Forslag til dagsorden

Forslag til dagsorden er de offentliggjorte dagsordener for udvalgsmøder, der afholdes mindst en gang månedligt. På disse møder drøfter udvalgene udkast til lovgivningsmæssige dokumenter og ændringsforslag og stemmer om dem. Der er også ofte drøftelser med eksperter. Vær opmærksom på, at ændringer i sidste øjeblik af rækkefølgen af punkterne på et udvalgsmøde ikke altid fremgår af dagsordensforslaget.
Anvend søgefunktionen for at finde frem til alle tilgængelige dagsordensforslag.

Mode d'affichage des résultats
 

Nogle dokumenter er ikke tilgængelige på dit sprog. Du får dem automatisk på et andet sprog. De er markeret med ikonen for erstatningssproget (f.eks.: ).

Dokumenter :

 • PDFicon 
 • WORDicon 

  DRAFT AGENDA - Thursday 8 January 2015 - Thursday 8 January 2015

Dato : 22-12-2014

Reference :

CONT_OJ(2015)01-08_1 PE 544.288v01-00
CONT

Dokumenter :

 • PDFicon 
 • WORDicon 

FORSLAG TIL DAGSORDEN - Torsdag den 11. december 2014 - Torsdag den 11. december 2014

Dato : 02-12-2014

Reference :

CONT_OJ(2014)12-11_1 PE 544.205v01-00
CONT

Dokumenter i sagsmappen CONT/8/02180

Dokumenter :

 • PDFicon 
 • WORDicon 

FORSLAG TIL DAGSORDEN - Mandag den 8. december 2014 - Mandag den 8. december 2014

Dato : 27-11-2014

Reference :

CONT_OJ(2014)12-08_1 PE 544.159v01-00
CONT

Dokumenter i sagsmappen CONT/8/02126

Dokumenter :

 • PDFicon 
 • WORDicon 

FORSLAG TIL DAGSORDEN - Mandag den 1. december 2014 - Tirsdag den 2. december 2014

Dato : 20-11-2014

Reference :

CONT_OJ(2014)12-01_2 PE 544.106v01-00
CONT

Dokumenter i sagsmappen CONT/8/02095

Dokumenter :

 • PDFicon 
 • WORDicon 

FORSLAG TIL DAGSORDEN - Torsdag den 20. november 2014 - Torsdag den 20. november 2014

Dato : 13-11-2014

Reference :

CONT_OJ(2014)11-20_1 PE 541.621v01-00
CONT

Dokumenter i sagsmappen CONT/8/01989

Dokumenter :

 • PDFicon 
 • WORDicon 

FORSLAG TIL DAGSORDEN - Mandag den 17. november 2014 - Mandag den 17. november 2014

Dato : 06-11-2014

Reference :

CONT_OJ(2014)11-17_1 PE 541.417v01-00
CONT

Dokumenter i sagsmappen CONT/8/01841

Dokumenter :

 • PDFicon 
 • WORDicon 

FORSLAG TIL DAGSORDEN - Onsdag den 5. november 2014 - Torsdag den 6. november 2014

Dato : 24-10-2014

Reference :

CONT_OJ(2014)11-05_1 PE 541.413v01-00
CONT

Dokumenter i sagsmappen CONT/8/01836

Dokumenter :

 • PDFicon 
 • WORDicon 

FORSLAG TIL DAGSORDEN - Torsdag den 16. oktober 2014 - Torsdag den 16. oktober 2014

Dato : 07-10-2014

Reference :

CONT_OJ(2014)10-16_1 PE 539.634v01-00
CONT

Dokumenter i sagsmappen CONT/8/01529

Dokumenter :

 • PDFicon 
 • WORDicon 

FORSLAG TIL DAGSORDEN - Mandag den 13. oktober 2014 - Mandag den 13. oktober 2014

Dato : 03-10-2014

Reference :

CONT_OJ(2014)10-13_1 PE 539.584v01-00
CONT

Dokumenter i sagsmappen CONT/8/01481

Dokumenter :

 • PDFicon 
 • WORDicon 

FORSLAG TIL DAGSORDEN - Tirsdag den 7. oktober 2014 - Tirsdag den 7. oktober 2014

Dato : 30-09-2014

Reference :

CONT_OJ(2014)10-07_1 PE 539.575v01-00
CONT

Dokumenter i sagsmappen CONT/8/01476

Næste side  
Dagens transmissioner
 
Ingen transmissioner i dag  
Multimediebibliotek
 
Velkommen
 
 

 
Velkommen til Budgetkontroludvalget i Europa-Parlamentet! Jeg er formand for udvalget og ét af de 30 medlemmer fra 17 medlemsstater, som i denne valgperiode udgør udvalget. Parlamentets udvalg holder som hovedregel møde én eller to gange om måneden.
 
Vi kontrollerer, hvorledes midlerne fra EU-budgettet er blevet anvendt (ca. 130 mia. EUR pr. år). Budgettet forvaltes først og fremmest af Kommissionen, som anvender størstedelen af midlerne, hvoraf 80 % tilfalder medlemsstaterne og ca. 13 % den øvrige del af verden. De resterende 7 % er administrative udgifter. Vi efterprøver, om midlerne er blevet anvendt hensigtsmæssigt, og om de politiske mål er blevet nået. Får borgerne med andre ord en reel merværdi for den pris, som de betaler?
 
Budgetkontroludvalget er endvidere ansvarligt for Det Europæiske Kontor for Bekæmpelse af Svig og Den Europæiske Investeringsbank i Luxembourg. Vi deltager desuden i de horisontale aspekter af den europæiske lovgivning.
 
Den Europæiske Revisionsret i Luxembourg er en vigtig støtte for os, og dens rapporter udgør et vigtigt grundlag for vores arbejde.
 
Økonomisk forvaltning er som en lakmusprøve — hvis det ikke fungerer, fungerer mange andre vigtige ting heller ikke.
 
Du kan finde yderligere oplysninger på vores hjemmeside. Interesseret? Kontakt os!
 
Med venlig hilsen
Inge Gräßle