Hjem

 
Seneste nyt
 
The next CULT Committee meeting

The next CULT Committee meeting will take place on Monday, 6 October 2014 from 15:00 to 18:30 in Brussels.
Please note that the meeting on 7 October has been cancelled.

   
 
Højdepunkter
 
2015 budget of the European Union

The deadline for amendments on the 2015 budget of the European Union was 23 July and 29 July for the opinion. The amendments to the budget and the draft opinion were voted during the CULT committee meeting on 4 September.

   
Visit of the Italian Presidency

The CULT Committee welcomed the Italian Presidency-in-Office of the Council of the European Union during its meeting on 3 and 4 September:
 
  • Dario Franceschini (Ministro dei Beni e delle Attività culturali e del Turismo)
  • Luigi Bobba (Sottosegretario al Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali con delega alle Politiche giovanili)
  • Stefania Giannini (Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca)

   
 
Seneste pressemeddelelser
Se alle  
AFET DEVE INTA ECON JURI CULT AFCO LIBE FEMM ENVI EMPL ITRE REGI TRAN PECH AGRI 23-09-2014 - 11:09  

The priorities of the Italian Council Presidency were outlined to the various parliamentary committees by Italian ministers on 2, 3 and 22 September, following a first series of meetings held on 22 and 23 July.

Præsentation og kompetencer
 
Dette udvalgs sagsområde omfatter:
 
1. Den Europæiske Unions kulturelle aspekter, især:
a) forbedring af kendskabet til og udbredelse af kulturen
b) beskyttelse og fremme af den kulturelle og sproglige mangfoldighed
c) bevarelse og beskyttelse af kulturarven, de kulturelle udvekslinger og den kunstneriske skaben
 
2. EU's uddannelsespolitik, herunder området for europæiske højere uddannelser, fremme af Europaskolesystemet og livslang uddannelse
 
3. audiovisuel politik og de kulturelle og uddannelsesmæssige aspekter af informationssamfundet
 
4. ungdomspolitik
 
5. udvikling af en sports- og fritidspolitik
 
6. informations- og mediepolitik
 
7. samarbejde med tredjelande på områderne kultur og uddannelse og forbindelserne med de relevante internationale organisationer og institutioner.
 
Dagens transmissioner
 
Ingen transmissioner i dag  
Multimediebibliotek
 
Velkomst
 
 

Velkommen til Kultur- og Uddannelsesudvalgets websted. Her finder du oplysninger om vores arbejde, f.eks. mødedagsordener, udkast til betænkninger og ændringsforslag samt oplysninger om udvalgets medlemmer, herunder kontaktoplysninger. Du kan også følge vores møder direkte via webstreaming.
 
Udvalgets ansvarsområde omfatter alle kulturelle aspekter af unionen, som f.eks. formidling af kultur, kulturarv, kulturel og sproglig mangfoldighed samt uddannelse, audiovisuel politik, de kulturelle og uddannelsesmæssige aspekter af informationssamfundet, ungdom og sport.
 
Europa-Parlamentet deltager på lige fod med medlemsstaternes regeringer i arbejdet med at vedtage nye love og overvåge EU’s programmer på disse områder. I den forbindelse har vores udvalg ansvaret for programmet "Erasmus+" for almen uddannelse, erhvervsuddannelse, ungdom og idræt, programmet "Et Kreativt Europa", der støtter europæiske kulturelle og kreative sektorer, og programmet "Europa for Borgerne".
 
Udvalget afholder også regelmæssigt offentlige høringer for at indsamle ekspertviden på områder, der ligger inden for dets kompetence.
 
Det er mig en ære at være formand for dette udvalg, og jeg håber, at dette websted kan gøre det lettere for dig at følge vores arbejde.
 
Silvia Costa
Formand, Kultur- og Uddannelsesudvalget