Arbejdsdokumenter


Arbejdsdokumenter udarbejdes som led i udarbejdelsen af betænkninger og udtalelser. Udvalgene benytter ofte arbejdsdokumenter til at offentliggøre begrundelsen til deres betænkninger.
Anvend søgefunktionen for at finde frem til alle tilgængelige arbejdsdokumenter.

ARBEJDSDOKUMENT om Revisionsrettens særberetning nr. 5/2019 (decharge 2018): FEAD - Den Europæiske Fond for Bistand til de Socialt Dårligst Stillede: Værdifuld støtte, men dens bidrag til fattigdomsbekæmpelse er endnu ikke fastlagt.

14-11-2019 CONT_DT(2019)642905 PE642.905v02-00
CONT

Maria GRAPINI

ARBEJDSDOKUMENT om Revisionsrettens særberetning nr. 12/2019 (decharge 2018): E-handel: Mange af udfordringerne med at opkræve moms og told er stadig ikke løst

09-10-2019 CONT_DT(2019)641365 PE641.365v01-00
CONT

Tamás DEUTSCH

ARBEJDSDOKUMENT om Revisionsrettens særberetning nr. 7/2019 (decharge 2018): EU's tiltag vedrørende grænseoverskridende sundhedsydelser: Ambitionerne er store, men der er behov for bedre styring

09-10-2019 CONT_DT(2019)641370 PE641.370v01-00
CONT

Cristian GHINEA