Igangværende arbejde


Under igangværende arbejde ses de lovgivningsprocedurer, udvalgene i øjeblikket arbejder med. Hvert opslag viser procedurens art, ordførerens navn, og om udvalget er korresponderende eller skal afgive udtalelse. Under opslagene findes også et link til "Legislative Observatory" (Det Lovgivningsmæssige Observationsorgan, kun på engelsk og fransk), som indeholder detaljerede oplysninger om proceduren, herunder alle relevante dokumenter. Når en procedure er afsluttet på udvalgsplan, går den videre til afstemning på plenarmødet og betragtes derefter som afsluttet.

Søg

De igangværende forhandlinger om en ny partnerskabsaftale mellem Den Europæiske Union og gruppen af stater i Afrika, Vestindien og Stillehavet

2019/2832(RSP) Beslutninger om aktuelle spørgsmål, art. 78, 81, 103, 108, 115
DEVE

Tomas TOBÉ [PPE]

korresponderende udvalg

Rådets afgørelse om ændring af Rådets afgørelse 2013/755/EU af 25. november 2013 om de oversøiske landes og territoriers associering med Den Europæiske Union ("associeringsafgørelsen")

2019/0162(CNS) * Høringsprocedure
DEVE

korresponderende udvalg

Indgåelse på Den Europæiske Unions vegne af protokollen til gennemførelse af fiskeripartnerskabsaftalen mellem Den Demokratiske Republik São Tomé og Príncipe og Det Europæiske Fællesskab

2019/0173(NLE) Ikke-lovgivningsmæssig procedure
DEVE

rådgivende udvalg

Decharge 2018: Unionens almindelige budget – Europa-Kommissionen

2019/2055(DEC) Dechargeprocedure
DEVE

rådgivende udvalg

Decharge 2018: Unionens almindelige budget – Europa-Parlamentet

2019/2056(DEC) Dechargeprocedure
DEVE

rådgivende udvalg

Decharge 2018: Unionens almindelige budget – Rådet og Det Europæiske Råd

2019/2057(DEC) Dechargeprocedure
DEVE

rådgivende udvalg

Decharge 2018: Unionens almindelige budget – Domstolen

2019/2058(DEC) Dechargeprocedure
DEVE

rådgivende udvalg

Decharge 2018: Unionens almindelige budget – Revisionsretten

2019/2059(DEC) Dechargeprocedure
DEVE

rådgivende udvalg

Decharge 2018: Unionens almindelige budget – Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg

2019/2060(DEC) Dechargeprocedure
DEVE

rådgivende udvalg

Decharge 2018: Unionens almindelige budget – Det Europæiske Regionsudvalg

2019/2061(DEC) Dechargeprocedure
DEVE

rådgivende udvalg