Forslag til dagsorden

Forslag til dagsorden er de offentliggjorte dagsordener for udvalgsmøder, der afholdes mindst en gang månedligt. På disse møder drøfter udvalgene udkast til lovgivningsmæssige dokumenter og ændringsforslag og stemmer om dem. Der er også ofte drøftelser med eksperter. Vær opmærksom på, at ændringer i sidste øjeblik af rækkefølgen af punkterne på et udvalgsmøde ikke altid fremgår af dagsordensforslaget.
Anvend søgefunktionen for at finde frem til alle tilgængelige dagsordensforslag.

Mode d'affichage des résultats
 

Dokumenter :

  • PDFicon 
  • WORDicon 

FORSLAG TIL DAGSORDEN - Tirsdag den 22. juli 2014 - Tirsdag den 22. juli 2014

Dato : 10-07-2014

Reference :

CONT_OJ(2014)07-22_1 PE 536.171v01-00
CONT
Dagens transmissioner
 
Ingen transmissioner i dag  
Multimediebibliotek
 
Velkommen
 
 

Velkommen til Budgetkontroludvalget i Europa-Parlamentet. Jeg er formand for udvalget, som i denne valgperiode består af 30 medlemmer fra 17 medlemsstater. Udvalgene holder som regel møde en gang om måneden.
 
Vi kontrollerer, hvorledes midlerne fra EU-budgettet anvendes (ca. 130 mia. EUR pr. år). Budgettet forvaltes først og fremmest af Kommissionen, som anvender størstedelen af midlerne, hvoraf 80 % tilfalder medlemsstaterne og ca. 13 % den øvrige del af verden.  De resterende 7 % er rene og skære administrative udgifter. Vi efterprøver, om midlerne er blevet anvendt hensigtsmæssigt, og om de politiske mål er blevet nået. Får borgerne med andre ord en reel merværdi for den pris, som de betaler?
 
Budgetkontroludvalget er endvidere ansvarligt for Det Europæiske Kontor for Bekæmpelse af Svig og Den Europæiske Investeringsbank, EIB, i Luxembourg. Vi deltager desuden i de horisontale aspekter af den europæiske lovgivning.
 
Den Europæiske Revisionsret i Luxembourg er en vigtig støtte for os, og dens rapporter udgør et vigtigt grundlag for vores arbejde.
 
Økonomisk forvaltning er som en realitetstest — hvis det ikke fungerer, fungerer mange andre ting heller ikke.
 
Du kan finde yderligere oplysninger på vores hjemmeside. Kontakt os, hvis det vækker interesse.
 
Inge Gräßle