Hjem

 
Seneste nyt
 
Next meeting of the Committee on Budgets

The next BUDG Committee meeting will take place on Tuesday, 4 November from 9.00 to 12.00 in the room 3C050 (Paul-Henri Spaak), Brussels.

   
 
Højdepunkter
 
Vote on Draft Amending Budgets

At its meeting on 4 November the Committee on Budgets will proceed to an indicative vote on all pending Draft Amending Budgets (DABs) for the current year. As the adoption of these DABs is currently deadlocked at the Council, BUDG wishes to give a strong political signal to solve the outstanding problems for the current year before the Conciliation Committee for the 2015 EU Budget will convene on 6 November.

   
Hearing of Vice-President-designate of the Commission, Ms Kristalina Georgieva

On 2 October 2014 the Committee on Budgets (BUDG), together with the Committees on Budgetary Control (CONT) and on Legal Affairs (JURI) held a Joint Hearing of the Vice-President designate for Budget and Human Resources, Ms Kristalina Georgieva.
 
The hearing began with an opening statement of the Commissioner-designate outlining the main priorities in her prospective portfolio and the initiatives she considered putting forward during her mandate. Following her introductory remarks, Ms Georgieva replied to questions from Members of the three Committees. Following the hearing, Coordinators met to evaluate the Commissioner-designate. Recordings of the hearing are available via the link below.

   
 
Seneste pressemeddelelser
Se alle  
BUDG 13-10-2014 - 17:02  

Over 3,100 workers made redundant by Peugeot Citroën Automobiles (PSA) in France and crude steel producer Carsid SA Belgium are to get EU aid worth €13.5 million to help them to find or create new jobs. The European Globalisation Adjustment Fund (EGF) aid, approved by Budgets Committee MEPs on Monday, still has to be approved by Parliament as a whole and the Council of Ministers.

BUDG 07-10-2014 - 11:43  

Over a thousand former workers at firms producing metals in Communidad Valenciana (Spain) and cars around Genk (Belgium) should get EU aid to help them find new jobs, the Budgets Committee recommended on Tuesday. The proposed European Globalisation Adjustment Fund (EGF) aid still needs to be approved by both Parliament as a whole and the Council of Ministers.

BUDG 07-10-2014 - 11:31  

Figures detailing 2015 budget funding for the EU’s priority growth and jobs policies, education - including the EU's Erasmus+ student mobility programme - and its humanitarian and support work in war-stricken and neighbouring zones were approved by Budgets Committee MEPs on Tuesday. These figures will be put to a vote by Parliament as a whole at the October plenary session.

BUDG 30-09-2014 - 11:11  

Extra funds should be added to the EU’s 2015 budget for growth and jobs policies, education, including the EU's Erasmus+ student mobility programme, and EU humanitarian and support work in war-stricken zones, said the Budgets Committee in votes on Monday and Tuesday. It also recommended that the European Parliament as a whole should reverse cuts sought by the Council of Ministers in planned and actual expenses.

Præsentation og kompetencer
 
Dette udvalgs sagsområde omfatter:
 
1. den flerårige finansielle ramme for Unionens indtægter og udgifter og Unionens ordning med egne indtægter
2. Parlamentets budgetmæssige prærogativer, dvs. Unionens budget samt forhandling om og gennemførelse af interinstitutionelle aftaler inden for dette område
3. Parlamentets overslag i overensstemmelse med den procedure, der er fastlagt i forretningsordenen
4. de decentraliserede organers budget
5. Den Europæiske Investeringsbanks finansielle aktiviteter, som ikke er led i den europæiske økonomiske styring
6. opførelse på budgettet af Den Europæiske Udviklingsfond, uden at dette berører de beføjelser, der er tillagt det udvalg, som er kompetent med hensyn til AVS-EU-partnerskabsaftalen
7. de finansielle virkninger af alle EU-retsakter og deres forenelighed med den flerårige finansielle ramme, uden at dette berører de relevante udvalgs kompetence
8. opfølgning og evaluering af gennemførelsen af det løbende budget, jf. dog forretningsordenens artikel 95, stk. 1, bevillingsoverførsler, procedurer vedrørende stillingsfortegnelserne, driftsbevillinger og udtalelser vedrørende bygningsprojekter med betydelige finansielle virkninger
9. finansforordningen, bortset fra spørgsmål vedrørende gennemførelse og forvaltning af samt kontrol med budgettet.
 
Næste transmissioner
 
Multimediebibliotek
 
Velkommen
 
 

Kære besøgende,
 
Velkommen til Europa-Parlamentets Budgetudvalgs hjemmeside. Europa-Parlamentet er en af budgetmyndighedens to parter. Budgetudvalget, der har 41 medlemmer og lige så mange stedfortrædere, drøfter, behandler, ændrer og vedtager EU's budget sammen med Ministerrådet.
 
I EU's medlemsstater har parlamenterne altid haft til opgave at godkende skatterne, inden de overhovedet fik en lovgivende rolle. Den Europæiske Union opkræver derimod foreløbig ikke skatter, eftersom denne beføjelse henhører under medlemsstaterne, indtil EU får sine egne indtægter. EU råder dog over et budget for at kunne føre sine politikker ud i livet og sørge for, at dets institutioner er velfungerende.
 
Jeg vil sætte al min energi, min erfaring og mine overbevisninger ind på at gøre det europæiske budget til et troværdigt redskab til fremme af vækst og beskæftigelse. Jeg er derfor fast besluttet på at udnytte midtvejsrevisionen af den flerårige finansielle ramme til en tilbundsgående genforhandling med Rådet. Derudover venter der os andre vigtige opgaver som f.eks. euroområdets budget, indførelsen af en reel ordning med egne indtægter eller det tilbagevendende spørgsmål om uindfriede forpligtelser. Budgetudvalget vil gøre alt, hvad der står i dets magt, for at puste nyt liv i EU og give det ny mening.
 
God fornøjelse med besøget på vores hjemmeside!
 
Jean Arthuis