Igangværende arbejde


Under igangværende arbejde ses de lovgivningsprocedurer, udvalgene i øjeblikket arbejder med. Hvert opslag viser procedurens art, ordførerens navn, og om udvalget er korresponderende eller skal afgive udtalelse. Under opslagene findes også et link til "Legislative Observatory" (Det Lovgivningsmæssige Observationsorgan, kun på engelsk og fransk), som indeholder detaljerede oplysninger om proceduren, herunder alle relevante dokumenter. Når en procedure er afsluttet på udvalgsplan, går den videre til afstemning på plenarmødet og betragtes derefter som afsluttet.

Søg

Salomonøernes tiltrædelse af den foreløbige partnerskabsaftale mellem Det Europæiske Fællesskab på den ene side og Stillehavslandene på den anden side

2019/0099(NLE) Ikke-lovgivningsmæssig procedure
DEVE

rådgivende udvalg

Protokol til gennemførelse af fiskeripartnerskabsaftalen mellem Det Europæiske Fællesskab og Republikken Guinea-Bissau (2019-2024)

2019/0090(NLE) Ikke-lovgivningsmæssig procedure
DEVE

rådgivende udvalg

Indgåelse af protokollen til gennemførelse af fiskeripartnerskabsaftalen mellem Det Europæiske Fællesskab og Republikken Kap Verde (2019-2024)

2019/0078(NLE) Ikke-lovgivningsmæssig procedure
DEVE

rådgivende udvalg

Partnerskabsaftale om bæredygtigt fiskeri mellem Den Europæiske Union og Republikken Gambia og gennemførelsesprotokollen hertil

2019/0076(NLE) Ikke-lovgivningsmæssig procedure
DEVE

rådgivende udvalg

Europa-Parlamentets og Rådets afgørelse om ændring af Europa-Parlamentets og Rådets afgørelse nr. 1313/2013/EU om en EU-civilbeskyttelsesmekanisme

2019/0070(COD) ***| Almindelig lovgivningsprocedure  førstebehandling
DEVE

rådgivende udvalg

Budget 2020 - Mandat til trilogen

2019/2010(BUD) Budgetprocedure
DEVE

rådgivende udvalg

Indgåelse af frihandelsaftalen mellem Den Europæiske Union og Den Socialistiske Republik Vietnam

2018/0356(NLE) Ikke-lovgivningsmæssig procedure
DEVE

rådgivende udvalg

Investeringsbeskyttelsesaftalen mellem Den Europæiske Union og dens medlemsstater på den ene side og Den Socialistiske Republik Vietnam på den anden side

2018/0358(NLE) Ikke-lovgivningsmæssig procedure
DEVE

rådgivende udvalg

Fælles standarder og procedurer i medlemsstaterne for tilbagesendelse af tredjelandsstatsborgere med ulovligt ophold (omarbejdning)

2018/0329(COD) ***| Almindelig lovgivningsprocedure  førstebehandling
DEVE

rådgivende udvalg

Decharge 2017: EU's almindelige budget - Rådet og Det Europæiske Råd

2018/2168(DEC) Dechargeprocedure
DEVE

rådgivende udvalg