Hjem

 
Seneste nyt
 
The next CULT Committee meeting

The next meeting will take place on Monday 1 December at 15.00-18.30 and on Tuesday 2 December at 9.00-12.30 in Brussels.

   
 
Højdepunkter
 
An integrated approach to cultural heritage in Europe: State of play and perspectives

The Committee on Culture and Education will hold a public hearing on 'An integrated approach to cultural heritage in Europe: State of play and perspectives' which will take place on 2 December 2014 from 9:15 to 11:45 in Brussels, meeting room Altiero Spinelli (ASP) 1G3.
 
The hearing will focus on the current state of play, the challenges faced and the steps to be taken in order to tap into the potential of cultural heritage for social progress and sustainable economic development.
 
The hearing can be followed through the live webstream on the European Parliament website. It will also be available through video-on-demand.

   
Public hearing on ‘The future development of copyright in Europe’

On 11 November 2014, the Committee on Legal Affairs, in co-operation with the Committee on Culture and Education, held a public hearing on ‘The future development of copyright in Europe’. The purpose of the hearing was to debate issues relating to the future development of copyright in Europe, with particular emphasis on legal and cultural issues in the digital era.
 
The public hearing is available through video-on-demand on the Parliament website.

   
 
Præsentation og kompetencer
 
Dette udvalgs sagsområde omfatter:
 
1. Den Europæiske Unions kulturelle aspekter, især:
a) forbedring af kendskabet til og udbredelse af kulturen
b) beskyttelse og fremme af den kulturelle og sproglige mangfoldighed
c) bevarelse og beskyttelse af kulturarven, de kulturelle udvekslinger og den kunstneriske skaben
 
2. EU's uddannelsespolitik, herunder området for europæiske højere uddannelser, fremme af Europaskolesystemet og livslang uddannelse
 
3. audiovisuel politik og de kulturelle og uddannelsesmæssige aspekter af informationssamfundet
 
4. ungdomspolitik
 
5. udvikling af en sports- og fritidspolitik
 
6. informations- og mediepolitik
 
7. samarbejde med tredjelande på områderne kultur og uddannelse og forbindelserne med de relevante internationale organisationer og institutioner.
 
Næste transmissioner
 
Multimediebibliotek
 
Velkomst
 
 

Velkommen til Kultur- og Uddannelsesudvalgets websted. Her finder du oplysninger om vores arbejde, f.eks. mødedagsordener, udkast til betænkninger og ændringsforslag samt oplysninger om udvalgets medlemmer, herunder kontaktoplysninger. Du kan også følge vores møder direkte via webstreaming.
 
Udvalgets ansvarsområde omfatter alle kulturelle aspekter af unionen, som f.eks. formidling af kultur, kulturarv, kulturel og sproglig mangfoldighed samt uddannelse, audiovisuel politik, de kulturelle og uddannelsesmæssige aspekter af informationssamfundet, ungdom og sport.
 
Europa-Parlamentet deltager på lige fod med medlemsstaternes regeringer i arbejdet med at vedtage nye love og overvåge EU’s programmer på disse områder. I den forbindelse har vores udvalg ansvaret for programmet "Erasmus+" for almen uddannelse, erhvervsuddannelse, ungdom og idræt, programmet "Et Kreativt Europa", der støtter europæiske kulturelle og kreative sektorer, og programmet "Europa for Borgerne".
 
Udvalget afholder også regelmæssigt offentlige høringer for at indsamle ekspertviden på områder, der ligger inden for dets kompetence.
 
Det er mig en ære at være formand for dette udvalg, og jeg håber, at dette websted kan gøre det lettere for dig at følge vores arbejde.
 
Silvia Costa
Formand, Kultur- og Uddannelsesudvalget