Hjem

 
Seneste nyt
 
What's new?

You may follow the activities of the EMPL committee on twitter: http://twitter.com/EPSocialAffairs
 
NEW !!!!  Subscription to the EMPL Bulletin
 

   
 
Højdepunkter
Alle meddelelser  
Posting of workers in the framework of the provision of services

After the adoption of the outcome of negotiations with Council on the enforcement of directive 96/71/EC concerning the posting of workers in the framework of the provision of services in the EMPL committee, the European Parliament adopted the text by 474 votes to 158 with 39 abstentions at its last plenary meeting in this legislature. Rapporteur: Danuta Jazłowiecka (EPP, PL)
 

   
Improvement of the portability of supplementary pension rights

Following the adoption of the outcome of negotiations with Council on the Improvement of the portability of supplementary pension rights and the recommendation for 2nd reading in the EMPL committee, the plenary adopted the final text at its second session in April.
Rapporteur: Ria Oomen-Ruijten (EPP, NL)
 

   
Organisation of a labour force sample survey in the Community

After reaching an agreement with the Council the text had been voted by the EMPL committee on 10 March. The plenary adopted on 15 April by 592 votes to 30 with 3 abstentions.
Rapporteur: Tatjana Ždanoka (Greens/EFA, LV)
 
 

   
Hospitable environment for enterprises, businesses and start-ups to create jobs

The report, briefly presented to Plenary on Monday 14 April, was adopted on the following day by 360 votes to 249 with 13 abstentions.
Rapporteur: Anthea McIntyre (ECR, UK)

   
 
Præsentation og kompetencer
 
Dette udvalgs sagsområde omfatter:
 
1. beskæftigelsespolitik og alle aspekter af social- og arbejdsmarkedspolitik såsom arbejdsvilkår, social sikring og social beskyttelse
2. foranstaltninger vedrørende sikkerhed og sundhed på arbejdspladsen
3. Den Europæiske Socialfond
4. erhvervsuddannelsespolitik, herunder faglige kvalifikationer
5. arbejdstagernes og pensionisternes fri bevægelighed
6. arbejdsmarkedsdialogen
7. enhver form for forskelsbehandling på arbejdspladsen og arbejdsmarkedet med undtagelse af forskelsbehandling på grund af køn
8. forbindelserne med:
-  Det Europæiske Center for Udvikling af Erhvervsuddannelse (Cedefop)
-  Det Europæiske Institut til Forbedring af Leve- og Arbejdsvilkårene
-  Det Europæiske Erhvervsuddannelsesinstitut
-  Det Europæiske Arbejdsmiljøagentur
-  samt forbindelserne med andre relevante EU-organer og internationale organisationer.
 
Dagens transmissioner
 
Ingen transmissioner i dag  
Multimediebibliotek
 
Velkomst
 
 

Velkommen til webstedet for Udvalget om Beskæftigelse og Sociale Anliggender (EMPL), som jeg er formand for.
 
EMPL-udvalget er primært ansvarligt for beskæftigelsespolitik og alle aspekter af socialpolitik, arbejdsforhold, erhvervsuddannelse og den fri bevægelighed for arbejdstagere og pensionister. Den fulde oversigt over vores kompetencer finder De nedenfor.
 
Udvalget består af 49 medlemmer og 49 stedfortrædere, der repræsenterer de forskellige politiske familier i Europa-Parlamentet. Hver politiske gruppe udpeger en koordinator til at deltage i tilrettelæggelsen af udvalgets arbejde.
 
EMPL-Udvalget samarbejder med Rådet og Kommissionen om gennemførelse af de lovgivningsmæssige rammer inden for dets ansvarsområde. a
 
I denne valgperiode agter udvalget at presse på for at få skabt en ny social dagsorden og bidrage til at fremme et mere rummeligt samfund.
 
Vores websted opdateres jævnligt for at holde Dem orienteret om udvalgets aktiviteter. De kan også følge vores møder online via EP Live.
 
Velkommen!