Ændringsforslag


Når et udkast til betænkning, udtalelse eller forslag er blevet henvist til udvalget, kan medlemmerne stille ændringsforslag (herunder budgetændringsforslag). Udvalget fastsætter en frist for modtagelse af alle ændringsforslag. De indgivne ændringsforslag drøftes og sættes til afstemning på udvalgsmødet. Vedtagne ændringsforslag indarbejdes derpå i den foreslåede tekst, før den bliver endelig. Denne side viser alle ændringsforslag stillet af udvalgsmedlemmer, før der stemmes om dem.
Anvend søgefunktionen for at finde frem til alle tilgængelige ændringsforslag.

Nogle dokumenter er ikke tilgængelige på dit sprog. Du får dem automatisk på et andet sprog. De er markeret med ikonen for erstatningssproget (f.eks.: ).

  AMENDMENTS 1 - 7 - Draft opinion on the draft general budget of the European Union for the financial year 2020

14-08-2019 AFCO_AM(2019)639934 PE639.934v01-00
AFCO

Antonio TAJANI

  EMENDAMENTI 1 - 47 - Progetto di parere Bilancio generale dell'Unione europea per l'esercizio finanziario 2020 - tutte le sezioni

12-08-2019 ECON_AM(2019)639884 PE639.884v02-00
ECON

Siegfried MUREŞAN

ÆNDRINGSFORSLAG 1 - 53 - Udkast til udtalelse om forslag til Den Europæiske Unions almindelige budget for regnskabsåret 2020

29-07-2019 AGRI_AM(2019)639812 PE639.812v01-00
AGRI

Paolo DE CASTRO

  AMENDMENTS 1 - Draft report on the Council position on Draft amending budget No 1/2019 of the European Union for the financial year 2019, entering the surplus of the financial year 2018

26-07-2019 BUDG_AM(2019)639925 PE639.925v01-00
BUDG

John HOWARTH

  AMENDMENTS 1 - Draft report on the Council position on Draft amending budget No 2/2019 of the European Union to the general budget 2019 – Reinforcement of key programmes for EU competitiveness: Horizon 2020 and Erasmus+

26-07-2019 BUDG_AM(2019)639929 PE639.929v01-00
BUDG

John HOWARTH

  AMENDMENTS 1 - 61 - Draft opinion General budget of the European Union for the financial year 2020 - all sections

26-07-2019 PECH_AM(2019)639923 PE639.923v01-00
PECH

Chris DAVIES

  AMENDMENTS 1 - 6 - Draft report Mobilisation of the European Globalisation Adjustment Fund - EGF/2019/000 TA 2019 - Technical assistance at the initiative of the Commission

25-07-2019 BUDG_AM(2019)639911 PE639.911v01-00
BUDG

Bogdan RZOŃCA

  AMENDEMENTS 1 - 29 - Projet d’avis Budget général de l’Union européenne pour l’exercice 2020 – toutes sections

25-07-2019 IMCO_AM(2019)639809 PE639.809v01-00
IMCO

Svenja HAHN

ÆNDRINGSFORSLAG 1 - 27 - Udkast til udtalelse Den Europæiske Unions almindelige budget for regnskabsåret 2020 – alle sektioner

24-07-2019 ENVI_AM(2019)639804 PE639.804v01-00
ENVI

Pascal CANFIN