Forslag til dagsorden

Forslag til dagsorden er de offentliggjorte dagsordener for udvalgsmøder, der afholdes mindst en gang månedligt. På disse møder drøfter udvalgene udkast til lovgivningsmæssige dokumenter og ændringsforslag og stemmer om dem. Der er også ofte drøftelser med eksperter. Vær opmærksom på, at ændringer i sidste øjeblik af rækkefølgen af punkterne på et udvalgsmøde ikke altid fremgår af dagsordensforslaget.
Anvend søgefunktionen for at finde frem til alle tilgængelige dagsordensforslag.

Mode d'affichage des résultats
 

Dokumenter :

 • PDFicon 
 • WORDicon 

FORSLAG TIL DAGSORDEN - Mandag den 7. april 2014 - Mandag den 7. april 2014

Dato : 28-03-2014

Reference :

CONT_OJ(2014)04-07_1 PE 532.338v01-00
CONT

Dokumenter :

 • PDFicon 
 • WORDicon 

FORSLAG TIL DAGSORDEN - Mandag den 17. marts 2014 - Tirsdag den 18. marts 2014

Dato : 07-03-2014

Reference :

CONT_OJ(2014)03-17_1 PE 529.900v01-00
CONT

Dokumenter i sagsmappen CONT/7/15379

Dokumenter :

 • PDFicon 
 • WORDicon 

FORSLAG TIL DAGSORDEN - Torsdag den 20. marts 2014 - Torsdag den 20. marts 2014

Dato : 07-03-2014

Reference :

CJ09_OJ(2014)03-20_1 PE 530.032v01-00
LIBE CONT

Dokumenter i sagsmappen CJ09/7/15413

Dokumenter :

 • PDFicon 
 • WORDicon 

FORSLAG TIL DAGSORDEN - Torsdag den 20. februar 2014 - Torsdag den 20. februar 2014

Dato : 10-02-2014

Reference :

CJ09_OJ(2014)02-20_1 PE 528.153v01-00
LIBE CONT

Dokumenter i sagsmappen CJ09/7/15199

Dokumenter :

 • PDFicon 
 • WORDicon 

FORSLAG TIL DAGSORDEN - Torsdag den 20. februar 2014 - Torsdag den 20. februar 2014

Dato : 10-02-2014

Reference :

CONT_OJ(2014)02-20_1 PE 528.158v01-00
CONT

Dokumenter i sagsmappen CONT/7/15204

Dokumenter :

 • PDFicon 
 • WORDicon 

FORSLAG TIL DAGSORDEN - Mandag den 17. februar 2014 - Tirsdag den 18. februar 2014

Dato : 10-02-2014

Reference :

CONT_OJ(2014)02-17_1 PE 528.160v01-00
CONT

Dokumenter i sagsmappen CONT/7/15201

Dokumenter :

 • PDFicon 
 • WORDicon 

FORSLAG TIL DAGSORDEN - Mandag den 20. januar 2014 - Tirsdag den 21. januar 2014

Dato : 10-01-2014

Reference :

CONT_OJ(2014)01-20_1 PE 526.231v01-00
CONT

Dokumenter i sagsmappen CONT/7/14930

Dokumenter :

 • PDFicon 
 • WORDicon 

FORSLAG TIL DAGSORDEN - Onsdag den 22. januar 2014 - Onsdag den 22. januar 2014

Dato : 10-01-2014

Reference :

CONT_OJ(2014)01-22_1 PE 526.241v01-00
CONT

Dokumenter i sagsmappen CONT/7/14936

Dokumenter :

 • PDFicon 
 • WORDicon 

FORSLAG TIL DAGSORDEN - Onsdag den 22. januar 2014 - Onsdag den 22. januar 2014

Dato : 10-01-2014

Reference :

CONT_OJ(2014)01-22_2 PE 526.247v01-00
CONT

Dokumenter i sagsmappen CONT/7/14937

Dokumenter :

 • PDFicon 
 • WORDicon 

FORSLAG TIL DAGSORDEN - Torsdag den 23. januar 2014 - Torsdag den 23. januar 2014

Dato : 10-01-2014

Reference :

CONT_OJ(2014)01-23_1 PE 526.267v01-00
CONT

Dokumenter i sagsmappen CONT/7/14938

Dagens transmissioner
 
Ingen transmissioner i dag  
Multimediebibliotek
 
Velkommen
 
 

Det glæder os at kunne hilse velkommen til Budgetkontroludvalgets (CONT) websted. Formålet med webstedet er at give borgerne mulighed for at følge vores arbejde.
 
CONT undersøger, hvordan EU-budgettet bruges, om målene opfyldes, og om de forskellige EU-programmer giver et tilfredsstillende udbytte. Formålet er at sikre, at de europæiske skatteyderes penge udnyttes effektivt og på en måde, der er i overensstemmelse med EU's bestemmelser. Udvalget arbejder tæt sammen med EU's Revisionsret og stiller forslag om forbedringer på grundlag af Revisionsrettens revisionsresultater for at sikre en forsvarlig økonomisk forvaltning.
 
CONT har også kontakt til EU's Kontor til Bekæmpelse af Svig (OLAF), som det bistår i indsatsen mod svig og korruption i forbindelse med EU-budgettet.
 
Det vigtigste redskab for CONT er den såkaldte dechargeprocedure. Her undersøger CONT, hvordan budgettet er blevet gennemført af alle de involverede aktører, bl.a. Kommissionen, Parlamentet, de øvrige institutioner og agenturerne, 
 
Hvis du er interesseret i at vide, hvordan vi omsætter teori til praksis, kan du læse i vores betænkninger. Du kan også se direkte transmissioner af vores møder eller browse gennem de forskellige links på denne side og på den måde få et mere indgående billede af CONT's arbejde.
 
Du er meget velkommen til at kontakte os, hvis du har spørgsmål.
 
 
Michael Theurer