Hjem

 
Seneste nyt
 
The next CULT Committee meeting

The next meeting will take place on Tuesday 4 November at 9.30-12.30 in Brussels, room Paul-Henri Spaak 5B001.

   
 
Højdepunkter
 
Hearing of Commissioner-designate for Digital Economy & Society

The CULT Committee, jointly with ITRE Committee, heard Günther Oettinger, the Commissioner-designate for Digital Economy and Society.
 

   
Hearing of Commissioner-designate for Education, Culture, Youth & Citizenship

The CULT Committee heard Tibor Navracsics, the Commissioner-designate for Education, Culture, Youth & Citizenship.
 

   
 
Seneste pressemeddelelser
Se alle  
AFET DEVE INTA ECON JURI CULT AFCO LIBE FEMM ENVI EMPL IMCO ITRE REGI TRAN PECH AGRI 25-09-2014 - 10:51  

"The priorities of the Italian Council Presidency were outlined to the various parliamentary committees by Italian ministers in a series of meetings held in July and September."

Præsentation og kompetencer
 
Dette udvalgs sagsområde omfatter:
 
1. Den Europæiske Unions kulturelle aspekter, især:
a) forbedring af kendskabet til og udbredelse af kulturen
b) beskyttelse og fremme af den kulturelle og sproglige mangfoldighed
c) bevarelse og beskyttelse af kulturarven, de kulturelle udvekslinger og den kunstneriske skaben
 
2. EU's uddannelsespolitik, herunder området for europæiske højere uddannelser, fremme af Europaskolesystemet og livslang uddannelse
 
3. audiovisuel politik og de kulturelle og uddannelsesmæssige aspekter af informationssamfundet
 
4. ungdomspolitik
 
5. udvikling af en sports- og fritidspolitik
 
6. informations- og mediepolitik
 
7. samarbejde med tredjelande på områderne kultur og uddannelse og forbindelserne med de relevante internationale organisationer og institutioner.
 
Dagens transmissioner
 
Ingen transmissioner i dag  
Multimediebibliotek
 
Velkomst
 
 

Velkommen til Kultur- og Uddannelsesudvalgets websted. Her finder du oplysninger om vores arbejde, f.eks. mødedagsordener, udkast til betænkninger og ændringsforslag samt oplysninger om udvalgets medlemmer, herunder kontaktoplysninger. Du kan også følge vores møder direkte via webstreaming.
 
Udvalgets ansvarsområde omfatter alle kulturelle aspekter af unionen, som f.eks. formidling af kultur, kulturarv, kulturel og sproglig mangfoldighed samt uddannelse, audiovisuel politik, de kulturelle og uddannelsesmæssige aspekter af informationssamfundet, ungdom og sport.
 
Europa-Parlamentet deltager på lige fod med medlemsstaternes regeringer i arbejdet med at vedtage nye love og overvåge EU’s programmer på disse områder. I den forbindelse har vores udvalg ansvaret for programmet "Erasmus+" for almen uddannelse, erhvervsuddannelse, ungdom og idræt, programmet "Et Kreativt Europa", der støtter europæiske kulturelle og kreative sektorer, og programmet "Europa for Borgerne".
 
Udvalget afholder også regelmæssigt offentlige høringer for at indsamle ekspertviden på områder, der ligger inden for dets kompetence.
 
Det er mig en ære at være formand for dette udvalg, og jeg håber, at dette websted kan gøre det lettere for dig at følge vores arbejde.
 
Silvia Costa
Formand, Kultur- og Uddannelsesudvalget