensyn til politik for videnskab og teknologi

Links