Hjem

 
Seneste nyt
 
The next CULT Committee meeting

The constituent meeting will take place in Brussels on Thursday, 10 July 2014.
 
 

   
 
Seneste pressemeddelelser
Se alle  
CULT 10-04-2014 - 15:27  

An informal deal with Council on revised rules to help member states recover cultural objects unlawfully removed from their territory was endorsed by the Culture and Education Committee on Thursday by 14 votes to one.

Præsentation og kompetencer
 
Dette udvalgs sagsområde omfatter:
 
1.    Den Europæiske Unions kulturelle aspekter, især:
a)    forbedring af kendskabet til og udbredelse af kulturen
b)    beskyttelse og fremme af den kulturelle og sproglige mangfoldighed
c)    bevarelse og beskyttelse af kulturarven, de kulturelle udvekslinger og den kunstneriske skaben
 
2.    EU's uddannelsespolitik, herunder området for europæiske højere uddannelser, fremme af
       Europaskolesystemet og livslang uddannelse
 
3.    audiovisuel politik og de kulturelle og uddannelsesmæssige aspekter af informationssamfundet
 
4.    ungdomspolitik samt udvikling af en sports- og fritidspolitik
 
5.    informations- og mediepolitik
 
6.    samarbejde med tredjelande på områderne kultur og uddannelse og forbindelserne med de relevante internationale
       organisationer og institutioner.
 
Dagens transmissioner
 
Ingen transmissioner i dag  
Multimediebibliotek
 
Velkomst
 
 

Velkommen til Kultur- og Uddannelsesudvalgets websted. Her kan du finde oplysninger om vores arbejde – for eksempel dagsordner for vores kommende møder eller udkast til betænkninger og ændringsforslag til disse – samt informationer om udvalgets medlemmer, så du kan tage direkte kontakt til dem.  Du kan også følge udvalgets møder direkte via webstreaming. 
 
I Parlamentet er udvalget ansvarlig for politikområderne uddannelse, kultur, unge og idræt samt for de kulturelle og udannelsesrelaterede aspekter af EU's mediepolitik. Det deltager på lige fod med medlemsstaternes regeringer i arbejdet med at vedtage nye love og overvåge EU’s programmer på disse områder. Disse programmer omfatter programmet for livslang læring, som finansierer Erasmusprogrammet for udveksling af studerende, Kultur 2007-programmet, som støtter de europæiske kulturhovedstæder, og Media 2007-programmet, som har givet støtte til finansieringen af en række succesfulde europæiske film, såsom Slumdog Millionaire. Udvalget afholder også regelmæssigt offentlige høringer for at indsamle ekspertviden vedrørende forskellige aspekter af sit arbejde.
 
Det er mig en ære at være formand for dette udvalg, og jeg håber, at dette websted kan gøre det lettere for dig at følge vores arbejde.
 
Doris Pack
Formand, Kultur- og Uddannelsesudvalget