Mødekalender

Herfra har du adgang til kommende møder vedrørende udvalgsvirksomhed efter udvalg og mødetype. En langtidskalender er også til rådighed.

Se mødedokumenterne for yderligere oplysninger.

Regionaludviklingsudvalget

21-10-2019

19:00

Strasbourg : WIC - WIC200

+ Ekstraordinært møde

+ EKSTRAORDINÆRT MØDE I REGIONALUDVIKLINGSUDVALGET

Udvalget om Borgernes Rettigheder og Retlige og Indre Anliggender

21-10-2019

19:00

Strasbourg : LOW - N1.3

+ Ekstraordinært møde

+ EKSTRAORDINÆRT UDVALGSMØDE, LIBE

Udvalget om Miljø, Folkesundhed og Fødevaresikkerhed

21-10-2019

19:30

Strasbourg : LOW - N1.4

+ Ekstraordinært møde

+ EKSTRAORDINÆRT UDVALGSMØDE ECON-ENVI (FORRETNINGSORDENENS ARTIKEL 58)

21-10-2019

19:45

Strasbourg : LOW - N1.4

+ Ekstraordinært møde

+ EKSTRAORDINÆRT UDVALGSMØDE, ENVI

Udvalget om det Indre Marked og Forbrugerbeskyttelse

22-10-2019

09:00

Strasbourg : LOW - S4.4

+ Skyggeordførere

+ MFF - SMCS 2018/0231(COD) Benifei (AK/TV)

Udvalget om det Indre Marked og Forbrugerbeskyttelse

23-10-2019

09:00

Strasbourg : PFL - F-01301

+ med de politiske grupper

+ IMCO Coordinator's preparatory meeting

Udvalget om det Indre Marked og Forbrugerbeskyttelse

23-10-2019

15:30

Strasbourg : WIC - WIC700

+ TRILOG

+ MFF - SMCS 2018/0231(COD) Benifei (AK/TV)

Økonomi- og Valutaudvalget

04-11-2019

15:00

Brussels : JAN - 2Q2

+ Ordinært møde

05-11-2019

09:00

Brussels : JAN - 2Q2

+ Ordinært møde

05-11-2019

14:30

Brussels : JAN - 2Q2

+ Ordinært møde

Regionaludviklingsudvalget

04-11-2019

15:00

Brussels : PHS - P1A002

+ Ordinært møde

05-11-2019

09:00

Brussels : PHS - P1A002

+ Ordinært møde

Udvalget om Landbrug og Udvikling af Landdistrikter

04-11-2019

15:00

Brussels : PHS - P3C050

+ Ordinært møde

05-11-2019

09:00

Brussels : PHS - P3C050

+ Ordinært møde

05-11-2019

14:30

Brussels : PHS - P3C050

+ Ordinært møde

Udvalget om Beskæftigelse og Sociale Anliggender

05-11-2019

09:00

Brussels : JAN - 4Q2

+ Ordinært møde